of x

BÀI TẬP VẬN DỤNG POLIME

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 83 | Page: 2 | FileSize: M | File type: PDF
83 lần xem

BÀI TẬP VẬN DỤNG POLIME. Tham khảo tài liệu 'bài tập vận dụng polime', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-tap-van-dung-polime-7wrytq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu đến cộng đồng tài liệu BÀI TẬP VẬN DỤNG POLIME.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu BÀI TẬP VẬN DỤNG POLIME thuộc thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông được giới thiệu bởi user trunghocphothong tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Tài Liệu Phổ Thông,Trung học phổ thông , có tổng cộng 2 page , thuộc file .PDF, cùng thể loại còn có Đề thi thử đại học, đề thi hóa học, trắc nghiệm hóa học, luyện thi đại học, ôn thi hóa học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
Tham khảo tài liệu 'bài tập áp dụng polime', tài liệu phổ quát, ôn thi đh-cđ dùng cho nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả BÀI TẬP VẬN DỤNG POLIME, bên cạnh đó 1, thêm nữa Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp: A, nói thêm là Poli (vinyl clorua) B, ngoài ra Polisaccarit C, bên cạnh đó Protein D, tiếp theo là Nilon – 6,6, thêm nữa 2, bên cạnh đó Kết luận nào sau đây ko hoàn toàn đúng: A, cho biết thêm Cao su là các polime có tính đàn hồi C, cho biết thêm Nilo n - 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp B, kế tiếp là Vật liệu compozit có thành phần chính là những polime D, tiếp theo là Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên, bên cạnh đó 3, bên cạnh đó Tơ tằm và tơ nilon – 6,6 đều A, bên cạnh đó Cùng phân tử khối C, cho biết thêm Thuộc loại tơ tổng hợp B, cho biết thêm Thuộc loại tơ thiên nhiên D, nói thêm là Chứa những loại nguyên tố giống nhau trong ở trong phân tử, bên cạnh đó 4, nói thêm là Phát biểu nào sau đây ko đúng? A, ngoài ra Polime là hợp chất c
  1. BÀI TẬP VẬN DỤNG POLIME 1. Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp: A. Poli (vinyl clorua) B. Polisaccarit C. Protein D. Nilon – 6,6 2. Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng: A. Cao su là những polime có tính đàn hồi C. Nilo n - 6,6 thuộc loại tơ tổng hợp B. Vật liệu compozit có thành phần chính là các polime D. Tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên 3. Tơ tằm và tơ nilon – 6,6 đều A. Cùng phân tử khối C. Thuộc loại tơ tổng hợp B. Thuộc loại tơ thiên nhiên D. Chứa các loại nguyên tố giống nhau trong ở trong phân tử. 4. Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Polime là hợp chất có phân tử khối lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên. B. Hệ số n mắt xích trong công thức polime gọi là hệ số trùng hợp. C. Những phân tử nhỏ có liên kết đôi hoặc vòng kém bền được gọi là monomer. D. Polime tổng hợp được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp hoặc trùng ngưng. 5. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. Stiren B. Toluen C. propen D. Isopren 6. Chất không có khả năng tham phản ứng trùng ngưng là A. Glyxin B. Axit terephtalic C. Axit axetic D. Etylen glycol. 7. Tơ Visco không thuộc loại: A. Tơ hóa học B. Tơ tổng hợp C. Tơ bán tổng hợp D. Tơ nhân tạo 8. Nhựa phenol fomandehit được tổng hợp bằng phương pháp đun nóng phenol với: A. CH3COOH trong môi trường axit C. CH3CHO trong môi trường axit B. HCHO trong môi trường axit D. HCOOH trong môi trường axit 9. Polime được tổng hợp bằng phương pháp trùng hợp là: A. poli (ure fomandehit) B. Teflon C. poli (etylen terephtalat) D. poli (phenol – fomandehit) 10. Thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng cách thực hiện phản ứng trùng hợp monome nào sau đây:
  2. A. Metylmetacrylat B. Axit acrylic C. Axit metacrylic D. Etilen 11. Chỉ ra phát biểu nào sau đây là sai? A. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ tằm và len là protit B. Bản chất cấu tạo hoá học của tơ nilon là poliamit C. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao D. Tơ nilon, tơ tằm, len rất bền vững với nhiệt. 12. Tơ nilon – 6,6 là B. Poliamit của axit adipic và A. Hexaclo xiclohexan hexametylendiamin C. Poliamit của  - aminocaproic D. Polieste của axit adipic và etylenglycol 13. Polime nào được điều chế bằng phản ứng trùng hợp? A. Tơ Capron C. Xenlulozơtrinitrat B. Poliphênolfomandehit D. Nilon – 6,6 14. Nilon – 6,6 là polime được điều chế bằng phản ứng A. Trùng hợp C. Trùng ngưng B. Đồng trùng hợp D. Đồng trùng ngưng 15. Tên gọi của polime sau là: CH 2 CH n O O CCH3 A. poli (metyl acrylat) B. Poli (metyl axetat) C. Poli (metyl metacrylat) D. poliacrilonitrin. 16. Sản phẩm phản ứng trùng hợp propen là: CH2 CH2 C H2 C H3 CH CH2 n n B. A. CH 3 CH CH2 CH 3 CH n n C. CH 3 D.
514121

Sponsor Documents