Tài liệu miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Download Tài liệu học tập miễn phí Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Bài giảng Đánh giá chỉ số huyết áp cổ chân cánh tay trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường - Ths Đoàn Thị Anh Đào

Bài giảng Đánh giá chỉ số huyết áp cổ chân cánh tay trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường trình bày các nội dung chính sau: Nhận xét giá trị chỉ số huyết áp cổ chân-cánh tay trong CĐ bệnh động mạch chi dưới ở BN đái tháo đường; Tìm hiểu các yếu tố nguy cơ thường gặp của bệnh động mạch chi dưới (THA, RL lipit máu) ở nhóm nghiên cứu.

10/21/2021 1:26:21 AM +00:00