website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí, download Tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Cảng

Khóa luận khái quát chung về Công ty cổ xây dựng và thương mại Tân Cảng, trình bày về tình hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Tân Cảng và đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán tại công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.

55 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Giải tích (cơ bản): Không gian mêtric (tt)

Tài liệu do PGS TS. Lê Hoàn Hóa biên soạn, tài liệu trình bày về lý thuyết Không gian mêtric đầy đủ và Không gian mêtric compact; mỗi phần đều kèm theo bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết. Hi vọng với tài liệu hữu ích này các bạn đang theo học cao học ngành Toán học sẽ ôn tập thật tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

9 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Giải tích (cơ sở): Không gian metric

Tài liệu do PGS.TS. Nguyễn Bích Huy gồm hai phần: tóm tắt lý thuyết và bài tập minh họa về Ánh xạ liên tục. Các bài tập minh họa có hướng dẫn giải chi tiết nhằm giúp các bạn dễ đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên cao học ngành Toán học. Mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Giáo trình topo

Giáo trình gồm 3 chương: tập hợp - lực lượng của các tập hợp, không gian tôpô, không gian mêtric; mỗi chương đều có bài tập tự luận minh họa để các bạn củng cố lại lý thuyết. Tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên cao học ngành Toán học. Mời các bạn cùng tham khảo.

61 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài tập Lý thuyết tô pô

Tài liệu gồm 14 bài tập lý thuyết tô pô có hướng dẫn giải chi tiết nhằm giúp các bạn củng cố thêm kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng giải toán về tô pô. Tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên cao học ngành Toán học. Mời các bạn cùng tham khảo.

7 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Lý thuyết Tôpô

Bài giảng Lý thuyết Tôpô do PGS.TS. Trần Văn Ân biên soạn nội dung trình bày trong 5 chương: Không gian tôpô; Tổng tôpô, không gian tích, không gian thương; Mêtric hóa; Không gian compắc; Không gian liên thông, liên thông địa phương. Tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên cao học ngành Toán học. Mời các bạn cùng tham khảo.

202 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Giải tích 11: Giới hạn của hàm số

Tài liệu gồm tóm tắt lý thuyết SGK và bài toán minh học cho các bài toán về dãy số có giới hạn 0, dãy số có giới hạn, giới hạn của hàm số, hàm số liên tục,... các bài toán minh học đều có hướng dẫn giải chi tiết và dễ hiểu. Tài liệu nhằm phục vụ cho việc ôn tập Toán của các em. Mời các em cùng tham khảo.

47 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng và sử dụng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần Điện học Vật lý đại cương góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên đại học ngành Kỹ thuật

Luận án xây dựng tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần Điện học - chương trình Vật lý đại cương và đề xuất các hình thức sử dụng tài liệu đó nhằm góp phần bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên Đại học ngành kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo.

161 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sĩ Vật lí kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phun phủ nhiệt phân quay đầu phun và hỗ trợ siêu âm chế tạo các phần tử pin mặt trời họ Cux(In,Zn,Sn)Sy

Luận án mô phỏng, tính toán để xác định các thông số công nghệ tối ưu và đánh giá kết quả lắng đọng màng mỏng bằng phương pháp USPD; nghiên cứu thiết kế hệ lắng đọng màng mỏng bằng phương pháp phun phủ nhiệt phân hỗ trợ siêu âm quay SSPD (Spin Spray Pyrolisis Deposition); nghiên cứu lắng đọng các lớp chức năng ZnO, CdS, In2S3, Cu2ZnSnS4 và CuInS2 bằng phương pháp SSPD. Mời các bạn cùng tham khảo.

