Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể. trong giảm phân: một hay vài cặp ST nào đó không phân li tạo giao tử thừa hoặc thiếu một vài NST . các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường sẽ tạo các thể lệch bội Trong nguyên phân (tế bào sinh dưỡng): một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-6-dot-bien-so-luong-nhiem-sac-the-1rkttq.html

Nội dung


  1. Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Nếu bè của mình trên Facebook nha! * Nội dung cơ bản: Khái niệm: Là sự thay đổi về số lượng NST trong tế bào: lệch bội, tự đa bội , dị đa bội I. Đột biến lệch bội (dị bội) 1. Khái niệm: - Là đột biến làm biến đổi số lượng NST chỉ xảy ra ở 1 hay 1 số cặo NST tương đồng - ·Gồm: + thể không nhiễm + thể một nhiễm
  2. + th ể một nhiễm kép + th ể ba nhiễm + th ể bốn nhiễm + th ể bốn nhiễm kép 2. Cơ chế phát sinh * trong giảm phân: một hay vài cặp ST nào đó không phân li tạo giao tử thừa hoặc thiếu một vài NST . các giao tử này kết hợp với giao tử bình thường sẽ tạo các thể lệch bội * Trong nguyên phân (tế bào sinh dưỡng): một phần cơ thể mang đột biến lệch bội và hình thành thể khảm 3. Hậu quả mất cân bằng toàn bộ hệ gen ,thường giảm sức sống ,giảm khả năng sinh sản hoặc chết 4. Ý nghĩa Cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá - sử dụng đột biến lệch bội để đưa các NST theo ý muốn vào một giống cây trồng nào đó
  3. II. Đột biến đa bội 1. Tự đa bội a. Khái niệm là sự tăng số NST đơn bội của cùng 1 loài lên một số nguyên lần - Đa bội chẵn: 4n ,6n, 8n 1.Đa bội lẻ: 3n ,5n, 7n b. Cơ chế phát sinh - thể tam bội: sự kết hợp của giao tử nvà giao tử 2n trong thụ tinh - thể tứ bội: sự kết hợp giữa 2 giao tư 2n hoặc cả bộ NST không phân li trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử 2. Dị đa bội a. khái niệm là hiện tượng làm gia tăng số bộ NST đơn bội của 2 loài khác nhau trong một tế bào b. Cơ chế phát sinh ở con lai khác loài (lai xa) 2.cơ thể lai xa bất thụ 3.ở1 số loài thực vật các cơ thể lai bất thụ tạo dc các giao tử lưõng bội do sự không phân li của NST không tương đồng, giao tử này có thể kết hợp với nhau tạo ra thể
  4. tứ bội hữu thụ 3. Hậu quả và vai trò của đa bội thể - tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khoẻ, chống chịu tốt - các thể tự đa bội lẻ không sinh giao tử bình thường - khá phổ biến ở thực vật, ít gặp ở động vật * Một số câu hỏi: Câu 1: một loài có 2n=20 NST sẽ có bao nhiêu NST ở: a.thể một nhiễm b.thể ba nhiễm c.thể bốn nhiễm d.thê không nhiễm e.thể tứ bội f.thể tam bội g.thể tam nhiễm kép h.thể một nhiễm kép Câu 2: Chọn phương án đúng/đúng nhất trong mỗi câu sau: 1/ Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là sự
  5. biến đổi số lượng nhiễm sắc thể có liên quan tới một A.hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. B.số cặp nhiễm sắc thể. C.số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. D.một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. 2/ Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới một A.hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. B.số cặp nhiễm sắc thể. C.số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. D.một, một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. 3/ Trường hợp cơ thể sinh vật trong bộ nhiễm sắc thể gồm có hai bộ nhiễm của loài khác nhau là A.thể lệch bội. B. đa bội thể chẵn. C. thể dị đa bội. D. thể lưỡng bội. 4/ Các dạng đột biến lệch bội gồm thể không, thể một nhiễm, thể một nhiễm kép A.thể ba, thể bốn kép. B. thể bốn, thể ba.
  6. C. thể bốn, thể bốn kép. D. thể ba, thể bốn kép.
271583

Tài liệu liên quan


Xem thêm