Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: LUYỆN TẬP: POLIME V VẬT LIỆU POLIME

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 50 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: LUYỆN TẬP: POLIME V VẬT LIỆU POLIME. Kiến thức: - Củng cố những hiểu biết về các phương pháp điều chế polime. - Củng cố kiến thức về cấu tạo mạch polime. 2. Kĩ năng: - So sánh hai phản ứng trùng hợp và trùng ngưng để điều chế polime (định nghĩa, sản phẩm, điều kiện).. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-hoa-hoc-lop-12-co-ban-tiet-24-luyen-tap-polime-v-vat-lieu-polime-wmqwtq.html

Nội dung


  1. Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: LUYỆN TẬP: POLIME V VẬT LIỆU POLIME I. MỤC TIU: 1. Kiến thức: - Củng cố những hiểu biết về các phương pháp điều chế polime. - Củng cố kiến thức về cấu tạo mạch polime. 2. Kĩ năng: - So sánh hai phản ứng trùng hợp và trùng ngưng để điều chế polime (định nghĩa, sản phẩm, điều kiện). - Giải cc bi tập về hợp chất polime. II. CHUẨN BỊ: Hệ thống cu hỏi về lí thuyết v chọn cc bi tập tiu biểu cho bi học. III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BY DẠY: 1. Kiểm tra bi cũ: Viết cc PTHH của phản ứng tổng hợp PVC, PVA từ etilen.
  2. 2. Bi mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỊ Bi 1: Phát biểu nào sau đây khơng Hoạt động 1 đúng ? A. Polime l hợp chất cĩ phn tử khối lớn do nhiều mắt xích lin kết với HS căn cứ vào các kiến thức đ học nhau tạo nn. về polime v vật liệu polime để B. Những phân tử nhỏ có liên kết chọn đáp án phù hợp. đôi hoặc vịng km bền gọi l monome.  C. Hệ số n mắt xích trong cơng thức polime gọi l hệ số trng hợp. D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng. Bi 2: Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?
  3. A. Tơ visco, tơ tằm, sao su buna, keo dán gỗ. B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.  C. Cao su isopren, tơ visco, nilon- 6, keo dán gỗ. D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat. Bi 3: Cho biết các monome được Hoạt động 2 dùng để điều chế các polime sau: HS phn tích đặc điểm cấu tạo của a) ... ... CH 2 CH CH 2 CH mỗi polime để tìm ra cơng thức Cl Cl của monome tương ứng. b) ... CF CF CF CF ... 2 2 2 2 c) CH2 C CH CH2 n CH 3 d) NH [CH2]6 CO n HS viết CTCT của các monome. GV quan sát HS làm và hướng CO COOCH2 CH2 O e) n dẫn. NH [CH2]6 NH CO [CH2]4 CO g) n Giải a) CH2=CH−Cl b)
  4. CF2=CF2 c) CH2=C(CH3)−CH=CH2 d) H2N-[CH2]6-COOH e) HOOC COOH g) H2N-[CH2]6-NH2 HOCH2 CH2OH HOOC-[CH2]4COOH Cu 4: Trình by cch phn biệt cc Hoạt động 3 mẫu vật liệu sau: GV ?: Em hy cho biết thnh phần nguyn tố của da thật v da giả khc a) PVC (lm giả da) v da thật. nhau như thế nào ? b) Tơ tằm và tơ axetat. GV giới thiệu cch phn biệt. Giải Trong cả hai trường hợp (a), (b), lấy một ít mẫu đốt, nếu có mùi khét đó là da thật hoặc tơ tằm. Hoạt động 4 Cu 5: a) Viết các PTHH của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau: HS viết PTHH của cc phản ứng. - Stiren → polistiren
  5. - Axit -aminoenantoic (H2N- [CH2]6-COOH) → polienantamit GV hướng dẫn HS giải quyết bài (nilon-7) toán. b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả 2 qu trình điều chế là 90%. Giải a) PTHH CH CH2 CH CH2 t0, p, xt (1 ) n xt, t0 n H2N-[CH2]6-COOH NH [CH2]6 CO + nH2O n b) Khối lượng monome mỗi loại Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần 1.100  1,11 (tấn) stiren (H = 90%) 90 Theo (2), 145 tấn H2N-[CH2]-
  6. COOH điều chế 127 tấn polime. 145 mH2N[CH2]6COOH =  1,14 (taán) 127 Vì H=90%→mH2N[CH2]6COOH 100 thực tế =1,14.  1,27 (taán) 90 V. CỦNG CỐ: Trong tiết luyện tập VI. DẶN DỊ: Tit sau kiểm tra 1 tiết
419142

Tài liệu liên quan


Xem thêm