150 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 4

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Vật lý: Nén xung ngắn bằng vòng sợi quang khuếch đại Raman ngược phối hợp với bộ liên kết bán phi tuyến

Trên cơ sở tính chất khuếch đại Raman ngược trong môi trường Raman (hay sợi quang) và tính chất lọc lựa quang của bộ liên kết bán phi tuyến, đề xuất trên lý thuyết các hệ nén xung quang kết hợp từ môi trường tán xạ Raman và bộ liên kết bán phi tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Vật lí kỹ thuật: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phun phủ nhiệt phân quay đầu phun và hỗ trợ siêu âm chế tạo các phần tử pin mặt trời họ Cux(In,Zn,Sn)Sy

Luận án mô phỏng, tính toán để xác định các thông số công nghệ tối ưu và đánh giá kết quả lắng đọng màng mỏng bằng phương pháp USPD; nghiên cứu thiết kế hệ lắng đọng màng mỏng bằng phương pháp phun phủ nhiệt phân hỗ trợ siêu âm quay SSPD (Spin Spray Pyrolisis Deposition); nghiên cứu lắng đọng các lớp chức năng ZnO, CdS, In2S3, Cu2ZnSnS4 và CuInS2 bằng phương pháp SSPD. Mời các bạn cùng tham khảo.

14 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Vật lí: Mảng kìm quang học biến điệu quang - âm

Luận án được thực hiện nghiên cứu nhằm đề xuất mảng kìm quang học sủ dụng mảng vi thấu kính biến điệu quang-âm, khảo sát các điều kiện xuất hiện vi thấu kính và kìm có thể bẫy và sàng được các vi hạt. Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sỹ Vật lý: Hiệu ứng trộn của các boson chuẩn trong mô hình 3-3-1 và mô hình 3-3-1-1

Luận án nghiên cứu hiệu ứng trộn của các boson chuẩn trong mô hình 3-3-1, khảo sát tham số ρ khi xét đến cực Landau và kết quả thực nghiệm về FCNCs ở mức cây để tách biệt các mô hình 3-3-1; nghiên cứu hiệu ứng trộn của các boson chuẩn trong mô hình 3-3-1-1 có xét đến số hạng trộn động năng. So sánh với kết quả thực nhiệm về FCNCs, tham số ρ để giới hạn thang vật lý mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

106 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Vật lý kỹ thuật: Các đặc trưng plasmon và tính chất động lực học của hệ điện tử trong graphene

Đề tài tập trung khảo sát các tính chất động lực học của hệ electron dẫn bên trong màng graphene dưới các điều kiện tác động khác nhau của trường ngoài và nghiên cứu các cơ chế hình thành và điều kiện duy trì các trạng thái kích thích tập thể (plasmon) của hệ electron, làm sáng tỏ tiềm năng sử dụng graphene trong lĩnh vực nano-plasmonics. Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án tiến sĩ Vật lý kỹ thuật: Các đặc trưng Plasmon và tính chất động lực học của hệ điện tử trong Graphene

Đề tài tập trung khảo sát các tính chất động lực học của hệ electron dẫn bên trong màng graphene dưới các điều kiện tác động khác nhau của trường ngoài và nghiên cứu các cơ chế hình thành và điều kiện duy trì các trạng thái kích thích tập thể (plasmon) của hệ electron, làm sáng tỏ tiềm năng sử dụng graphene trong lĩnh vực nano-plasmonics. Mời các bạn cùng tham khảo.

154 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sĩ: Xây dựng một số tiêu chuẩn giám định hiệu quả công tác huấn luyện thể lực trong thời kỳ chuẩn bị của Câu lạc bộ bóng đá Sông lam Nghệ An

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm xây dựng một số tiêu chuẩn giám định hiệu quả của công tác huấn luyện thể lực trong thời kỳ chuẩn bị của CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An nhằm tiến đến mục tiêu ưu việt hóa trong mục đích huấn luyện, quá trình huấn luyện và hiệu quả trong thi đấu. Mời các bạn cùng tham khảo.

33 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái ở Việt Nam (có liên hệ với tiếng Việt)

Mục đích của luận án này là vận dụng lí thuyết quan hệ nghĩa vào thực tiễn tiếng Thái để lập bảng ô trống từ vựng (ma trận từ vựng) của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người phản ánh quan hệ tổng phân nghĩa, quan hệ đồng nghĩa (có liên hệ với tiếng Việt); xác lập hệ thống từ biểu hiện bộ phận cơ thể người phản ánh quan hệ bao thuộc; chỉ ra cấu trúc biểu niệm và nghĩa biểu vật mới của từ biểu hiện bộ phận cơ thể người trong tiếng Thái phản ánh quan hệ đa nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.

27 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD

Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận làm tiền đề đ nh gi thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý quá trình dạy (và) học dựa trên các tiêu chuẩn và qui trình quản lý quá trình dạy học thành công của trường THPT công lập trong bối cảnh phân cấp Quản lý Giáo dục của tỉnh Tuyên Quang. Mời các bạn cùng tham khảo.

226 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp QLGD

Luận án với mục đích nghiên cứu cơ sở lý luận làm tiền đề đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp Quản lý quá trình dạy học dựa trên các tiêu chuẩn và qui trình Quản lý quá trình dạy học thành công của trường THPT công lập trong bối cảnh phân cấp Quản lý giáo dục của tỉnh Tuyên Quang. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

34 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm đề xuất các biện pháp Quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

267 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục: Quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm đề xuất các biện pháp Quản lý quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học, góp phần thiết thực vào việc nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

24 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Nguồn lực văn hóa với sự phát triển kinh tế ở Hà Nội (qua nghiên cứu tại làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây)

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm làm rõ khái niệm nguồn lực văn hóa và nghiên cứu việc phát huy nguồn lực văn hóa với sự phát triển kinh tế của làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm và làng Mông Phụ, thị xã Sơn Tây, luận án chỉ ra vai trò nguồn lực văn hóa với sự phát triển kinh tế ở Hà Nội nói chung hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

237 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu xây dựng mô hình vận động viên bóng chuyền nam cấp cao Việt Nam

Qua phân tích cơ sở lý luận và thực trạng công tác tập luyện và thi đấu bóng chuyền nam Việt Nam, luận án tiến hành nghiên cứu xây dựng mô hình VĐV bóng chuyền nam cấp cao Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và thành tích thi đấu cho VĐV bóng chuyền nam cấp cao Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

45 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập phát triển khả năng linh hoạt cho vận động viên môn Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh

Luận án nghiên cứu xây dựng và đánh giá hiệu quả hệ thống bài tập phát triển khả năng linh hoạt cho VĐV môn Taekwondo TP.HCM, nhằm mục đích góp phần nâng cao thành tích thi đấu cho VĐV. Mời các bạn cùng tham khảo.

40 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại các trường Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Thông qua phân tích, đánh giá thực trạng quản trị, sử dụng nguồn nhân lực, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực tại các trường Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

177 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm sinh lý và thể lực của nam vận động viên Pencak Silat đội tuyển quốc gia dưới tác động của hệ thống bài tập sức bền chuyên môn trong chu kỳ huấn luyện năm

Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: đánh giá thực trạng các chỉ số về hình thái, chức năng tâm, sinh lý và thể lực của nam VĐV đội tuyển Pencak Silat Quốc gia; nghiên cứu xác định hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn cho nam VĐV Pencak Silat đội tuyển quốc gia trong chu kỳ huấn luyện năm;... Mời các bạn cùng tham khảo.

164 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án: Nghiên cứu phát triển du lịch thể thao thành phố Đà Lạt đến năm 2020 theo hướng bền vững

Mục đích nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển du lịch thể thao thành phố Đà Lạt đến năm 2020 theo hướng bền vững, xây dựng và đánh giá 02 tour du lịch thể thao thử nghiệm theo mô hình chất lượng dịch vụ SERVPERF. Mời các bạn cùng tham khảo.

33 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất các trường thành viên Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu được tiến hành với mục đích: Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học của các trường thành viên Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

52 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực: Nghiên cứu độ bền vỏ cầu chủ động ô tô tải nhỏ sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam

Mục đích của luận án nhằm xây dựng phương pháp đánh gian độ bền vỏ cầu ô tô tải bằng tính toán lý thuyết; khảo sát độ bền và đề xuất giải pháp cải thiện kết cấu vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ 2.45 tấn sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

28 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Luận án tiến sĩ Tâm lý học: Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự

Luận án nghiên cứu bổ sung cơ sở lý luận tâm lý học về năng lực, Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự; nghiên cứu, đánh giá thực trạng biểu hiện, mức độ Năng lực hiểu học viên trong dạy học của giảng viên đại học quân sự giúp cho việc đề xuất biện pháp tâm lý - sư phạm bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao Năng lực hiểu học viên trong dạy học của đội ngũ giảng viên các trường đại học quân sự hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

150 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0