website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí, download Tài liệu miễn phí

Báo cáo Kết quả tổ chức thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016

Thực hiện Công văn số 783/UBND ngày 21/09/2016 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016, Trường tiểu học Quảng Thọ báo cáo kết quả thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo bài báo cáo.

4 trang | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0

Tin học văn phòng Word + Excel + Powerpoint

(NB) Tài liệu gồm 3 phần: microsoft word, microsoft excel và microsoft powerpoint. Mỗi phần đều trình bày các thao tác thực hiện chi tiết, tài liệu nhằm giúp cho các bạn cải thiện kỹ năng tin học văn phòng của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

511 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Hàm băm (Hash function) - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng trình bày về một số khái niệm hàm băm, giới thiệu các hàm băm và tính toàn vẹn của dữ liệu, bài toán Tấn công ngày sinh nhật, ví dụ hoạt động trao đổi và thỏa thuận khóa Diffie-Hellman, nội dung về chữ kí số. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

12 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Cây (Tree) - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng giới thiệu khái niệm cấu trúc cây; cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm như cách tổ chức, các thuật toán, ứng dụng; giới thiệu cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm,.. Mời các bạn cùng tham khảo.

21 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Ngăn xếp & Hàng đợi - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng trình bày nội dung chi tiết về các thao tác với ngăn xếp và hàng đợi trong một chương trình lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo để bổ sung thêm kiến thức, nâng cao thêm kỹ năng lập trình của mình.

15 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu có cấu trúc - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng Kỹ thuật lập trình do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về dữ liệu có cấu trúc, cụ thể: kiểu có cấu trúc (structure), danh sách liên kết (linked list), hàng đợi (Queue) và ngăn xếp (Stack). Mời các bạn cùng tham khảo.

12 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Thuật toán - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng trình bày về khái niệm, cách biểu diễn thuật toán sắp xếp (sắp xếp chọn, sắp xếp chèn, sắp xếp nổi bọt) và thuật toán tìm kiếm (tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân). Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

17 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Hàm và việc tổ chức chương trình - GV. Hà Đại Dương

Chương trình lớn có hàng nghìn, triệu... dòng lệnh, có nhiều đoạn tương tự nhau. Vậy làm sao để quản lý được logic chương trình để không phải viết những đoạn code lặp lại? Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để tìm hiểu về cách giải quyết vấn đề này như thế nào.

18 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Dữ liệu dạng tệp tin (File) - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng này trình bày một số khái niệm cơ bản về tệp tin (File), thư mục (Folder)..., các thao tác với File (như thao tác Mở/Đóng, di chuyển con trỏ...), cách Đọc/Ghi File văn bản và Đọc/Ghi File nhị phân,... Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết.

19 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản (tiếp) - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng Kỹ thuật lập trình do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về nội dung cấu trúc dữ liệu con trỏ (pointer), cấu trúc dữ liệu xâu ký tự (string),... Tài liệu hữu ích để cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin bổ trợ thêm kiến thức lập trình của mình.

32 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng Kỹ thuật lập trình do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về nội dung cấu trúc dữ liệu mảng (array), cách truy xuất phần tử trong mảng,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

20 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Điều khiển lặp (tiếp) - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng Kỹ thuật lập trình do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về nội dung còn lại của phần Điều khiển lặp, cụ thể là các lệnh: lệnh do-while, lệnh break, lệnh break continue và bài tập minh họa có sử dụng các câu lệnh này. Hi vọng thông qua bài giảng này các bạn sẽ cải thiện được kỹ thuật lập trình của mình.

18 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Điều khiển lặp - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Điều khiển lặp do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về cách thực hiện các câu lệnh: Lệnh for, Lệnh while và bài tập minh họa có sử dụng các câu lệnh này. Tài liệu hữu ích cho các bạn sinh viên để học tốt môn lập trình nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo.

18 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Điều khiển chọn - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Điều khiển chọn do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về thứ tự tuần tự trong thực hiện câu lệnh, các nội dung chi tiết về lệnh if...else..., lệnh switch,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

22 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Tổng quan về KTLT - GV. Hà Đại Dương

Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Tổng quan về Kỹ thuật lập trình do GV. Hà Đại Dương biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về phân tích bài toán, cách thức lập trình giải bài toán; mô tả về cấu trúc dữ liệu, các cấu trúc lệnh trong lập trình để giải bài toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

29 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Giáo trình hệ thống phanh

(NB) Hệ thống phanh ô tô là hệ thống quan trọng của gầm xe, bao gồm: cơ cấu phanh và dẫn động phanh, dùng để điều khiển giảm tốc độ, dừng xe theo yêu cầu của người lái và đảm bảo an toàn giao thông khi vận hành trên đường. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình

83 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Yếu tố gia đình ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng

Bài viết trình bày về sự ảnh hưởng của đặc điểm hộ gia đình tới hành vi tiêu dùng của khách, từ đề xuất một số chiến lược marketing tác động đến người tiêu dùng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

11 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Tiểu luận: Tác động của yếu tố văn hóa doanh nghiệp đối với quan hệ lao động tại Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk

Đề tài nghiên cứu tác động của văn hóa tổ chức của Công ty cổ phần sữa Việt Nam – Vinamilk nhằm giúp chúng ta có một cái nhìn đúng hơn về tầm quan trọng của văn hóa tổ chức tác động đến quan hệ lao động trong xã hội hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

16 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Tiểu luận Xây dựng thang bảng lương: Quy trình xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp so sánh cặp

Đề tài trình bày các nội dung: khái niệm thang lương, bảng lương và bội số lương; nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương; vai trò của thang, bảng lương; quy trình xây dựng thang, bảng lương theo phương pháp so sánh cặp. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

15 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

5 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Thực trạng thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2016

Tình hình kinh tế - xã hội thành phố 06 tháng đầu năm 2016 tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố tăng 7,47%, các chỉ số phát triển kinh tế đều đạt được kết quả tích cực.... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

12 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Đề tài: Phân tích thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty CP mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

Văn hóa doanh nghiệp là tập hợp những giá trị về tinh thần, được biểu hiện từ những yếu tố bề nổi như trang phục công ty, không gian làm việc, lời ăn tiếng nói... đến những yếu tố ngầm định như quy tắc ứng xử, thái độ, niềm tin, tầm nhìn doanh nghiệp.

27 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài tập Nêu ý kiến cá nhân về quan điểm quyền lực và tiền tệ

Tiền tệ và quyền lực vốn là đôi bạn đồng hành từ thủa loài người sáng tạo ra tiền, ngay từ khi ra đời Tiền tệ và quyền lực đã tạo nên Cặp đôi hoàn hảo, sự kết hợp tiền - quyền tạo nên các vòng xoắn trong bản đồ gen xã hội loài người để rồi càng ngày càng khó giải mã. Để biết rõ hơn về vấn đề tiền tệ và quyền lực, mời các bạn cùng tham khảo.

6 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Đề tài: Khảo sát các cấp độ cấu thành đơn vị thị trường hàng hóa trên thị trường Hà Nội

Đề tài nghiên cứu Khảo sát các cấp độ cấu thành đơn vị thị trường hàng hóa trên thị trường Hà Nội có nội dung trình bày: mô tả một vài thông tin cơ bản về thị trường Hà Nội và mô tả các cấp độ cấu thành đơn vị sản phẩm hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

11 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 72 SGK Sinh học 6

Tài liệu giải bài tập trang 72 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức lý thuyết của bài quang hợp. Đồng thời, với các định hướng gợi ý giải bài tập đi kèm sẽ là tài liệu hữu ích hỗ trợ các em trong quá trình tự trau dồi và rèn luyện kỹ năng giải bài tập.

4 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Chủ đề: Chính sách ngoại thương của Việt Nam hiện nay

Bài thuyết trình trình bày về những lợi thế và hạn chế trong phát triển ngoại thương của Việt Nam, thực trạng ngoại thương hiện nay của Việt Nam, các công cụ quản lý và điều tiết hoạt động ngoại thương của nhà nước Việt Nam và các tổ chức, hiệp hội mà Việt Nam tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

34 trang | Lượt xem: 3 | Lượt tải: 0

Bài văn mẫu: Văn học Việt Nam đại cương

Tài liệu giới thiệu một vài bài văn mẫu Văn học Việt Nam đại cương. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trong môn học Việt Nam đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo.

42 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Ebook 36+14 Chước thuyết phục bất kỳ ai

Hẳn đã có lúc bạn gặp những người có lời nói và hành động đầy sức mê hoặc khiến bạn như rơi vào vòng xoáy ảnh hưởng, bị dẫn dắt theo những ý tưởng, niềm tin của họ. Có lẽ cũng không ít lần bạn băn khoăn tự hỏi điều gì làm nên quyền uy của những bậc thầy thuyết phục đó. Câu trả lời là: vì họ biết cách thu hút mọi người, lay chuyển và biến những người chưa theo hoặc phản đối thành người ủng hộ dựa trên các nguyên tắc tâm lý của nghệ thuật thuyết phục. Điều gây ấn tượng không chỉ ở cách họ dễ dàng sử dụng sức thu hút và tài hùng biện để thuyết phục người khác đồng thuận với mình, mà còn ở chỗ họ khiến người khác cảm thấy hào hứng khi làm vậy. Họ chính là những chuyên gia thuyết phục.

0 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 2

Ebook 50 điều trường học không dạy bạn và 20 điều cần làm trước khi rời ghế nhà trường

Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn sách 50 điều trường học không dạy bạn. Hãy đọc để biết bạn đã KHÔNG ĐƯỢC HỌC những gì trong nhà trường. Hãy đọc để trưởng thành hơn và thành công hơn.

0 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 4

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện phương pháp tính lương trong xếp dỡ ở cảng Hải Phòng

Đề tài có mục đích cơ bản sau: đưa ra được tổng quan về cách trả lương hiện nay của các lực lượng trong xếp dỡ ở cảng Hải Phòng, qua đó phân tích đánh giá ưu nhược điểm về cách trả lương của các lực lượng xếp dỡ đó; đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa phương pháp trả lương hiện nay của các lực lượng xếp dỡ đó. Mời các bạn cùng tham khảo.

117 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0