Ebook Thiết kế bài giảng Giáo dục công dân 6 - NXB Hà Nội

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 10 | Page: 151 | FileSize: 23.15 M | File type: PDF
of x

Ebook Thiết kế bài giảng Giáo dục công dân 6 - NXB Hà Nội. Ebook Thiết kế bài giảng Giáo dục công dân được viết theo chương trình SGK mới ban hành năm 2002-2003, ebook giới thiệu một cách thiết kế bài giảng Giáo dục công dân 6 dựa vào chuẩn mục tiêu bài học được quy định trong chương trình và được xác định cụ thể trong từng bài học. Hy vọng ebook này sẽ là công cụ thiết thực, góp phần hỗ trợ các thầy cô giảng dạy môn Giáo dục công dân 6 trong việc nâng cao hiệu quả bài giảng của mình.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/ebook-thiet-ke-bai-giang-giao-duc-cong-dan-6-nxb-ha-noi-xww1tq.html

Nội dung


    660559