of x

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: LUYỆN TẬP: POLIME V VẬT LIỆU POLIME

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 50 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
50 lần xem

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: LUYỆN TẬP: POLIME V VẬT LIỆU POLIME. Kiến thức: - Củng cố những hiểu biết về các phương pháp điều chế polime. - Củng cố kiến thức về cấu tạo mạch polime. 2. Kĩ năng: - So sánh hai phản ứng trùng hợp và trùng ngưng để điều chế polime (định nghĩa, sản phẩm, điều kiện).. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/giao-an-hoa-hoc-lop-12-co-ban-tiet-24-luyen-tap-polime-v-vat-lieu-polime-wmqwtq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: LUYỆN TẬP: POLIME V VẬT LIỆU POLIME.Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông cần thiết cho thư viện của mình.Xin mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: LUYỆN TẬP: POLIME V VẬT LIỆU POLIME trong chủ đề ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được chia sẽ bởi user trunghocphothong đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 6 trang , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có Giáo án chính khóa môn hóa, giáo án Hoá học 12, công thức hóa học, hợp chất hữu cơ, bài giảng hóa lớp 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Kiến thức: - Củng cố các hiểu biết về những phương pháp điều chế polime, ngoài ra - Củng cố kiến thức về cấu tạo mạch polime, kế tiếp là 2, nói thêm Kĩ năng: - So sánh hai phản ứng tự nhiên và trùng ngưng để điều chế polime (định nghĩa, sản phẩm, điều kiện), tiếp theo là Giáo án hóa học lớp 12 căn bản – Tiết 24: LUYỆN TẬP: POLIME V VẬT LIỆU POLIME I, cho biết thêm MỤC TIU: 1, nói thêm Kiến thức: - Củng cố các hiểu biết về những phương pháp điều chế, nói thêm polime, cho biết thêm - Củng cố kiến thức về cấu tạo mạch polime, ngoài ra 2, ngoài ra Kĩ năng: - So sánh hai phản ứng tự nhiên và trùng ngưng để điều, kế tiếp là chế polime (định nghĩa, sản phẩm, điều kiện), cho biết thêm - Giải cc bi tập về hợp chất polime, tiếp theo là II, kế tiếp là CHUẨN BỊ: Hệ thống cu hỏi về lí thuyết v chọn cc bi, bên cạnh đó tập tiu biểu cho bi học, bên cạnh đó III, nói thêm PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt, cho biết thêm động nhóm, thêm nữa IV, kế tiếp là TIẾN TRÌNH BY DẠY: 1, thêm nữa Kiểm tra bi cũ: Viết cc PTHH của phản ứng tổng hợp, bên cạnh đó PVC, PVA từ etilen, nói thêm 2, ngoài ra
  1. Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 24: LUYỆN TẬP: POLIME V VẬT LIỆU POLIME I. MỤC TIU: 1. Kiến thức: - Củng cố những hiểu biết về các phương pháp điều chế polime. - Củng cố kiến thức về cấu tạo mạch polime. 2. Kĩ năng: - So sánh hai phản ứng trùng hợp và trùng ngưng để điều chế polime (định nghĩa, sản phẩm, điều kiện). - Giải cc bi tập về hợp chất polime. II. CHUẨN BỊ: Hệ thống cu hỏi về lí thuyết v chọn cc bi tập tiu biểu cho bi học. III. PHƯƠNG PHÁP: Nêu vấn đề + đàm thoại + hoạt động nhóm. IV. TIẾN TRÌNH BY DẠY: 1. Kiểm tra bi cũ: Viết cc PTHH của phản ứng tổng hợp PVC, PVA từ etilen.
  2. 2. Bi mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG KIẾN THỨC TRỊ Bi 1: Phát biểu nào sau đây khơng Hoạt động 1 đúng ? A. Polime l hợp chất cĩ phn tử khối lớn do nhiều mắt xích lin kết với HS căn cứ vào các kiến thức đ học nhau tạo nn. về polime v vật liệu polime để B. Những phân tử nhỏ có liên kết chọn đáp án phù hợp. đôi hoặc vịng km bền gọi l monome.  C. Hệ số n mắt xích trong cơng thức polime gọi l hệ số trng hợp. D. Polime tổng hợp được tạo thành nhờ phản ứng trùng hợp hoặc phản ứng trùng ngưng. Bi 2: Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên ?
  3. A. Tơ visco, tơ tằm, sao su buna, keo dán gỗ. B. Tơ visco, tơ tằm, phim ảnh.  C. Cao su isopren, tơ visco, nilon- 6, keo dán gỗ. D. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat. Bi 3: Cho biết các monome được Hoạt động 2 dùng để điều chế các polime sau: HS phn tích đặc điểm cấu tạo của a) ... ... CH 2 CH CH 2 CH mỗi polime để tìm ra cơng thức Cl Cl của monome tương ứng. b) ... CF CF CF CF ... 2 2 2 2 c) CH2 C CH CH2 n CH 3 d) NH [CH2]6 CO n HS viết CTCT của các monome. GV quan sát HS làm và hướng CO COOCH2 CH2 O e) n dẫn. NH [CH2]6 NH CO [CH2]4 CO g) n Giải a) CH2=CH−Cl b)
  4. CF2=CF2 c) CH2=C(CH3)−CH=CH2 d) H2N-[CH2]6-COOH e) HOOC COOH g) H2N-[CH2]6-NH2 HOCH2 CH2OH HOOC-[CH2]4COOH Cu 4: Trình by cch phn biệt cc Hoạt động 3 mẫu vật liệu sau: GV ?: Em hy cho biết thnh phần nguyn tố của da thật v da giả khc a) PVC (lm giả da) v da thật. nhau như thế nào ? b) Tơ tằm và tơ axetat. GV giới thiệu cch phn biệt. Giải Trong cả hai trường hợp (a), (b), lấy một ít mẫu đốt, nếu có mùi khét đó là da thật hoặc tơ tằm. Hoạt động 4 Cu 5: a) Viết các PTHH của phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau: HS viết PTHH của cc phản ứng. - Stiren → polistiren
  5. - Axit -aminoenantoic (H2N- [CH2]6-COOH) → polienantamit GV hướng dẫn HS giải quyết bài (nilon-7) toán. b) Để điều chế 1 tấn mỗi loại polime trên cần bao nhiu tấn monome mỗi loại, biết rằng hiệu suất của cả 2 qu trình điều chế là 90%. Giải a) PTHH CH CH2 CH CH2 t0, p, xt (1 ) n xt, t0 n H2N-[CH2]6-COOH NH [CH2]6 CO + nH2O n b) Khối lượng monome mỗi loại Theo (1), muốn điều chế 1 tấn polistiren cần 1.100  1,11 (tấn) stiren (H = 90%) 90 Theo (2), 145 tấn H2N-[CH2]-
  6. COOH điều chế 127 tấn polime. 145 mH2N[CH2]6COOH =  1,14 (taán) 127 Vì H=90%→mH2N[CH2]6COOH 100 thực tế =1,14.  1,27 (taán) 90 V. CỦNG CỐ: Trong tiết luyện tập VI. DẶN DỊ: Tit sau kiểm tra 1 tiết
419142

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm