Bài giảng Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG, ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 4 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Tiếng Việt 3 - LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG, ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ?. Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ về quê hương. - Củng cố mẫu câu Ai làm gì ? - HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: GV: 3 tờ giấy khổ to .. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu download sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-tieng-viet-3-luyen-tu-va-cau-tu-ngu-ve-que-huonga-on-tap-cau-ai-lam-gi-wmystq.html

Nội dung


  1. LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ QUÊ HƯƠNG. ÔN TẬP CÂU AI LÀM GÌ ? ( Tiết PPCT: 11) I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: - Mở rộn g và hệ thống hoá vốn từ về quê hương. - Củng cố mẫu câu Ai làm gì ? - HS yê u thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: GV: 3 tờ giấ y khổ to . III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - HS: tiếp nối nhau làm miệng bà i 2. Chữa bài 2 - HS + GV: nhận xét, đánh giá. B. Bài mới. 1. Giới thiệu bài: ( 1 phút ) - GV: nêu mục đích, yê u cầu. 2. Hướng dẫn làm bài tập. a) Bài1: Viết lại những từ ngữ sau - HS: nêu yêu cầu của bà i. vào hai nhóm trong bản g.( 11 phút ) - GV: hướng dẫn, dán 3 tờ phiếu lên bảng. - HS: thi làm bài đúng và nhanh trên
  2. bảng. - Lớ p làm vào vở. b) Bài 2: Gạch dưới những từ ngữ - HS + GV: nhận xét, đánh giá. trong ngoặc đơn có thể thay thế cho - HS: nêu yêu cầu, lớp là m vào vở. từ “ quê hương” ở đoạn văn - Nêu kết quả. sau.(11phút ) - HS + GV: nhận xét, đánh giá. - GV: giải nghĩa từ Giang sơn. c) Bài3: Gạch dưới những câu - HS: nêu yêu cầu của bà i. được viết theo mẫu Ai làm gì ?( - GV: hướng dẫn. 10phút ) - HS: lên bảng là m, lớp làm vào vở. - HS + GV: nhận xét, đánh giá. - GV: củng cố kiến thức bài. - HS: nhắc lại ND bài học 3. Củng cố, dặn dò: ( 2 phút ) - GV: nhận xét tiết học. - HS: ôn bài ở nhà.
  3. TẬP VIẾT ÔN CHỮ HOA G ( Tiếp theo ) I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU: - Củng cố cách viết ch ữ hoa G ( Gh) - Rèn kỹ năng viết đúng mẫu, cỡ c hữ - Giáo dục HS ý thức học tập II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: GV : Mẫu chữ HS : Vở tập viết , bảng con , phấn III . HOẠT ĐÔNG DẠY – HỌC: NỘI DUNG CÁCH THỨC TIẾN HÀNH A. Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút ) - HS: viết các từ - Viết từ: Ông Gióng - HS + GV: nhận xét B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: (1 phút ) - GV: nêu mục đích, yêu cầu 2. Hướng dẫn viết: ( 10 phút ) a) Luyện viết chữ hoa: Gh, R, Đ - HS: tìm các ch ữ h oa có trong bà i - GV: viết mẫu, nhắc lại cách viết - HS: viết bảng con ch ữ : Gh, R, Đ
  4. - HS + GV: nhận xét b) Viết từ ứng dụng: Ghền h Ráng - HS: đọc từ ứng dụng - GV: giới thiệu tên riêng Ghềnh Ráng - HS: tập viế t bản g con tên riêng c) Luyện câu ứng dụng - HS + GV: nhận xét - HS: đọc câu ứng dụn g - GV: giả i thích câu ứng dụng - HS: viết bảng con : Ai, Ghé 3.Viết bài: (18 phút ) - HS + GV: nhân xét - GV: nêu yêu cầu - HS: viết và o vở 4. Chấm, c hữa bài: ( 4phút ) - GV: quan sát , uốn nắn 5. Củng cố, dặn dò: ( 2phút ) - GV: chấ m 7 bài nhận xét - GV: nhận xét tiết học - HS: viết bà i ở nhà
242886

Tài liệu liên quan


Xem thêm