website trong giai đoạn phát triển và hoạt động thử nghiệm, tài liệu đăng tải được sưu tầm trên internet nham muc dich chia se kien thuc hoc tap, nếu tai lieu nao thuộc bản quyền hoặc phi phạm pháp luật chúng tôi sẽ gở bỏ theo yêu cầu

Tài liệu miễn phí, download Tài liệu miễn phí

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 9: Bộ nhớ ngoài

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 9: Bộ nhớ ngoài sau đây để nắm bắt được những kiến thức về đĩa từ, hệ thống file, đĩa quang, băng từ,... Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

18 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 8: Bộ nhớ trong

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 8: Bộ nhớ trong trình bày tổng quan hệ thống bộ nhớ máy tính, phân cấp bộ nhớ, bộ nhớ bán dẫn, tổ chức bộ nhớ. Ngoài ra, với những bài tập được đưa ra ở cuối bài sẽ giúp các bạn nắm bắt kiến thức một cách tốt hơn.

25 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Biểu diễn và tính toán số học trong máy tính

Dưới đây là Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 7: Biểu diễn và tính toán số học trong máy tính. Bài giảng được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về ALU (Arithmetic and Logical Unit), biểu diễn và tính toán số nguyên, biễu diễn và tính toán số dấu chấm động.

24 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Thực thi chương trình có ngắt

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 6: Thực thi chương trình có ngắt trình bày về khái niệm Ngắt (Interrupt), chương trình I/O tiêu biểu, hoạt động của chương trình không ngắt, thủ tục ngắt tổng quát và một số nội dung khác.

20 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Cấu trúc bộ xử lý và thực thi chương trình

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 5: Cấu trúc bộ xử lý và thực thi chương trình nêu lên công việc của CPU, CPU với system bus, cấu trúc bên trong của CPU, tổ chức các thanh ghi Control & status register, Supervisor mode.

14 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Kiến trúc tập chỉ thị ISA (Instruction Set Architecture)

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 4: Kiến trúc tập chỉ thị ISA (Instruction Set Architecture) giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về các đặc trưng của tập chỉ thị, thành phần của tập chỉ thị, biểu diễn chỉ thị, loại chỉ thị,... Mời các bạn tham khảo.

33 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu

Bài giảng Kiến trúc máy tính - Chương 1: Giới thiệu được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về tổ chức và kiến trúc, cấu trúc và chức năng của máy tính, các thành phần trong cấu trúc máy tính và một số nội dung khác.

51 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Phương pháp hiển thị dữ liệu (Information visualisation)

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Phương pháp hiển thị dữ liệu (Information visualisation) của Đỗ Thanh Nghị bao gồm những nội dung về giới thiệu về info viz, Info viz trong khai mỏ dữ liệu, kết luận và hướng phát triển.

34 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Máy học véctơ hỗ trợ (Support vector machines)

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Máy học véctơ hỗ trợ (Support vector machines) giới thiệu về SVM, giải thuật học của SVM, ứng dụng của SVM, kết luận và hướng phát triển, Demo chương trình. Mời các bạn tham khảo.

54 trang | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Phương pháp k láng giềng (K nearest neighbors)

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Phương pháp k láng giềng (K nearest neighbors) giới thiệu về phương pháp k láng giềng, kết luận và hướng phát triển. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới vấn đề này.

17 trang | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Từ khám phá tri thức đến khai mỏ dữ liệu (Knowledge Discovery in Databases - Data Mining)

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Từ khám phá tri thức đến khai mỏ dữ liệu (Knowledge Discovery in Databases - Data Mining) giúp các bạn biết tại sao KDD & DM là cần thiết? Những ứng dụng của KDD & DM, quá trình KDD, giải thuật DM.

77 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Phương pháp tập hợp mô hình (Ensemble-based methods)

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Phương pháp tập hợp mô hình (Ensemble-based methods) của Đỗ Thanh Nghị trình bày về Ensemble-based; Bagging, Random forests, Boosting; kết luận và hướng phát triển.

21 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Phương pháp học cây quyết định (Decision Tree)

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Phương pháp học cây quyết định (Decision Tree) giới thiệu về cây quyết định, giải thuật học của cây quyết định, kết luận và hướng phát triển. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về điều này.

39 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Giải thuật gom cụm (Clustering algorithms)

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Giải thuật gom cụm (Clustering algorithms) của Đỗ Thanh Nghị giới thiệu về clustering, Hierarchical clustering, K-Means, kết luận và hướng phát triển. Bài giảng phục vụ cho các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

43 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Phương pháp học Bayes (Bayesian claification)

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Phương pháp học Bayes (Bayesian claification) giới thiệu về Bayesian classification, giải thuật học của naive Bayes, kết luận và hướng phát triển. Với các bạn chuyên ngành CNTT thì đây là tài liệu hữu ích.

