of x

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 46 SGK Toán 4

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 3 | FileSize: 0.64 M | File type: PDF
4 lần xem

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 46 SGK Toán 4. Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 46 sẽ giúp các em tiết kiệm thời gian hơn trong việc tìm kiếm tài liệu hoàn thành bài tập về nhà. Nội dung trọng tâm của tài liệu gồm phần gợi ý trả lời và phương pháp giải các bài tập cụ thể. Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ trợ đắc lực cho các em trong quá trình rèn luyện và nâng cao các kĩ năng làm bài.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/huong-dan-giai-bai-1a2a3a4a5-trang-46-sgk-toan-4-o2zauq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 46 SGK Toán 4Tài liệu Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 46 SGK Toán 4 thuộc chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK được chia sẽ bởi baitapsgk tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài tập SGK , có tổng cộng 3 trang , thuộc file PDF, cùng mục Hướng dẫn giải bài tập Toán 4,Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 4, Chương 2 Bốn phép tính với các số tự nhiên, Bài tập SGK Toán 4 trang 46, Đặt tính rồi tính tổng : Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 46 sẽ giúp những em tùng tiệm thời gian hơn trong việc tìm kiếm tài liệu hoàn thiện bài tập về nhà, nói thêm là Nội dung trọng tâm của tài liệu gồm phần gợi ý trả lời và phương pháp giải những bài tập cụ thể, bên cạnh đó Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ trợ đắc lực cho những em trong quá trình rèn luyện và nâng cao những kĩ năng làm bài, bên cạnh đó Bài 1 trang 46 SGK Toán 4 Đặt tính rồi tính tổng: a) 2814 + 1429 + 3046 3925 + 618 + 535 b) 26387 + 14075 + 9210 54293 + 61934 + 7652 Hướng áp điệu bài 1 trang 46 SGK Toán 4 a) b) Bài 2 trang 46 SGK Toán 4 Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 96 + 78 + 4 67 + 21 + 79 408 + 85 + 92 b) 789 + 285 + 15 448 + 594 + 52 677 + 969 + 123 Hướng áp điệu bài 2 trang 46 SGK Toán 4 a) 96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 = 100 + 78 = 178 67 + 21 + 79 = 67 + 100 = 167 408 + 85 + 92 = 405 + 92 + 85 = 500 + 85 = 585 b) 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 1089 448 + 594 + 52 = 448 + 52 + 594 = 500 + 594 = 1094 677 + 969 + 123 =

Bài 1 trang 46 SGK Toán 4

Đặt tính rồi tính tổng:

a) 2814 + 1429 + 3046

   3925 + 618 + 535

b) 26387 + 14075 + 9210

    54293 + 61934 + 7652

Hướng dẫn giải bài 1 trang 46 SGK Toán 4

a)                       b)                


Bài 2 trang 46 SGK Toán 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 96 + 78 + 4

  67 + 21 + 79

  408 + 85 + 92

b) 789 + 285 + 15

    448 + 594 + 52

    677 + 969 + 123

Hướng dẫn giải bài 2 trang 46 SGK Toán 4

a) 96 + 78 + 4 = 96 + 4 + 78 = 100 + 78 = 178

  67 + 21 + 79 = 67 + 100 = 167

  408 + 85 + 92 = 405 + 92 + 85 = 500 + 85 = 585

b) 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 1089

    448 + 594 + 52 = 448 + 52 + 594 = 500 + 594 = 1094

    677 + 969 + 123 = 677 + 123 + 969 = 1769 


Bài 3 trang 46 SGK Toán 4

Tìm x:

a) x - 306 = 504;

b) x + 254 = 680.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 46 SGK Toán 4

a) x - 306 = 504

  x = 504 + 306 

  x = 810

b) x + 254 = 680

   x = 680 - 254 

   x = 426


Bài 4 trang 46 SGK Toán 4

Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi:

a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

b) Sau hai năm dân số của xã đó có bao nhiêu người?

Hướng dẫn giải bài 4 trang 46 SGK Toán 4

a) Sau hai năm số dân của xã tăng thêm là:

   79 + 71 = 150 (người)

b) Sau hai năm số dân của xã đó có là:

  5256 + 150 = 5406 (người)

                                       Đáp số: a) 150 người             b) 5406 người


Bài 5 trang 46 SGK Toán 4

 Một hình chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng là b. Gọi P là chu vi của hình chữ nhật. Ta có công thức tính chu vi hình chữ nhật là:

P = ( a + b) x 2

(a, b cùng một đơn vị)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình chữ nhật, biết:

a) a = 16cm, b = 12cm;

b) a = 45m, b = 15m

Hướng dẫn giải bài 5 trang 46 SGK Toán 4

a) Chu vi hình chữ nhật là: P = (16 + 12) x 2 = 56 cm

b) Chu vi hình chữ nhật là: P = (45 + 15) x 2 = 120 cm

Để tham khảo toàn bộ nội dung các em có thể đăng nhập vào tailieu.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải bài tập trước và bài tập tiếp theo dưới đây:

>> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 45 SGK Toán 4

>> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 47 SGK Toán 4 

1084558

Sponsor Documents