100 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VẬT LÝ 12

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 14 | FileSize: M | File type: PDF
of x

100 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VẬT LÝ 12. Tham khảo tài liệu '100 câu trắc nghiệm lý thuyết tổng hợp vật lý 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Vài tài liệu download lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/100-cau-trac-nghiem-ly-thuyet-tong-hop-vat-ly-12-q3aytq.html

Nội dung


 1. 100 CÂU TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TỔNG HỢP VẬT LÝ 12 1. Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ, khoảng thời giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường là t. Thời gian cần thiết để cường độ dòng điện tức thời trong mạch giảm từ giá trị cực đại về 0 là: A. t/2. B. t. C. 2t. D. 4t. 234 206 2. Năng lượng liên kết của các hạt nhân 92U và 82Pb lần lượt là 1790MeV và 1586MeV. Chỉ ra kết luận đúng: A. Độ hụt khối của hạt nhân U nhỏ hơn độ hụt khối của hạt nhân Pb. B. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân U lớn hơn năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Pb. C. Hạt nhân U kém bền hơn hạt nhân Pb. D. Năng lượng liên kết của hạt nhân U nhỏ hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Pb. 3. Để các êlectrôn có thể bứt ra khỏi bề mặt kim loại thì chùm ánh sáng kích thích phải thoả mãn điều kiện nào? A. Cường độ của chùm sáng rất lớn. C. Bước sóng của ánh sáng lớn hơn một giới hạn nhất định. B. Bước sóng của ánh sáng rất lớn. D. Tần số của ánh sáng lớn hơn một giới hạn xác định. 4. Khi tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở 2 đầu đường dây tải điện lên 4 lần thì độ giảm điện thế trên đường dây sẽ A. tăng 16 lần B. giảm 16 lần C. giảm 4 lần D. tăng 4 lần 5. Công thốt êlectrôn của một kim loại là A thì bước sóng giới hạn quang điện là λ. Nếu chiếu ánh sáng kích thích có bước sóng ’ vào kim loại này thì động năng ban đầu cực đại của các quang electron là 2A. Tìm hệ thức liên lạc đúng? A. ’ = 3. B. ’ = 0,5. C. ’ = /3. D. ’ = 2/3. 6. Khi êlectrôn trong nguyên t ử hiđrô ở một trong các quỹ đạo N, O, P... chuyển về quỹ đạo M thì nguyên tử hiđrô phát vạch bức xạ thuộc vùng nào của thang sóng điện từ? A. hồng ngoại. B. hồng ngoại và ánh sáng khả kiến. C. tử ngoại D. tử ngoại và ánh sáng khả kiến. 7. Sau khi chỉnh lưu hai nửa chu kỳ của dòng điện xoay chiều tần số 50Hz, cường độ hiệu dụng I thì ta được dòng điện A. một chiều nhấp nháy và đứt quãng. B. một chiều nhấp nháy biến đổi tuần hoàn với tần số 100Hz. C. không đổi và cường độ bằng I. D. một chiều nhấp nháy biến đổi t uần hoàn với tần số 50Hz. 8. Phát biểu nào dưới đây là sai về sóng ánh sáng? A. Sóng ánh sáng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng ánh sáng. B. Ứng với mỗi ánh sáng đơn sắc, sóng ánh sáng có một chu kì nhất định. C. Vận tốc truyền ánh sáng càng lớn nếu ánh sáng truyền trong môi trường trong suốt có chiết suất càng nhỏ.
 2. D. Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng không phụ thuộc vào chiết suất của môi trường mà ánh sáng truyền quA. 9. Công thức nào trong các công thức sau sai dùng để xác định khối lượng tương đối tính mph của photon ứng với bức xạ đơn sắc có bước sóng  và tần số f (trong đó, h là hàng số Plăng)?  hf h hc A. mph = 2 B. mph = 2 C. mph = D. mph = c  c c 10. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0cos100t(V) vào hai đầu cuộn dây, khi đó biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là i = I0sin(100t + /3)(A). Chỉ ra kết luận chính xác: 3 4 A. u trễ pha /3 so với i. B. i trễ pha /3 so với u. 2 C. i trễ pha /2 so với u D. u nhanh pha /6 so với i. 11. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 khi truyền trong môi trường có chiết suất n1. 1 Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó khi truyền trong môi trường có chiết suất n2 là A. 1(n1/n2) B. 1(n2/n1) C. 1 D.1(n2 - n1)/n1 12. Một chùm tia phóng xạ gồm đủ bốn loại tia phóng xạ được cho đi từ trái sang phải qua một từ trường đều vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Tia + có thể là tia nào? A. tia 1. B. tia 2. C. tia 3. D. tia 4. 13. Tìm phát biểu sai khi nói về máy biến thế: A. Khi chỉ tăng số vòng dây ở cuộn sơ cấp, hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp giảm. B. Khi chỉ tăng số vòng dây ở cuộn sơ cấp, cường độ dòng điện trong cuộn thứ cấp giảm. C. Khi mạch thứ cấp hở, máy biến thế lý tưởng coi như không tiêu thụ điện năng. D. Một máy biến thế là máy tăng thế nếu số vòng dây ở cuộn thứ cấp lớn hơn số vòng dây ở cuộn sơ cấp. 14. Phát biểu nào sau đây là đúng về âm sắc? A. Âm sắc là một đặc tính vật lí của âm. B. Âm sắc chỉ được hình thành trên cơ sở đặc tính vật lí của âm là tần số. C. Âm sắc chỉ được hình thành trên cơ sở đặc tính vật lí của âm là biên độ. D. Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm dựa trên đặc tính vật lí của âm là biên độ và tần số. 15. Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? r r A. Véctơ cường độ điện trường E và cảm ứng từ B cùng phương và cùng độ lớn. B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha. C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động cùng pha.
 3. D. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau /2. 16. Phóng xạ β- là A. phản ứng hạt nhân thu năng lượng. B. phản ứng hạt nhân không thu và không toả năng lượng. C. phản ứng hạt nhân toả năng lượng. D. sự giải phóng êlectrôn từ lớp êlectrôn ngồi cùng của nguyên tử. 17. Gọi m0 là khối lượng nghỉ của một hạt. Theo thuyết t ương đối, hệ thức giữa khối lượng và năng lượng là m0 c 2 m 0 c3 m 0 c3 D. W = m0 c 2  v 2 c 2 A. W = B. W = C. W = 2 2 2 2 2 2 c v c v c v 18. Khi một vật dao động điều hoà thì A. vận tốc và li độ của vật biến đổi cùng pha. B. gia tốc và vận tốc của vật luôn ngược chiều nhau. C. gia tốc và li độ của vật lệch pha /2. D. gia tốc của vật phụ thuộc bậc nhất vào li độ. 19. Quang phổ vạch phát xạ được phát ra do A. các chất rắn, lỏng hoặc khí khi bị nung nóng. B. các chất rắn, lỏng hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng. C. chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay hơi bị nung nóng. D. các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng. 20. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động cơ học? A. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của ngoại lực điều hoà bằng tần số dao động riêng của hệ. B. Biên độ dao động cưỡng bức khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng không phụ thuộc vào lực cản của môi trường. C. Tần số dao động cưỡng bức của một hệ cơ học bằng tần số của ngoại lực điều hoà tác dụng lên hệ ấy. D. Tần số dao động tự do của một hệ cơ học là tần số dao động riêng của hệ ấy. 21. Tại điểm M’ của hệ quán tính K’, chuyển động với tốc độ v đối với hệ quán tính K, có một hiện tượng diễn ra trong khoảng thời gian t0 tính theo đồng hồ gắn với K’. Tính theo đồng hồ gắn với hệ K thì khoảng thời gian xảy ra hiện t ượng đó là v2 t 0 t t 0 A. t  C. t 0  B. t  t 0 1 2 A. t  c 2 2 v v v 1 1 1 2 2 c c c 22. Sóng điện từ và sóng âm không có chung tính chất nào dưới đây? A. Phản xạ. C. Mang năng lượng. D. Khúc xạ. B. Là sóng ngang. 23. Ta có thể sắp xếp tia X, tia  và tia tử ngoại theo thứ tự tăng dần của chu k ì là
 4. A. X, , tử ngoại. B. , X, tử ngoại. C. tử ngoại, , X. D. tử ngoại, X, . 24. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về thuyết Big Bang? A. Theo thuyết Big Bang, vũ trụ tạo ra bởi một vụ nổ lớn. B. Hiện nay, vũ trụ đang nở ra và loãng dần. C. Hiện nay, vũ trụ đang co lại. D. Vụ nổ Big Bang cách đây khoảng 14 tỉ năm. 25. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về bước sóng  của ánh sáng khả kiến? A. Bước sóng  của ánh sáng khả kiến nhỏ hơn bước sóng của sóng cơ họC. B. Bước sóng của ánh sáng màu vàng lớn hơn bước sóng của ánh sáng màu tím. C. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng xác định, không thay đổi trong các môi trường khác nhau. D. Bước sóng của ánh sáng màu lục nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng màu đỏ. 26. Một động cơ không đồng bộ ba pha đang hoạt động, dòng điện qua các cuộn dây của động cơ có tần số góc . Chỉ ra kết luận đúng nhất. A. động cơ quay với vận tốc góc lớn hơn . B. động cơ quay với vận tốc góc bằng . C. động cơ quay với vận tốc góc nhỏ hơn . D. Có thể xảy ra các trường hợp A, B hoặc C. 27. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về cấu tạo hệ Mặt Trời? A. Mặt Trời ở trung tâm của hệ và là thiên thể duy nhất nóng sáng. B. Hệ Mặt Trời có 8 hành tinh lớn quay quanh Mặt Trời. C. Hệ Mặt Trời có nhiều các hành tinh nhỏ và các sao chổi, thiên thạch. D. Xung quanh Mặt Trời có nhiều vệ tinh nhỏ. 28. Một sóng âm có tần số 440Hz truyền trong không khí với vận tốc 330m/s. Độ lệch pha giữa hai điểm cách nhau 15cm trên phương truyền sóng bằng bao nhiêu radian? A. 0,25. B. 0,4. C. 0,5. D. 0,8. 29. Trong một đoan mạch xoay chiều RLC nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha /2 so với hiệu điện thế giữa hai bản tụ. Hãy chỉ ra nhận xét đúng A. hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha /2 so với cường độ dòng điện qua mạch. B. hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thuần cảm. C. nếu tăng tần số của dòng điện thêm một ít thì hệ số công suất của mạch cũng tăng theo. D. nếu giảm tần số của dòng điện một ít thì hệ số công suất của mạch cũng giảm theo. 30. Máy phát điện xoay chiều một pha có rôto là một nam châm gồm 5 cặp cực. Để phát ra dòng xoay chiều có tần số 50Hz thì vận tốc góc của rôto phải bằng A. 10 rad/s. B. 20 rad/s. C. 50 rad/s. D. 100 rad/s. 31. Phôtôn của bức xạ điện từ nào có năng lượng cao nhất?
 5. A. tia tử ngoại. C. tia hồng ngoại. D. sóng cực ngắn (vi B. tia X. ba). 32. Một khối khí hiđrô đang ở trạng thái kích thích sao cho các electron trong các nguyên tử đang chuyển động trên quỹ đạo O. Hỏi khối khí có thể phát ra bao nhiêu loại vạch bức xạ có bước sóng khác nhau? A. 3. B. 6. C. 10. D. 15. 33. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi đề cập đến hiện t ượng một tia sáng đơn sắc chiếu từ không khí đến xiên góc với bề mặt một tấm thuỷ tinh? A. chỉ có vận tốc thay đổi. B. chỉ có hưóng truyền thay đổi. C. cả vận tốc và hướng truyền thay đổi. D. vận tốc và hướng truyền không đổi. 34. Một tia sáng đơn sắc truyền từ không khí vào nước. Hỏi bước sóng  và năng lượng phôtôn  thay đổi thế nào? A.  và  không đổi. B.  tăng,  không đổi. C.  và  đều giảm. D.  giảm,  không đổi. 35. Lăng kính trong máy quang phổ có tác dụng A. làm cho chùm sáng song song thành chùm sáng phân kì. B. phân tích chùm sáng thành các thành phần đơn sắc. C. hội tụ các chùm sáng đơn sắc thành ánh sáng trắng. D. phân tích thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 36. Chọn câu đúng nhất khi nói về phần cảm của máy phát điện xoay chiều. A. Phần tạo ra dòng điện xoay chiều là phần cảm. B. Phần cảm luôn là rôto. C. Phần tạo ra từ trường là phần cảm. D. Phần cảm luôn là stato. 37. Tìm phát biểu đúng khi nói về hiện t ượng quang điện ngồi A. chỉ xảy ra khi bước sóng ánh sáng kích thích đủ lớn. B. các quang electron bay ra có cùng vận tốc. C. độ lớn hiệu điện thế hãm phụ thuộc cường độ chùm sáng. D. số electron bật ra ít hơn số phôtôn chiếu đến. 38. Phôtôn phát ra khi electron trong nguyên t ử hiđrô chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L là phôtôn thuộc loại nào? A. tử ngoại. B. ánh sáng khả kiến. C. hồng ngoại. D. sóng vô tuyến. 39. Chọn phát biểu sai. A. Các nguyên tử hay phân tử vật chất hấp thụ hay bức xạ ánh sáng thành từng lượng riêng biệt đứt quãng. B. Mỗi chùm sáng là một dòng các hạt phôton C. Các phôton đều có năng lượng như nhau. Năng lượng đó không phụ thuộc vào màu của chùm sáng. D. Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử ánh sáng không bị thay đổi.
 6. 40. Trong hệ thống mạch điện xoay chiều ba pha mắc đối xứng, nếu cường độ dòng điện tức thời trên hai dây pha có giá trị đại số bằng nhau và bằng một nửa dòng điện cực đại I0 thì giá trị đại số của cường độ dòng điện tức thời trên dây pha còn lại bằng bao nhiêu? A. I0. B. I0/2. C. –I0/2. D. –I0. 41. Một vật rắn đang quay với tốc độ góc ω quanh một trục cố định xuyên qua vật. Nếu tốc độ góc của vật giảm đi hai lần thì động năng của vật đối với trục quay A. tăng hai lần. B. giảm hai lần. C. tăng bốn lần. D. giảm bốn lần. 42. Một ngôi sao được hình thành từ những khối khí lớn quay chậm xung quanh một trục. Các khối khí này co dần thể tích lại do tác dụng của lực hấp dẫn. Trong quá trình hình thành thì tốc độ góc của ngôi sao A. tăng dần. B. giảm dần. C. bằng không. D. không đổi. 43. Hai bánh xe A và B quay xung quanh trục đi qua tâm của chúng với cùng động năng quay, tốc độ góc của bánh xe A gấp ba lần tốc độ góc của bánh xe B. Momen quán tính I đối với trục quay qua tâm của A và B lần lượt là IA và IB. T ỉ số B có giá trị nào sau IA đây ? A. 1. B. 3. C. 6. D. 9. 44. Cặp đặc tính nào sau đây mô tả đúng cho ánh sáng truyền từ Mặt trời đến Trái đất? A. sóng điện từ-sóng ngang. B. sóng điện từ-sóng dọc. C. sóng cơ-sóng ngang. D. sóng sơ-sóng dọc. 45. Lực hạt nhân xuất hiện trong tương tác nào? A. Tương tác yếu. B. Tương tác hấp dẫn C. Tương tác mạnh. D. Tương tác điện từ. 46. Quá trình phân rã phóng xạ nào có sự biến đổi đổng thời điện tích và số nuclon của hạt nhân? A. phóng xạ . B. phóng xạ . C. phóng xạ . D. cả A, B và C. - t 47. Định luật phân rã phóng xạ có nghiệm N(t) = N0e , trong đó N0 là số hạt nhân ban đầu và  là hằng số phóng xạ. Biểu thức nào sau đây cũng đúng? (trong đó T là chu kì bán rã). D. N = N02-t. A. N = N0et/T. B. N = N02-t/T C. N = N0e-t/T. 48. Tia hồng ngoại và tia Rơnghen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên A. chúng bị lệch khác nhau trong từ trường đều. B. có khả năng đâm xuyên khác nhau. C. chúng bị lệch khác nhau trong điện trường đều. D. chúng đều được sử dụng trong y tế để chụp X-quang. 49. Hạt nhân 12Mg21 hấp thụ một electron và phóng ra một proton. Kết quả hạt nhân được tạo thành là
 7. A. 10Ne21. B. 10Ne20. C. 12Mg20. D. 14Si22. 50. Hai đĩa tròn có cùng momen quán tính đối với trục quay đi qua tâm của các đĩa . Lúc đầu, đĩa 2 (ở phía trên) đang đứng yên, đĩa 1 quay với tốc độ góc ω0. Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng kể. Sau đó, cho hai đĩa dính vào nhau, hệ quay với tốc độ góc ω. Động năng của hệ hai đĩa lúc sau so với lúc đầu A. tăng ba lần. B. giảm bốn lần. C. giảm hai lần. D. tăng chín lần. 51. Trong chuỗi phóng xạ U  . . . Pb , có bao nhiêu phóng xạ  và -? 235 207 A. 5 và 7. B. 5 và 5. C. 10 và 8. D. 7 và 4. 52. Khi được treo dưới trần thang máy đang đứng yên, một con lắc đơn dao động nhỏ với chu kì T0. Nếu thang máy chuyển động đi xuống chậm dần đều thì chu kì dao động nhỏ của con lắc là T1. Khi thang máy đi lên nhanh dần đều thì chu kì dao động nhỏ con lắc là T2. Các chu kì có mối liên hệ như sau: A. T0 = T1 = T2. B. T0 = T1 > T2. C. T0 = T1 < T2. D. T0 > T1 = T2. 53. Quá trình một hạt nhân phóng xạ khác với quá trình phân hạch hạt nhân ở điểm A. không tỏa năng lượng. B. không phải là phản ứng hạt nhân. C. tạo ra hạt nhân bền hơn. D. xảy ra một cách tự phát. 54. Phản ứng nào không thể xảy ra do vi phạm các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân? A. 27Co60  - + 28Ni60. B. n + 30Zn64  1H2 + 29Cu63; 234 D. n + 7N14  p + 6C13.   + 90Th230; C. 92U 55. Có các loại tương tác cơ bản đối với các hạt sơ cấp là A. Tương tác hấp dẫn, tương tác ma sát, tương tác điện từ, tương tác đàn hồi. B. Tương tác hấp dẫn, tương tác Cu-lông, tương tác điện từ, tương tác ma sát. C. Tương tác điện từ, tương tác hấp dẫn, tương tác mạch, tương tác yếu D. Tương tác điện từ, tương tác đàn hồi, tương tác mạch, tương tác yếu. 56. Khi chỉnh lưu 1/2 chu kì thì dòng điện sau khi chỉnh lưu có cường độ A. ổn định không đổi. B. không đổi nhưng chỉ tồn tại trong mỗi 1/2 chu kì. C. thay đổi liên tụC. D. thay đổi và chỉ tồn tại trong mỗi 1/2 chu kì. 57. Một vật rắn đang quay với tốc độ góc ω quanh một trục cố định xuyên qua vật. Nếu tốc độ góc của vật giảm đi hai lần thì momen động lượng của vật đối với trục quay A. tăng hai lần. B. giảm hai lần. C. tăng bốn lần. D. giảm bốn lần. 58. Phát biểu nào sau đây là đúng ? A. Khi một vật rắn chuyển động tịnh tiến thì momen động lượng của nó đối với một trục quay bất kì không đổi. B. Momen quán tính của vật đối với một trục quay là lớn thì momen động lượng của nó đối với trục đó cũng lớn. C. Đối với một trục quay nhất định nếu momen động lượng của vật tăng 4 lần thì momen quán tính của nó cũng tăng 4 lần.
 8. D. Momen động lượng của một vật bằng không khi hợp lực tác dụng lên vật bằng không. 59. Chọn phát biểu đúng về hiện t ượng quang dẫn. A. Trong hiện tượng quang dẫn, các êlectron bị bứt ra khỏi khối chất bán dẫn khi khối bán dẫn được chiếu sáng. B. Trong hiện tượng quang dẫn, điện trở của khối bán dẫn giảm xuống khi khối bán dẫn được chiếu sáng. C. Trong hiện tượng quang dẫn, độ dẫn điện khối bán dẫn giảm xuống khi khối bán dẫn được chiếu sáng. D. Hiện tượng quang dẫn có thể xảy ra với mọi loại bức xạ điện từ. 60. Một bản kim loại cho hiệu ứng quang điện dưới tác dụng của một ánh sáng đơn sắc. Nếu người ta giảm bớt cường độ chùm sáng tới thì A. Có thể sẽ không xảy ra hiệu ứng quang điện nữc. B. Động năng ban đầu cực đại của electron quang điện thốt ra không thay đổi . C. Động năng ban đầu của electron quang điện thốt ra giảm xuống. D. Số electron quang điện thốt ra trong một đơn vị thời gian vẫn không thay đổi. 61. Chiếu chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm. Hiện t ượng nào sau đây sẽ xảy ra? A. Tấm kẽm mất dần điện tích dương. B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm. C. Tấm kẽm trở nên trung hoà điện. D. Điện tích tấm kẽm không đổi. 62. Quang êlectrôn bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu ánh sáng thoả mãn điều kiện nào? A. Cường độ của chùm sáng rất lớn. C. Bước sóng của ánh sáng lớn hơn một giới hạn nhất định. B. Bước sóng của ánh sáng rất lớn. D. Tần số của ánh sáng lớn hơn một giới hạn xác định. 63. Phát biểu nào sau đây không đúng: A. Điện trường biến thiên sinh ra từ trường xoáy. B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến đổi lệch pha /2. C. Từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy. D. Điện trường biến thiên điều hoà càng nhanh thì sinh t ừ trường biến đổi với tần số càng lớn. 64. Chọn câu sai. Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn phụ thuộc vào A. Biên độ dao động của con lắC. B. chiều dài của dây treo. C. Vị trí dao động của con lắC. D. Gia tốc chuyển động của điểm treo. 65. Trong động cơ không đồng bộ 3 pha, khi cường độ dòng điện qua cuộn dây (1) của stato bằng đạt giá trị cực đại I0 thì cường độ dòng điện qua các cuộn (2) và cuộn (3) có các giá trị là:
 9. I0 I0 Io Io A. i2 = i3 =  C. i2 = i3 =  B. i2 = - i3 = D. i2 = ; i3 = 2 2 3 3 I o 2 66. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sint vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm L. Gọi U là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên lạc nào sau đây không đúng? u2 i2 u2 i2 U I U I A.  0. B. 1. C. 2. D. 1.     2 2 U2 I2 U 0 I0 U0 I0 U0 I0 67. Chọn câu phát biểu đúng. A. Trong mạch dao động LC lí tưởng, khi năng lượng điện trường tăng thì năng lượng từ trường giảm. Năng lượng của mạch giảm dần theo thời gian. B. Điện tích, cường độ dòng điện trong mạch LC lí tưởng biến thiên điều hoà cùng tần số và cùng pha. C. Dao động điện từ trong mạch LC lí t ưởng là một dao động tắt dần. D. Tần số sóng điện từ phát đi và thu được trong máy phát và máy thu vô tuyến có giá trị bằng tần số riêng của mạch dao động LC. 68. Đối với sóng cơ học, vận tốc truyền sóng A. phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng. B. phụ thuộc vào tần số sóng. C. phụ thuộc vào bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng. D. phụ thuộc vào bản chất môi trường truyền sóng . 69. Chỉ ra câu không đúng khi nói về dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng A. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn. B. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ t huộc vào tần số của ngoại lực tuần hoàn. C. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác động của ngoại lực biến thiên tuần hoàn. D. Cộng hưởng là hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng nhanh đến một giá trị cực đại. 70. Khi êlectrôn trong nguyên t ử hiđrô ở một trong các quỹ đạo M, N, O, ... chuyển về quỹ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát vạch bức xạ thuộc vùng nào của thang song điện từ? A. hồng ngoại. B. hồng ngoại và ánh sáng khả kiến. C. tử ngoại D. tử ngoại và ánh sáng khả kiến. 71. Trong quá trình truyền sóng trên dây, những điểm dao động lệch pha nhau 720 thì cách nhau một đoạn: A. 0,2. B. 0,25. C. 0,5 D. . 72. Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về các đại lượng liên quan đến dòng điện xoay chiều?
 10. A. cường độ d điện tức thời không thể đo bằng ampe kế. B. Dòng điện tức thời biến thiên điều hoà. C. Giá trị hiệu dụng biến thiên điều hoà. D. Dòng điện đổi chiều liên tục. 73. Máy phát điện xoay chiều một pha với p là số cặp cực quay với tần số góc n vòng/phút, khi đó máy phát ra dòng điện có tần số f được tính theo biểu thức nào dưới đây? A. f = np/60. B. f = 60p/n. C. f = n/(60p). D. f = 60/(np). 74. Để thông tin liên lạc giữa các phi hành gia trên vũ trụ với trạm điều hành dưới mặt đất, người ta đã sử dụng sóng vô tuyến có bước sóng trong dải sóng nào? A. Từ 1km đến 100km. B. Từ 100km đến 1000km. C. Từ 10m đến 100m. D. Từ 0,01m đến 10m. 75. Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sint vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R. Gọi U là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch. Hệ thức liên lạc nào sau đây không đúng? u2 i2 u2 i2 U I A.  0. B.  0. C. 1.    2 2 U2 I2 U 0 I0 U0 I0 U I D.  2.  U0 I0 76. Nguyên nhân làm cho các hạt nhân có độ hụt khối là A. do sự đẩy nhau của các proton. B. do có lực hấp dẫn giữa các nuclon. C. do có lực liên kết giữa các nuclon. D. do chỉ có lực liên kết giữa các nơtrôn. 77. Momen lực tác dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá trị A. bằng không thì vật đứng yên hoặc quay đều B. không đổi và khác không thì luôn làm vật quay đều C. dương thì luôn làm vật quay nhanh dần D. âm thì luôn làm vật quay chậm dần 78. Phát biểu nào sai khi nói về momen quán tính của vật? A. Momen quán tính đặc trưng cho mức quán tính của vật trong chuyển động quay. B. Momen quán tính luôn luôn dương. C. Momen quán tính có thể dương, có thể âm tùy thuộc vào chiều dương. D. Momen quán tính tùy thuộc vào vị trí trục quay. 79. Một bánh xe đang quay đều xung quanh trục của nó. Tác dụng lên vành bánh xe một  lực F theo phương tiếp tuyến với vành bánh xe thì A. tốc độ góc của bánh xe có độ lớn tăng lên. B. tốc độ góc của bánh xe có độ lớn giảm xuống. C. gia tốc góc của bánh xe có độ lớn tăng lên. D. gia tốc góc của bánh xe có độ lớn giảm xuống.
 11. 80. Cho phản ứng: 12Mg25 + X  11Na23 + . X là hạt nào trong các hạt sau? A. Hạt Triti. B. Hạt Đơtri. C. Hạt prôtôn. D. Hạt nơtrôn. 81. Điều nào sau đây đúng khi nói về sự biến đổi của các đại lượng trong mạch dao động LC? A. điện tích và cường độ dòng điện cùng phA. B. điện tích và hiệu điện thế ngược pha. C. năng lượng điện trường biến đổi nhanh hơn điện tích. D. năng lượng điện từ bảo toàn. 82. Phát biểu nào dưới đây là Sai về mắt? A. Sự điều tiết là sự thay đổi độ cong của thuỷ tinh thể để ảnh hiện rõ trên võng mạC. B. Khi mắt điều tiết thì tiêu cự thuỷ tinh thể của mắt thay đổi. C. Khi mắt điều tiết thì khoảng cách từ võng mạc đến thuỷ tinh thể thay đổi. D. Mắt chỉ có thể điều tiết khi vật ở trong giới hạn nhìn rõ. 83. Phát biểu nào dưới đây là đúng về dao động cơ học? A. Dao động có chu kì xác định là dao động điều hoà. B. Dao động tự do là dao động điều hoà. C. Dao động của con lắc đồng hoà là dao động cưỡng bức. D. Dao động tự do là dao động có chu kì chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của hệ. 84. Khi tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi lên 50 lần thì công suất hao phí trên đường dây A. giảm 50 lần B. tăng 50 lần C. tăng 2500 lần D. giảm 2500 lần 85. Các vạch quang phổ của các Thiên hà A. đều bị lệch về phía bước sóng dài. B. đều bị lệch về phía bước sóng ngắn. C. hoàn toàn không bị lệch về phía nào cả. D. có trường hợp lệch về phía bước sóng dài, có trường hợp lệch về phía bước sóng ngắn. 86. Trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 và S2, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, ngược pha nhau. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn S1S2 sẽ A. dao động với biên độ cực đại B. dao động với biên độ cực tiểu C. không dao động D. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại 87. Chọn câu sai về quang phổ liên tụC. A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. B. do các vật rắn, lỏng, hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng phát ra. C. phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. D. gồm một dải sáng có màu sắc biến đổi liên tục từ đỏ đến tím. 88. Có các loại hạt sơ cấp như sau A. phôtôn; leptôn; mêzôn; barion. B. phôtôn; leptôn; mêzôn; prôtôn.
 12. C. phôtôn; leptôn; nơtron; barion. D. phôtôn; êlectron; mêzôn; prôtôn. 89. Một chuyển động quay chậm dần đều thì có A. gia tốc góc âm. B. vận tốc góc âm. C. vận tốc góc âm và gia tốc góc âm. D. tích vận tốc góc và gia tốc góc là âm. 90. Xét vật rắn quay quanh một trục cố định. Chọn phát biểu đúng. A. Trong cùng một thời gian, các điểm của vật rắn quay được những góc không bằng nhau. B. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng vận tốc góc. C. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn có cùng vận tốc dài. D. Ở cùng một thời điểm, các điểm của vật rắn không cùng gia tốc góc. 91. Chỉ ra nhận xét đúng nhất khi nói về độ cao, độ to, âm sắc. A. Độ to của âm chỉ phụ thuộc vào mức cường độ âm. B. Độ cao của âm chỉ phụ thuộc tần số của sóng âm. C. Âm sắc không phụ thuộc vào độ cao và độ to của âm. D. A, B, C đều đúng. 92. Chất điểm dao động điều hoà với chu kì 0,5s có động năng biến t hiên theo thời gian với tần số bằng A. 0,5Hz. B. 1Hz. C. 4Hz. D. 2Hz. 93. Nhận xét nào đúng khi nói về dao động điện từ tự do trong mạch LC lý t ưởng? A. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường biến đổi cùng pha. B. năng lượng điện từ luôn thay đổi. C. năng lượng điện trường và hiệu điện thế biến đổi cùng tần số. D. điện tích và cường độ dòng điện biến đổi cùng tần số. 94. Trong máy hạ thế lý tưởng, nếu giữ nguyên hiệu điện thế sơ cấp nhưng tăng số vòng dây ở hai cuộn thêm một lượng bằng nhau thì hiệu điện thế ở cuộn thứ cấp thay đổi thế nào? A. không đổi. B. giảm. C. tăng. D. có thể tăng hoặc giảm. 95. Điểm giống nhau giữa sóng điện từ do các điện tích dao động sinh ra và sóng âm do âm thoa dao động tạo ra là A. chúng có tần số bằng tần số dao động của nguồn tạo ra chúng. C. cả hai đều là sóng ngang. B. cả hai đều chỉ truyền được trong môi trường vật chất. D. cả hai đều là sóng dọc. 96. Các hạt nhân đồng vị có A. cùng số nơtron nhưng khác nhau số prôtôn. B. cùng số prôtôn nhưng khác nhau số nơtron. C. cùng số prôtôn và cùng số khối. D. cùng số khối nhưng khác nhau số nơtron.  A X  93 Nb  3n  7  thì: 235 97. Trong phương trình phản ứng : 92 U  n Z 41
 13. A. Z = 44 ; A = 140. B. Z = 58 ; A = 140. C. Z = 58 ; A = 139. D. Z = 58 ; A = 143. 98. Một đĩa phẳng đang quay quanh trục cố định đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa với tốc độ góc không đổi. Một điểm bất kỳ nằm ở mép đĩa A. không có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến B. chỉ có gia tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến C. chỉ có gia tốc tiếp tuyến mà không có gia tốc hướng tâm D. có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến. 99. Chọn câu sai về máy quang phổ dùng lăng kính. A. Dùng để nhận biết thành phần cấu tạo của chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra. B. Có nguyên tắc hoạt động dựa trên hiện tượng tán sắc ánh sáng. C. Có bộ phận chính làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng là thấu kính. D. Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắC. 100. Một đoạn mạch RLC nố i tiếp đang xảy ra cộng hưởng điện. Nếu chỉ tăng tần số của dòng điện thêm một chút thì kết luận nào sau đây không đúng? A. hệ số công suất của đoạn mạch giảm. B. hiệu điện thế hiệu dụng trên cuộn cảm giảm. C. hiệu điện thế hiệu dụng trên tụ điện giảm. D. cường độ dòng điện hiệu dụng giảm. 101. Chọn phát biểu sai. Động năng ban đầu cực đại của các electron quang điện A. không phụ thuộc cường độ chùm sáng kích thích. B. phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích. C. không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng kích thích. D. phụ thuộc vào bản chất kim loại. 102. Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở dạng nào? A. Rắn nóng sáng. B. Lỏng nóng sáng. C. Khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp. D. Khi hay hơi nóng sáng dưới áp suất cao. 103. Tính chất nào không phải là của tia Rơnghen? A. Khả năng đâm xuyên. B. Làm đen kính ảnh. C. lan truyền với vật tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. D. Ion hố không khí. 104. Các hạt nhân nặng (Uran, Plutôni..) và hạt nhân nhẹ (Hiđrô, Liti...) có chung điểm nào sau đây A. có năng lượng liên kết lớn B. là nhiên liệu cho các phản ứng hạt nhân toả năng lượng. C. tham gia phản ứng nhiệt hạch D. gây phản ứng dây chuyền 105. Sự chuyển giữa ba mức năng lượng trong nguyên tử Hidro tạo thành ba vạch phổ theo thứ tự bước sóng tăng dần 1, 2 và 3. Trong các hệ thức liên hệ giữa 1, 2 và 3 sau đây, hệ thức nào đúng?
 14. A. 1 = 2 - 3 B. 1/1 = 1/2 + 1/3 C. 1/1 = 1/3 - 1/2 D. 1/1 = 1/2 - 1/3.
492324