Đề cương ôn tập môn Toán 8 Chương 1

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2 | FileSize: 0.32 M | File type: DOC
of x

Đề cương ôn tập môn Toán 8 Chương 1. Đề cương ôn tập môn Toán 8 Chương 1 được biên soạn nhằm hệ thống lại cho các em những kiến thức về phép nhân đơn thức với đơn thức, đa thức với đa thức; bảy hằng đẳng thức đáng nhớ; phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử, phối hợp nhiều phương pháp và nhóm hạng tử; phép chia đơn thức cho đơn thức; đa thức cho đơn thức; chia đa thức một biến đã sắp xếp.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/de-cuong-on-tap-mon-toan-8-chuong-1-jru8tq.html

Nội dung


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 8 CHƯƠNG I I. LÝ THUYẾT 1. Phép nhân đơn thức với đơn thức; đa thức với đa thức 2. Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. 3. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm hạng tử, phối hợp nhiều phương pháp và nhóm hạng tử. 4. Phép chia đơn thức cho đơn thức; đa thức cho đơn thức; chia đa thức một biến đã sắp xếp. II. BÀI TẬP Dạng 1. Nhân đơn thức với đơn thưc; đa thức với đa thức Bài 1. Làm tính nhân a. 5x2.(3x2 – 7x + 2) c.(2x2 ­3x)(5x2 ­2x + 1) b. 2 xy.(2x2 y 3xy+ y2 ) d. (x – 2y)(3xy + 5y2 + x) Bài 2. Tính giá trị biểu thức a. A = 3x(x2 – 2x + 3) – x2(3x – 2) + 5(x2 – x) tại x = 5 b. B = x(x2 + xy + y2) – y(x2 + xy + y2) với x = 10 ; y = ­1 Dạng 2. Các bài toán về hằng đẳng thức Bài 1. Tính Dạng 3. Phân tích đa thức thành nhân tử 1. Đặt nhân tử chung a. 5x2y2 + 15x2y + 30xy2 b. 10x2y – 15xy2 + 25x2y2 2. Dùng hằng đẳng thức a. x2 ­ 10x + 25 b. x2 ­ 64 c. 3(x 1+) 5x(1 x) c.25 x y 2 16 x y 2 d. x(x2 – 1) + 3(x2 – 1) e. 12y ( 2x­5 ) + 6xy ( 5­ 2x) 3. Nhóm hạng tử a. 2xy + 3z + 6y + xz b. 5x2 +5xy x y c. 2x2 – 2xy – 7x + 7y d. x2 – 3x + xy – 3y e. x2 – xy + x – y 4. Phối hợp các phương pháp x2 – 2xy + y2 – xy + yz a. y – x2y – 2xy2 – y3 d. x4 ­ 1 5. Tách hạng tử a. x2 + 8x + 7 b. x2 ­ 5x + 6 c. x2 + 3x ­ 18 d. 3x2 ­ 16x + 5 x2 + 6x + 9 – y2 3x2 + 6xy + 3y2 – 3z2 9x – x3 b. x2 25+ y+ 2xy (2xy + 1)2 – (2x + y)2 c. ( x+ y)2 (x2 y2 ) d. x2 + 4x ­ y2 + 4 e. 2xy – x2 –y2 + 16. x3 + 2x2 – 6x – 27 x3 – x2 – 5x + 125 f. x2 2x 4y2 4y Dạng 4. Chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức một biến đã sắp xếp Bài 1. Thực hiện phép chia a. (15x3y2 – 6x2y – 3x2y2) : 6x2y b. � 3 x2 y+ 5xy2 2 xy :�4 xy� c. (4x2 – 9y2) : (2x – 3y) d. (x3 – 3x2y + 3xy2 – y3) : (x2 – 2xy +y2) Bài 2. Thực hiện phép chia a. (x4 – 2x3 + 2x – 1) : ( x2 – 1) b. (8x3 – 6x2 ­ 5x + 3) : (4x + 3) c. (x3 – 3x2 + 3x – 2) : ( x2 – x + 1) d. (2x3 – 3x2 + 3x ­ 1) : (x2 – x + 1) Bài 3. Tìm a để phép chia là phép chia hết a. x3 + x2 + x + a chia hết cho x + 1 b. 2x3 3x+ x+ achia hết cho x + 2 c. x3 ­ 2x2 + 5x + a chia hết cho x ­ 3 d. x4 – 5x2 + a chia hết cho x2 – 3x + 2 Tìm x (3x + 5)(4 – 3x) = 0 3x(x – 7) – 2(x – 7) = 0 7x2 – 28 = 0 (2x + 1) + x(2x + 1) = 0 a. 2x3 – 50x = 0 b. 2x(3x 5) (5 =3x) 0 c. 9(3x ­ 2) = x( 2 ­ 3x) d. (2x 12 2=5 0 e. 25x2 – 2 = 0 f. x2 – 25 = 6x ­ 9 g. (2x – 1)2 – (2x + 5)(2x – 5) = 18 h. 5x (x – 3) – 2x + 6 = 0 i. ( x+2)2 ( x 2)+x =2) 0 j. (2x + 3)2 – (x – 1)2 = 0 k. x3 ­ 8 = (x ­ 2)3 l. x3 +5x2 4x 2=0 0 m. x3 – 4x2 + 4x = 0 n. x2 25 2 x 5 0 o. 2 x2 8x 16 x2 4 0 p. x2 x 2 7x 14 ... - tailieumienphi.vn 984365