of x

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 19 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo).

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
3 lần xem

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 19 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo).. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa N (Nh) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Nhà Rồng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ : Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tap-viet-lop-3-tiet-19-on-chu-hoa-n-tiep-theo-1pkwtq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ đến các bạn thư viện Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 19 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo)..Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 19 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo). trong chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học được giới thiệu bởi user tieu-hoc đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào chuyên mục Tài Liệu Phổ Thông,Tiểu học , có tổng cộng 6 trang , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có giáo án tiểu học, giáo án tập viết lớp 3, phương pháp dạy lớp 3, tài liệu tập viết lớp 3, tài liệu giành cho giáo viên lớp 3 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa N (Nh) duyệt BT ứng dụng : 1, bên cạnh đó Viết tên riêng Nhà Rồng bằng chữ cỡ nhỏ, bên cạnh đó 2, bên cạnh đó Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ : Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà, ngoài ra Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 19 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo),còn cho biết thêm I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa N (Nh) thông qua, thêm nữa BT ứng dụng : 1, nói thêm Viết tên riêng Nhà Rồng bằng chữ cỡ nhỏ, bên cạnh đó 2, ngoài ra Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ : Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà, tiếp theo là II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa N (Nh), cho biết thêm - Tên riêng Nhà Rồng và câu thơ của Tố Hữu trên, tiếp theo là dòng kẻ ô li, kế tiếp là - Vở TV, bảng con, phấn, nói thêm III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò dạy học A, nói thêm là Kiểm tra - GV nhận xét chữ viết - HS lắng nghe, ngoài ra của HS qua những bài kiểm, cho biết thêm bài cũ: tra
  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 19 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo). I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa N (Nh) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Nhà Rồng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ : Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa N (Nh). - Tên riêng Nhà Rồng và câu thơ của Tố Hữu trên dòng kẻ ô li. - Vở TV, bảng con, phấn.
  2. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò dạy học A. Kiểm tra - GV nhận xét chữ viết - HS lắng nghe. của HS qua các bài kiểm bài cũ: tra cuối HK I. (5 phút) B. Bài mới: 1. Giới thiệu - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. bài 2. Hướng dẫn a) Luyện viết chữ hoa. - N (Nh), R, L, C, HS viết trên - Yêu cầu HS tìm các chữ H. viết hoa trong bài. bảng con: - Viết mẫu, nhắc lại cách (12 phút) viết từng chữ. - 2 HS viết bảng
  3. lớp, lớp viết bảng con. - Nhận xét, sửa chữa, - Nhận xét, sửa tuyên dương HS viết đẹp chữa. b) Luyện viết từ ứng dụng. - GV giới thiệu Nhà Rồng. - Cho HS xem chữ mẫu, - 1 HS đọc từ Nhà hướng dẫn cách viết, theo Rồng. dõi và uốn nắn thêm. - HS theo dõi. - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con. - Nhận xét, sửa chữa. - Nhận xét bảng Tuyên dương những HS con, bảng lớp. viết đúng và đẹp. c) Luyện viết câu ứng
  4. dụng. - Gọi HS đọc câu ứng dụng - HS đọc câu ứng - Nêu nội dung câu ứng dụng. dụng. - Theo dõi, uốn nắn. - 2 HS lên bảng viết. - Cả lớp viết bảng con: Cao Lạng, Nhị Hà. - Nhận xét, sửa chữa, 3. Hướng dẫn tuyên dương HS viết đúng - Nhận xét, sửa HS viết vào chữa. và đẹp. vở tập viết: - Hướng dẫn HS viết đúng (10 phút) nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ. - HS lần lượt viết - Cho HS xem vở viết từng dòng vào vở. mẫu.
  5. 4. Chấm chữa bài: (3 phút) 5.Củng cố dặn dò: - Theo dõi rút kinh (5 phút) nghiệm. - Chấm một số vở nhận xét sửa chữa.
  6. - Nhận xét tiết học. - Luyện viết thêm bài về nhà. - HS học thuộc câu thơ. - Chuẩn bị bài sau: Ôn chữ hoa N (tt).
411479

Sponsor Documents