Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Ước tính lượng phát thải khí methane từ nước thải sinh hoạt của sinh viên tại trường Đại học Thủ Dầu Một

Bài nghiên cứu đã tiến hành tính toán lượng phát thải khí methane từ nước thải sinh hoạt của sinh viên tại trường Đại học Thủ Dầu Một trong 2 trường hợp dựa vào số lượng sinh viên và trường hợp dựa vào lượng nước thực tế mà nhà trường sử dụng.

4/2/2023 9:56:57 PM +00:00

Các yếu tố ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên các lĩnh vực của quản lý đất đai – nghiên cứu vùng đồng bằng sông Cửu Long

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang hiện hữu trên thế giới và được nhân loại quan tâm. Đó là do BĐKH đã và đang tác động sâu rộng, mạnh mẽ đến đời sống kinh tế – xã hội và môi trường toàn cầu. Với mục tiêu tổng hợp đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng của BĐKH đến việc quản lý tài nguyên đất đai và vận dụng cụ thể cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp: Thu thập đánh giá các nguồn tài liệu, khảo sát thực địa, tham vấn chuyên gia để tổng kết và đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý đất đai (QLĐĐ) vùng ĐBSCL trong tương lai hướng đến bền vững.

4/2/2023 9:56:49 PM +00:00

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán - Đại số lượng giác: Phần 2

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán - Đại số lượng giác: Phần 2 trình bày phương phải giải toán thuộc các chủ đề như: Lượng giác, phương trình lượng giác bậc nhất, phương trình lượng giác đối xứng, phương trình lượng giác đẳng cấp bậc hai, dạng tích, bình phương, phương trình lượng giác tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 10:30:49 AM +00:00

Trọng tâm kiến thức và phương pháp giải toán - Đại số lượng giác: Phần 1

Cuốn sách Trọng Tâm Kiến Thức Và Phương Pháp Giải Toán Đại Số Lượng Giác là một trong những cuốn sách trong bộ sách Trọng Tâm Kiến Thức Và Phương Pháp Giải Toán của tác giả Nguyễn Phú Khánh, Cuốn sách góp phần truyền cảm hứng cũng như giúp đỡ các em học sinh trong quá trình học tập và ôn luyện. Phần 1 sẽ mang đến các chủ đề như: Phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn, cách giải phương trình bậc ba, bậc bốn tổng quát, bất phương trình, hệ phương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 10:30:36 AM +00:00