ki thuat vien thong

ki thuat vien thong
New

GSM Roaming

 • 1 trang
 • 1
New

GSM

 • 67 trang
 • 1
New

Mạng CDMA 2000 1X EV-DO

 • 60 trang
 • 5
New

Kỹ thuật trải phổ

 • 42 trang
 • 2
New

Kế hoạch đánh số

 • 16 trang
 • 2
New

Các mạch dao động

 • 23 trang
 • 5
New

Trộn tần

 • 8 trang
 • 1
New
New
New
New
New
New