23 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Luật kết hợp (Association rules)

Bài giảng Khai mở dữ liệu: Luật kết hợp (Association rules) trình bày định nghĩa luật kết hợp, Support và Frequent Itemsets, tính chất của subset, khác nhau giữa luật phân lớp và luật kết hợp và một số nội dung khác.

24 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành: Ôn tập

Bài giảng Hệ điều hành: Ôn tập giúp các bạn hệ thống lại những kiến thức liên quan HĐH; vẽ sơ đồ điều phối CPU (sử dụng chiến lược SJF không độc quyền, Round Robin, FIFO), và tài nguyên R1, R2 (sử dụng chiến lược FIFO) cho các tiến trình.

3 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 8: Quản lý nhập xuất

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 8: Quản lý nhập xuất giới thiệu về thiết bị nhập xuất, các kỹ thuật quản lý thao tác nhập xuất, các vấn đề về thiết kế hệ thống quản lý nhập xuất trong HĐH, kỹ thuật vùng đệm nhập xuất, quản lý hệ thống nhập xuất đĩa.

60 trang | Lượt xem: 5 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 7: Quản lý bộ nhớ ảo

Dưới đây là Bài giảng Hệ điều hành - Bài 7: Quản lý bộ nhớ ảo. Bài giảng cung cấp cho các bạn những kiến thức về việc phân trang theo yêu cầu, thay thế trang, cấp phát khung trang, trì trệ toàn hệ thống.

39 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 6: Quản lý bộ nhớ - mục tiêu

Mục tiêu của Bài giảng Hệ điều hành - Bài 6: Quản lý bộ nhớ - mục tiêu là nhằm giúp các bạn hiểu các cách khác nhau để quản lý bộ nhớ, hiểu tiếp cận quản lý bộ nhớ phân trang và phân đoạn; vận dụng một tiếp cận quản lý bộ nhớ phù hợp với hệ thống xác định.

55 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 5: Tắc nghẽn

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Hệ điều hành - Bài 5: Tắc nghẽn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về khái niệm tắc nghẽn, điều kiện cần của tắc nghẽn, ngăn chặn tắc nghẽn, tránh tắc nghẽn, phát hiện tắc nghẽn, phục hồi tắc nghẽn.

32 trang | Lượt xem: 4 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 3: Điều phối CPU

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 3: Điều phối CPU nêu lên các khái niệm cơ bản, các tiêu chuẩn điều phối, các giải thuật điều phối, điều phối đa bộ xử lý. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

62 trang | Lượt xem: 2 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 2: Tiến trình & luồng

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 2: Tiến trình & luồng được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái niệm Tiến trình (process), giao tiếp giữa các tiến trình, luồng (Thread). Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

51 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 1: Tổng quan Hệ điều hành

Bài giảng Hệ điều hành - Bài 1: Tổng quan Hệ điều hành giúp các bạn hiểu được hệ điều hành là gì? Cấu trúc phần cứng, đa chương và chia sẽ thời gian, hoạt động Hệ điều hành, cấu trúc Hệ điều hành, lời gọi hệ thống (System Call).

77 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 10: Lưu trữ và các lệnh khác

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 10: Lưu trữ và các lệnh khác gồm có hai nội dung chính đó là find và tar. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

5 trang | Lượt xem: 1 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 9: Lập trình SHELL

Mời các bạn tham khảo Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 9: Lập trình SHELL sau đây để nắm bắt được những kiến thức về SHELL, trình thông dịch SHELL, cấu hình phiên làm việc, lập trình SHELL.

34 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 8: Xử lý văn bản

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 8: Xử lý văn bản do Phạm Nguyên Khang, Đỗ Thanh Nghị bao gồm những nội dung về xem nội dung, sắp xếp, dịch, lựa chọn, tìm kiếm, cắt văn bản và một số nội dung khác.

33 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 7: Trình soạn thảo vi

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 7: Trình soạn thảo vi nêu lên các chế độ trong ‘vi’, các phần tử văn bản (text items), chèn văn bản, xóa văn bản, sao chép/dán, tìm kiếm, lưu trữ & các lệnh khác. Mời các bạn tham khảo.

11 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 6: Quản lý tiến trình

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 6: Quản lý tiến trình bao gồm những nội dung về tiến trình, thực thi, tạo tiến trình, các hàm cơ bản khác, thực thi chương trình ở chế độ nền, liệt kê tiến trình, các hàm quản lý tiến trình khác.

15 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 5: Quyền truy xuất

Bài giảng Hệ điều hành Linux - Bài 5: Quyền truy xuất đưa ra những kiến thức kèm theo với những ví dụ cụ thể để giúp các bạn hiểu rõ hơn về quyền truy xuất trong hệ điều hành Linux. Với các bạn quan tâm tới vấn đề này thì đây là tài liệu hữu ích.

8 trang | Lượt xem: 0 | Lượt tải: 0