Bài 29. MOMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 51 | Page: 8 | FileSize: 0.12 M | File type: PDF
of x

Bài 29. MOMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. - Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. - Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2.Kỹ năng: - Phân tích lực tác dụng lên vật rắn.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-29-momen-cua-luc-dieu-kien-can-bang-cua-mot-vat-ran-co-truc-quay-co-dinh-62qztq.html

Nội dung


  1. Bài 29. MOMEN CỦA LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT RẮN CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. A.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Biết được định nghĩa momen lực, công thức tính momen lực trong trường hợp lực vuông góc với trục quay. - Biết điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. - Vận dụng giải thích một số hiện tượng vật lí và một số bài tập đơn giản. 2.Kỹ năng: - Phân tích lực tác dụng lên vật rắn. - Vận dụng giải thích các hiện tượng và giải bài tập. B.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên - Biên soạn các câu hỏi kiểm tra bài cũ; củng cố bài giảng dưới dạng trắc nghiệm theo nội dung câu hỏi 1-4 SGK. - Chuẩn bị thí nghiệm theo hình 29.3 SGK. 2.Học sinh
  2. - Ôn tập các kiến thức về đòn bẩy. 3.Gợi ý ứng dụng CNTT - GV có thể biên soạn các câu hỏi trắc nghiệm cho phần kiểm tra bài cũ và củng cố bài giảng. - Chuẩn bị những hình ảnh cân bằng của các vật. - Mô phỏng các lực cân bằng theo các hình vẽ … C.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1 (…phút): Kiểm tra bài cũ. - Đặt câu hỏi cho HS. - Quy tắc hợp lực của Cho HS lấy ví dụ. hai lực song song cùng - Nhận xét các câu trả chiều. lời. - Momen ngẫu lực? Hoạt động 2 (…phút): 1. Nhận xét về tác Tìm hiểu tác dụng của dụng của một lực lên
  3. một lực lên một vật rắn một vật rắn có trục có trục quay cố định. quay có định: - Đọc phần 1, xem hình - Cho HS đọc SGK, H29.1 - Các lực có giá song xem hình vẽ, thảo luận song với trục quay - Thảo luận: Tác dụng trả lời câu hỏi. hoặc cắt trục quay thì làm quay của lực phụ không có tác dụng làm - Nhận xét cách trình thuộc vào yếu tố nào? quay vật. bày. - Trình bày kết quả? - Các lực có phương - Rút ra kết luận - Quan sát thí nghiệm H vuông góc với trục quay và có giá càng xa 29.3 trục quay thì tác dụng - Theo dõi kết quả thí làm quay vật càng nghiệm mạnh. - Vậy, tác dụng làm quay của một lực lên vật rắn có trục quay cố định từ trạng thái đứng yên không những phụ thuộc vào độ lớn của lực mà còn phụ thuộc khoảng cách từ trục quay tới giá (cách tay đòn) của lực. 2. Momen của lực đối
  4. Hoạt động 3 (…phút): với một trục quay: Tìm hiểu định nghĩa a) Thí nghiệm: momen của lực đối với trục quay. b)Momen của lực: - Cùng HS làmthí - Nhận xét kết quả về tác Hình 29.4 nghiệm, ghi kết quả thí dụng làm quay của lực Xét một lực F nằm nghiệm. để đưa ra khái niệm momen của lực. Xem trong mặt phẳng vuông - Hướng dẫn HS rút ra góc với trục quay Oz. hình H 29.4. kết luận. Momen của lực F đối - Trả lời câu hỏi C1. với trục quay là đại lượng đặc trưng cho - Vẽ hình H 29.4, nêu tác dụng làm quay của câu hỏi C1. lực quanh trục ấy và - Nhận xét các câu trả - Đọc phần 2.b, trình được đo bằng tích độ lớn của lực và cánh tay lời. bày định nghĩa momen đòn. M = F.d của lực. - Cho HS đọc SGK. - d: cánh tay đòn (tay - Yêu cầu HS trình bày đòn) là khoảng cách từ định nghĩa. trục quay tới giá của lực (m) - M: momen của lực - Đơn vị của momen (N.m) lực? ý nghĩa vật lí của
  5. - Nêu ý nghĩa vật lý của nó? momen. 3. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định (Quy tắc momen): Muốn cho một vật rắn có trục quay cố định nằm cân bằng thì tổng momen của các lực có khuynh hướng làm vật quay theo một chiều phải bằng tổng momen của các lực có Phát biểu quy tắc - khuynh hướng làm vật momen. quay theo chiều ngược lại. M  M' * Nếu quy ước momen lực làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ có giá trị dương, cùng chiều kim đồng hồ có
  6. giá trị âm , thì: M1+M2+...=0 Với M1, M2 ... là momen của tất cả các lực đặt lên vật. 4. Ứng dụng: a) Cân đĩa: Khi cân thăng bằng, trọng lượng của vật bằng trọng lượng của quả cân. b) Quy tắc momen lực cón áp dụng cho cả - Đọc phần 4, mô tả hoạt trường hợp vật không động của cân đĩa, cuốc - Cho HS xem hình, có trục quay cố định. chim hình H 29.5,H 29.6 thảo luận. Vd chiếc cuốc chim. -Trả lời câu hỏi C2. - Nêu câu hỏi C2. - Nhận xét kết quả.
  7. Hoạt động 4 (…phút): - Thảo luận nhóm trả lời Vận dụng, củng cố. các câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1- - Yêu cầu:Nêu câu hỏi. tập 1 4(SGK); bài Nhận xét câu trả lời cua (SGK). các nhóm. - Làm việc cá nhân giải - Yêu cầu:HS trình bày bài tập 2(SGK). đáp án. - Ghi nhận kiến thức: - Đánh giá, nhận xét kết Momen của lực, điều quả giờ dạy. kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định và ứng dụng của nó. Hoạt động 5 (…phút): - Ghi câu hỏi và bài tập Hướng dẫn về nhà. về nhà. - Nêu bài tập về nhà:1, - Những sự chuẩn bị cho 2,3,4/136.
  8. - Yêu cầu:HS chuẩn bị bài sau. bài sau.
559696

Tài liệu liên quan


Xem thêm