Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 19 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo).

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 19 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo).. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa N (Nh) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Nhà Rồng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ : Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-tap-viet-lop-3-tiet-19-on-chu-hoa-n-tiep-theo-1pkwtq.html

Nội dung


  1. Giáo án tập viết lớp 3 - Tiết 19 : ÔN CHỮ HOA N (tiếp theo). I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Củng cố cách viết chữ viết hoa N (Nh) thông qua BT ứng dụng : 1. Viết tên riêng Nhà Rồng bằng chữ cỡ nhỏ. 2. Viết câu ứng dụng bằng chữ cỡ nhỏ : Nhớ sông Lô, nhớ phố Ràng Nhớ từ Cao Lạng, nhớ sang Nhị Hà. II - ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Mẫu chữ viết hoa N (Nh). - Tên riêng Nhà Rồng và câu thơ của Tố Hữu trên dòng kẻ ô li. - Vở TV, bảng con, phấn.
  2. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Tiến trình Hoạt động của thầy Hoạt động của trò dạy học A. Kiểm tra - GV nhận xét chữ viết - HS lắng nghe. của HS qua các bài kiểm bài cũ: tra cuối HK I. (5 phút) B. Bài mới: 1. Giới thiệu - GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. bài 2. Hướng dẫn a) Luyện viết chữ hoa. - N (Nh), R, L, C, HS viết trên - Yêu cầu HS tìm các chữ H. viết hoa trong bài. bảng con: - Viết mẫu, nhắc lại cách (12 phút) viết từng chữ. - 2 HS viết bảng
  3. lớp, lớp viết bảng con. - Nhận xét, sửa chữa, - Nhận xét, sửa tuyên dương HS viết đẹp chữa. b) Luyện viết từ ứng dụng. - GV giới thiệu Nhà Rồng. - Cho HS xem chữ mẫu, - 1 HS đọc từ Nhà hướng dẫn cách viết, theo Rồng. dõi và uốn nắn thêm. - HS theo dõi. - 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con. - Nhận xét, sửa chữa. - Nhận xét bảng Tuyên dương những HS con, bảng lớp. viết đúng và đẹp. c) Luyện viết câu ứng
  4. dụng. - Gọi HS đọc câu ứng dụng - HS đọc câu ứng - Nêu nội dung câu ứng dụng. dụng. - Theo dõi, uốn nắn. - 2 HS lên bảng viết. - Cả lớp viết bảng con: Cao Lạng, Nhị Hà. - Nhận xét, sửa chữa, 3. Hướng dẫn tuyên dương HS viết đúng - Nhận xét, sửa HS viết vào chữa. và đẹp. vở tập viết: - Hướng dẫn HS viết đúng (10 phút) nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ. - HS lần lượt viết - Cho HS xem vở viết từng dòng vào vở. mẫu.
  5. 4. Chấm chữa bài: (3 phút) 5.Củng cố dặn dò: - Theo dõi rút kinh (5 phút) nghiệm. - Chấm một số vở nhận xét sửa chữa.
  6. - Nhận xét tiết học. - Luyện viết thêm bài về nhà. - HS học thuộc câu thơ. - Chuẩn bị bài sau: Ôn chữ hoa N (tt).
411479