Đề thi Violympic Toán học lớp 3 vòng 4 năm 2015-2016

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 11 | Page: 3 | FileSize: 0.06 M | File type: PDF
of x

Đề thi Violympic Toán học lớp 3 vòng 4 năm 2015-2016. Vận dụng kiến thức và kĩ năng giải đề mà các em được học để thử sức mình với Đề thi Violympic Toán học lớp 3 vòng 4 năm 2015-2016 này nhé!. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-thi-violympic-toan-hoc-lop-3-vong-4-nam-2015-2016-fhjauq.html

Nội dung


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN HỌC LỚP 3 VÒNG 4 NĂM 2015 - 2016
Bài 1: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: Tính nhẩm: 6 x 2 = .....
Câu 2: Hùng sưu tầm được 342 con tem, Minh sưu tầm kém Hùng 34 con tem. Như vậy
Minh sưu tầm được .......... con tem.
Câu 3: Mẹ bày trên bàn 5 đĩa, mỗi đĩa 6 quả cam. Sau bữa ăn cả nhà ăn hết 18 quả cam.
Hỏi số cam còn lại trên bàn là bao nhiêu quả?
Câu 4: Lớp của Hoa có 3 tổ, biết rằng mỗi tổ có 12 bạn. Hỏi lớp Hoa có tất cả bao nhiêu
bạn?
Câu 5: Lấy hai chữ số 1; 2 làm chữ số hàng chục và lấy ba chữ số 5, 6, 7 làm chữ số hàng
đơn vị. Hỏi có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số thỏa mãn điều kiện trên?
Bài 2: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1: Tính: 22 x 4 = .......
Câu 2: Tính: 34 x 2 = ...........
Câu 3: Tính: 11 x 5 = ............
Câu 4: Tìm x, biết: x : 3 = 56.
Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1/4 của 36m là ............ m.
Câu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1/6 của 60 giây là: ............ giây.
Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1/6 của 30cm là .......... cm.

Câu 8: Một cửa hàng có 35m vải đỏ và đã bán được 1/5 m vải đó. Hỏi cửa hàng đó đã
bán mấy mét vải đỏ?
Câu 9: Mỗi thùng dầu chứa 21 lít dầu. Hỏi 4 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu?
Câu 10: Mỗi cuộn vải dài 55m. Hỏi hai cuộn vải như thế dài bao nhiêu mét?

ĐÁP ÁN
Bài 1
Câu 1: 12
Câu 2: 308
Câu 3: 12
Câu 4: 36
Câu 5: 6
Bài 2
Câu 1: 88
Câu 2: 68
Câu 3: 55
Câu 4: 168
Câu 5: 9
Câu 6: 10
Câu 7: 5
Câu 8: 7
Câu 9: 84
Câu 10: 110

1063057