Tài liệu miễn phí Kinh tế học

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế học

Phương pháp mô phỏng hiện đại trong giáo dục thông minh thời kì 4.0

Bài viết này tác giả muốn đề cập đến việc nhận diện và triển khai giáo dục thông minh thông qua nghiên cứu phương pháp mô phỏng thực tế ảo áp dụng xây dựng/tiến hành các thí nghiệm ảo, bài tập thực hành trong một số môn học giảng dạy tại trường Kinh tế quốc dân, mở ra một phương thức học tập giúp người học tiếp cận kiến thức một cách trực quan và bản chất.

4/3/2023 1:40:36 AM +00:00