Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán - Đại số lượng giác: Phần 2

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán - Đại số lượng giác: Phần 2 trình bày phương phải giải toán thuộc các chủ đề như: Lượng giác, phương trình lượng giác bậc nhất, phương trình lượng giác đối xứng, phương trình lượng giác đẳng cấp bậc hai, dạng tích, bình phương, phương trình lượng giác tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 10:30:49 AM +00:00

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán - Đại số lượng giác: Phần 1

Cuốn sách Trọng Tâm Kiến Thức Và Phương Pháp Giải Toán Đại Số Lượng Giác là một trong những cuốn sách trong bộ sách Trọng Tâm Kiến Thức Và Phương Pháp Giải Toán của tác giả Nguyễn Phú Khánh, Cuốn sách góp phần truyền cảm hứng cũng như giúp đỡ các em học sinh trong quá trình học tập và ôn luyện. Phần 1 sẽ mang đến các chủ đề như: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn, cách giải phương trình bậc ba, bậc bốn tổng quát, bất phương trình, hệ phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 10:30:36 AM +00:00