of x

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3). Aim: to help ss to learn some new words about weather and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure. III. New structure: How is the weather today? It is sunny. IV. Techniques: Shark attack, Rob out and remembers, role play. V. Teaching aids: Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture. VI. Skills: Speaking, Listening.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tieng-anh-lop-3-lesson-plan-unit-10-the-weather-section-a-1a2a3-3systq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3).Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học mang đến cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời thành viên quan tâm cùng xem ,Tài liệu Giáo án Tiếng anh lớp 3 - LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3) trong chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học được giới thiệu bởi user tieu-hoc đến các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học , có tổng cộng 4 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng danh mục còn có giáo án tiếng anh lớp 3, tài liệu tiếng anh lớp 3, bài giảng tiếng anh lớp 3, tiếng anh lớp 3, dạy tiếng anh lớp 3 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Aim: to help ss to learn some new words about weather and new structure, bên cạnh đó II, nói thêm Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure, bên cạnh đó III, kế tiếp là New structure: How is the weather today? It is sunny,còn cho biết thêm IV, ngoài ra Techniques: Shark attack, Rob out and remembers, role play, thêm nữa V, thêm nữa Teaching aids: Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture, nói thêm VI, thêm nữa Skills: Speaking, Listening, cho biết thêm LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3) I, tiếp theo là Aim: to help ss to learn some new words about weather and new structure, thêm nữa II, nói thêm Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure,còn cho biết thêm III, cho biết thêm New structure: How is the weather today? It is sunny, bên cạnh đó IV, bên cạnh đó Techniques: Shark attack, Rob out and remembers, role play, bên cạnh đó V, bên cạnh đó Teaching aids: Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture, bên cạnh đó VI, tiếp theo là Skills: Speaking, Listening, nói thêm là VII, bên cạnh đó Procedure: Time Stages and contents T’ activities SS’ activitives, kế tiếp là 8’ I, ngoài ra Warmer: Shark attack: - follows the -
  1. LESSON PLAN UNIT 10: THE WEATHER / Section A (1,2,3) I. Aim: to help ss to learn some new words about weather and new structure. II. Objective: By the end of the lesson, ss will be able to learn some new words and new structure. III. New structure: How is the weather today? It is sunny. IV. Techniques: Shark attack, Rob out and remembers, role play. V. Teaching aids: Teacher’s book, student’s book, cassette player, posters, exercise book, picture. VI. Skills: Speaking, Listening. VII. Procedure: Time Stages and contents T’ activities SS’ activitives
  2. 8’ I. Warmer: Shark attack: - follows the - follow the T’s techniques of guides. warmer. - work in group. - guess a word. - checks. - check. 5’ II. New words: - sunny - follows the - choral - cloudy techniques of repetition - windy eliciting new - individual - rainy words. repetition. - copy into * Check memory: (ROR) - checks. notebooks. 12’ - Set the scene. - elicits ss to - check. - Give the dialogue: guess a - guess a How is the weather today? situation of the situation of the It is sunny in Hanoi. picture. picture. It is rainy in HoChi Minh City. - monitors. - practice the dialogue. III. Form: How is the weather today? - gives the form - copy the form
  3. It is sunny. on the board. into notebook. * Meaning: Thời tiết hôm nay thế nào? - explains the - try to Trời nắng form, meaning remember the and use. form, meaning * Use: and use. Dùng để hỏi thời tiết. * Word cue drill: - runs through. sunny cloudy - the 1st part of exchange. - T & SS. - the 2nd … - SS & T. - the 3rd … 10’ rainy - opened pairs. windy - the last part of exchange. - closed pairs.
  4. IV: Role play: (Call ss go to the board and - asks ss work practice the form) in pairs. - work in pairs. - elicits ss how to role play. - role play. - monitors. - checks. * Home work: Look at Section - check. A 4,5,6,7. PHẦN ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ __________________
243109

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm