of x

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
1 lần xem

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. trong giảm phân: một hay vài cặp ST nào đó không phân li tạo giao tử thừa hoặc thiếu một vài NST . các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường sẽ tạo các thể lệch bội Trong nguyên phân (tế bào sinh dưỡng): một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-6-dot-bien-so-luong-nhiem-sac-the-1rkttq.html

Nội dung

tailieumienphi xin trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.Để giới thiệu thêm cho các thành viên nguồn thư viện Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở giúp đỡ cho nghiên cứu khoa học.Xin mời thành viên đang cần cùng tham khảo ,Thư viện Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở được chia sẽ bởi bạn trunghoccoso tới các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Tài Liệu Phổ Thông,Trung học cơ sở , có tổng cộng 6 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có giảm phân, nguyên phân , tế bào sinh dưỡng ,thể khảm, đột biến lệch bội ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
trong giảm phân: một hay vài cặp ST nào ấy ko phân li tạo giao tử thừa hoặc thiếu một vài NST ,còn cho biết thêm những giao tử này tính hợp với giao tử thường nhật sẽ tạo những thể lệch bội, kế tiếp là Trong nguyên phân (tế bào sinh dưỡng): một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Nếu bè của mình trên Facebook nha!, bên cạnh đó * Nội dung cơ bản:, thêm nữa Khái niệm: Là sự đổi thay về số lượng NST, nói thêm là trong tế bào: lệch bội, tự đa bội , dị đa bội I, thêm nữa Đột biến lệch bội (dị bội),còn cho biết thêm 1, tiếp theo là Khái niệm:, cho biết thêm - Là đột biến làm biến đổi số lượng NST, cho biết thêm chỉ xảy ra ở 1 hay 1 số cặo NST tương, ngoài ra đồng - ·Gồm:,còn cho biết thêm + thể ko nhiễm, cho biết thêm + thể một nhiễm, tiếp theo là + th ể một nhiễm kép, tiếp theo là + th ể ba nhiễm, nói thêm là + th ể bốn nhiễm, nói thêm + th ể bốn nhiễm kép 2, ngoài ra Cơ chế phát sinh, ngoài ra * trong giảm phân: một hay vài cặp ST, ngoài ra nào ấy ko phân li tạo giao tử thừa, bên cạnh đó hoặc thiếu một vài NST , ngoài ra những giao tử này, nói thêm kết hợp với giao tử thường nhật sẽ tạo
  1. Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Nếu bè của mình trên Facebook nha! * Nội dung cơ bản: Khái niệm: Là sự thay đổi về số lượng NST trong tế bào: lệch bội, tự đa bội , dị đa bội I. Đột biến lệch bội (dị bội) 1. Khái niệm: - Là đột biến làm biến đổi số lượng NST chỉ xảy ra ở 1 hay 1 số cặo NST tương đồng - ·Gồm: + thể không nhiễm + thể một nhiễm
  2. + th ể một nhiễm kép + th ể ba nhiễm + th ể bốn nhiễm + th ể bốn nhiễm kép 2. Cơ chế phát sinh * trong giảm phân: một hay vài cặp ST nào đó không phân li tạo giao tử thừa hoặc thiếu một vài NST . các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường sẽ tạo các thể lệch bội * Trong nguyên phân (tế bào sinh dưỡng): một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm 3. Hậu quả mất cân bằng toàn bộ hệ gen ,thường giảm sức sống ,giảm khả năng sinh sản hoặc chết 4. Ý nghĩa Cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá - sử dụng đột biến lệch bội để đưa các NST theo ý muốn vào một giống cây trồng nào đó
  3. II. Đột biến đa bội 1. Tự đa bội a. Khái niệm là sự tăng số NST đơn bội của cùng 1 loài lên một số nguyên lần - Đa bội chẵn: 4n ,6n, 8n 1.Đa bội lẻ: 3n ,5n, 7n b. Cơ chế phát sinh - thể tam bội: sự kết hợp của giao tử nvà giao tử 2n trong thụ tinh - thể tứ bội: sự kết hợp giữa 2 giao tư 2n hoặc cả bộ NST không phân li trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử 2. Dị đa bội a. khái niệm là hiện tượng làm gia tăng số bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong một tế bào b. Cơ chế phát sinh ở con lai khác loài (lai xa) 2.cơ thể lai xa bất thụ 3.ở1 số loài thực vật các cơ thể lai bất thụ tạo dc các giao tử lưõng bội do sự không phân li của NST không tương đồng, giao tử này có thể kết hợp với nhau tạo ra thể
  4. tứ bội hữu thụ 3. Hậu quả và vai trò của đa bội thể - tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt - các thể tự đa bội lẻ không sinh giao tử bình thường - khá phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật * Một số câu hỏi: Câu 1: một loài có 2n=20 NST sẽ có bao nhiêu NST ở: a.thể một nhiễm b.thể ba nhiễm c.thể bốn nhiễm d.thê không nhiễm e.thể tứ bội f.thể tam bội g.thể tam nhiễm kép h.thể một nhiễm kép Câu 2: Chọn phương án đúng/đúng nhất trong mỗi câu sau: 1/ Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là sự
  5. biến đổi số lượng nhiễm sắc thể có liên quan tới một A.hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. B.số cặp nhiễm sắc thể. C.số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. D.một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. 2/ Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới một A.hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. B.số cặp nhiễm sắc thể. C.số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. D.một, một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. 3/ Trường hợp cơ thể sinh vật trong bộ nhiễm sắc thể gồm có hai bộ nhiễm của loài khác nhau là A.thể lệch bội. B. đa bội thể chẵn. C. thể dị đa bội. D. thể lưỡng bội. 4/ Các dạng đột biến lệch bội gồm thể không, thể một nhiễm, thể một nhiễm kép A.thể ba, thể bốn kép. B. thể bốn, thể ba.
  6. C. thể bốn, thể bốn kép. D. thể ba, thể bốn kép.
271583

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm