website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí, download Tài liệu miễn phí

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Tâm lý học: Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên Đại học Quân sự

Luận án nghiên cứu bổ sung cơ sở lý luận tâm lý học về năng lực, năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên Đại học Quân sự; nghiên cứu, đánh giá thực trạng biểu hiện, mức độ năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên Đại học Quân sự giúp cho việc đề xuất biện pháp tâm lý-sư phạm bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực hiểu học viên trong dạy học của đội ngũ giảng viên các trường Đại học Quân sự hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

26 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Ly hôn trong các gia đình người Việt theo Công giáo (qua nghiên cứu Giáo xứ Chợ mới, Nha Trang, Khánh Hòa)

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở lý luận và thực tiễn ly hôn của người Công giáo tại một địa phương cụ thể ở vùng đất Nam Trung Bộ, nhìn nhận thực trạng của nó đã diễn ra như thế nào và lý giải toàn diện về hiện tượng xã hội này. Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Dân ca nghi lễ trong đời sống văn hóa của người Dao Tuyển ở Việt Nam

Luận án tập trung nghiên cứu các nội dung phản ánh, phương thức phản ánh của dân ca nghi lễ người Dao Tuyển trong đời sống văn hóa tộc người (đời sống văn hóa vật chất và đời sống văn hóa tinh thần) thông qua việc phân tích, diễn giải các văn bản dân ca nghi lễ. Mời các bạn cùng tham khảo.

26 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Con người Nam Bộ trong sáng tác văn xuôi của Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam và Nguyễn Ngọc Tư

Luận án Con người Nam Bộ trong sáng tác văn xuôi của Hồ Biểu Chánh, Bình Nguyên Lộc, Sơn Nam và Nguyễn Ngọc Tư được thực hiện với mong muốn làm rõ sự đa dạng và vận động của hình tượng con người Nam Bộ trong sáng tác của bốn nhà văn tiêu biểu cho các giai đoạn quan trọng của văn xuôi Nam Bộ nói riêng và sự phát triển của văn học Nam Bộ từ cận đại đến đương đại nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

28 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Ẩn dụ ý niệm của phạm trù ăn uống trong Tiếng Anh (đối chiếu với Tiếng Việt)

Dưới góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận, luận án hướng tới mục đích tìm hiểu sự tỏa tia ý niệm và cơ sở nghiệm thân của các từ chỉ ý niệm ăn uống trong tiếng Anh trong sự đối chiếu với tiếng Việt; phân tích, làm rõ ý niệm ăn uống ở hai ngôn ngữ trên từ góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận, từ đó khái quát sự tương đồng và khác biệt trong ý niệm về ăn uống giữa hai nền văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

26 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học: Tập quán, nghi lễ trong sinh đẻ và nuôi dạy trẻ nhỏ của người Hmông Hoa xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: cung cấp nguồn tư liệu tương đối có hệ thống về các tập quán, nghi lễ trong sinh đẻ và nuôi dạy trẻ nhỏ của người Hmông Hoa ở xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; bước đầu làm rõ quá trình biến đổi của các tập quán nghi lễ trong sinh đẻ và nuôi dạy trẻ nhỏ của người Hmông Hoa ở xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai dưới tác động của quá trình giao lưu hội nhập và đổi mới đất nước hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

121 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh miền núi phía Bắc theo hướng chuẩn hóa

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non các tỉnh miền núi phía Bắc, luận án đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non để nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu trưởng theo hướng chuẩn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

28 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý đất đai: Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

Việc nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhằm đánh giá được tiềm năng đất đai từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững ở huyện Đồng Hỷ trong tương lai là rất cần thiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

33 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tỉnh Bắc Giang

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá thực trạng rủi ro trong SX và tiêu thụ gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Từ đó, đề xuất hệ thống các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn nghiên cứu thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

207 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tỉnh Bắc Giang

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá thực trạng rủi ro trong SX và tiêu thụ gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Từ đó, đề xuất hệ thống các giải pháp giảm thiểu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm đối với các hộ chăn nuôi trên địa bàn nghiên cứu thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hoàn thiện phân tích chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm: làm rõ nội dung phân tích Chất lượng tín dụng trong Ngân hàng thương mại, bao gồm: tổ chức phân tích; công cụ và kỹ thuật phân tích; nội dung phân tích Chất lượng tín dụng; phân tích và đánh giá thực trạng về công tác phân tích Chất lượng tín dụng tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm khẳng định những thành công và hạn chế về công tác phân tích Chất lượng tín dụng tại các đơn vị được khảo sát;... Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Giải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tế phát triển hợp tác xã vận tải thủy bộ nội địa ở Đồng bằng sông Cửu Long

Luận án Giải pháp phát triển du lịch Tiền Giang trong hội nhập kinh tế quốc tế phát triển hợp tác xã vận tải thủy bộ nội địa ở Đồng bằng sông Cửu Long được thực hiện nghiên cứu với mục đích nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch Tiền Giang trong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào học tập trải nghiệm cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Kĩ thuật

Luận án thực hiện nghiên cứu với mục đích nhằm đề xuất các biện pháp dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào học tập trải nghiệm cho sinh viên đại học ngành Sư phạm Kĩ thuật ở những nội dung nghiệp vụ sư phạm thích hợp với học tập trải nghiệm nhằm nâng cao kết quả học tập của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Giải bài thực hành vẽ hình chữ nhật SGK Toán 4

Tài liệu được biên soạn với các gợi ý đáp án và cách giải bài tập trong SGK sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để từ đó vận dụng vào việc giải bài tập. Mời các em tham khảo tài liệu để hoàn thiện bài tập một cách dễ dàng và nắm thêm những phương pháp giải bài tập nhanh, chính xác.

2 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 54 SGK Toán 4

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài tập thực hành vẽ hình chữ nhật trang 54 môn Toán lớp 4. Tài liệu gồm các gợi ý và hướng dẫn giải cho từng bài sẽ giúp các em củng cố lại kiến thức bài học, định hướng được phương pháp giải bài tập hiệu quả nhất. Mời các em cùng tham khảo!

2 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Giải bài vẽ hai đường thẳng song song SGK Toán 4

Tài liệu giải chi tiết các bài 1,2,3 trang 53 mà TaiLieu.VN gửi tới các em dưới đây sẽ giúp các em hoàn thành tốt các bài tập về vẽ hai đường thẳng song song. Cùng tham khảo để ôn tập lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và nâng cao tư duy thông qua việc tham khảo tài liệu.

3 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 53 SGK Toán 4

Tài liệu giải bài tập 1,2,3 giúp các em nắm được phương pháp giải bài tập vẽ hai đường thẳng song song trang 53 theo đúng yêu cầu. Mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi chính xác. Chúc các em học tốt.

3 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Giải bài vẽ hai đường thẳng vuông góc SGK Toán 4

Nội dung tài liệu gồm phần đáp án và gợi ý cách giải bài vẽ hai đường thẳng vuông góc trang 53 một cách chi tiết và dễ hiểu. Mời các em tham khảo tài liệu để có thêm những phương pháp giải bài tập hay, khoa học. Hy vọng tài liệu sẽ là tài liệu hữu ích giúp quá trình học tập của các em được tốt hơn!

3 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 53 tiết 43 SGK Toán 4

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu giải bài tập vẽ hai đường thẳng vuông góc, tài liệu với các gợi ý đáp án tương ứng với từng bài tập trong SGK giúp các em biết cách giải bài tập một cách chuẩn xác nhất. Ngoài ra, việc tham khảo tài liệu để các em tự trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

3 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Giải bài hai đường thẳng song song SGK Toán 4

Nội dung chính của tài liệu bao gồm phần tóm tắt lý thuyết và định hướng phương pháp giải bài tập hai đường thẳng song song trong SGK nhằm giúp các em học sinh ghi nhớ công thức để từ đó biết vận dụng vào giải quyết các dạng bài tập đi kèm. Mời các em tham khảo.

3 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 51 SGK Toán 4

Tài liệu gồm phần tóm tắt kiến thức trọng tâm của bài hai đường thẳng song song và gợi ý cách giải bài tập số 1,2,3 trang 51, sẽ giúp các bạn học sinh dễ dàng hệ thống lại kiến thức lý thuyết đã học trên lớp đồng thời rèn luyện kỹ năng giải các bài tập trong SGK. Mời các bạn tham khảo!

3 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Giải bài hai đường thẳng vuông góc SGK Toán 4

Tài liệu giải bài tập 1,2,3,4 giúp các em nắm được phương pháp giải bài tập hai đường thẳng vuông góc trang 50 theo đúng yêu cầu. Mời các em tham khảo để hệ thống lại kiến thức bài học và nâng cao kỹ năng trả lời câu hỏi chính xác. Chúc các em học tốt.

3 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 50 SGK Toán 4

Nội dung chính của tài liệu gồm phần khái quát kiến thức bài hai đường thẳng vuông góc kèm hướng dẫn giải các bài tập trang 50 sẽ giúp các em nắm vững nội dung bài học và định hướng được phương pháp giải bài tập hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo!

3 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Giải bài góc nhọn, góc tù, góc bẹt SGK Toán 4

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu giải bài tập góc nhọn, góc tù, góc bẹt, tài liệu với các gợi ý đáp án tương ứng với từng bài tập trong SGK giúp các em biết cách giải bài tập một cách chuẩn xác nhất. Ngoài ra, việc tham khảo tài liệu để các em tự trau dồi kiến thức và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

3 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 49 SGK Toán 4

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 49 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức trọng tâm về góc nhọn, góc tù, góc bẹt cũng như trình tự các bước giải bài tập đi kèm. Các bài tập trong tài liệu được gợi ý giải khá chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em thuận tiện hơn trong việc nắm bắt phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo!

3 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Developmental psychology: Part 2

(BQ) Part 1 book Developmental psychology has contents: Early adulthood - Physical and cognitive development; early adulthood - Physical and cognitive development; early adulthood - Physical and cognitive development; late adulthood - Physical and cognitive development; death and dying,... and other contents.

98 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Developmental psychology: Part 1

(BQ) Part 1 book Developmental psychology has contents: Introduction to developmental psychology; introduction to developmental psychology; conception, pregnancy, and birth; conception, pregnancy, and birth; infancy and toddlerhood - psychosocial development;... and other contents.

112 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Ebook Introduction to psychology (2nd edition): Part 2

(BQ) Part 2 book Introduction to psychology has contents: Cognitive processes, motivation and emotion, psychological testing and individual differences, personality principles, abnormal personality patterns, therapies, social psychology.

165 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Ebook Introduction to psychology (2nd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book Introduction to psychology has contents: Psychology - Definition and history; methodology and statistics, biological foundations, developmental psychology, sensation and perception, consciousness, learning, retention and forgetting.

162 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Ebook Wiring manual 2011: Part 2

(BQ) Part 2 book Wiring manual 2011 has contents: Contactors and relays, motor-protective circuit-breakers, circuit-breakers, all about motors, export to world markets and north America; standards, formulae, tables.

319 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0