Tài liệu miễn phí Xã hội học

Download Tài liệu học tập miễn phí Xã hội học

Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sử dụng, sửa chữa và cài đặt các phần mềm, cẩn thận với các chương trình phân vùng ổ đĩa, những điều cần biết trong lúc làm phân vùng hay sao lưu ổ cứng, máy bị treo trong lúc đang saving your settings,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 10:31:06 AM +00:00

Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 1

Tự học sửa chữa và nâng cấp máy vi tính: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tìm hiểu về máy vi tính, tìm hiểu và sửa chữa, cài đặt hệ điều hành, sửa chữa và khắc phục sự cố trên Windows XP, can thiệp hệ điều hành Windows Registry,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 10:30:59 AM +00:00

Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người tự học: Phần 3

Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người tự học: Phần 3 tiếp tục trình bày hướng dẫn sử dụng Microsoft Visio, tổng quan về Microsoft Visio, vẽ mạch điện điều khiển động cơ, vẽ liên kết carbon và hidro, vẽ mặt bằng nhà, thiết kế sơ đồ quy trình sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 10:30:27 AM +00:00

Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người tự học: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người tự học tiếp tục trình bày các nội dung về hướng dẫn sử dụng Microsoft Powerpoint, các lệnh nâng cao trong Powerpoint, hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel, hiệu chỉnh trên Excel, hàm và các phép tính cơ bản, in trong Excel,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 10:30:16 AM +00:00

Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người tự học: Phần 1

Tin học văn phòng Microsoft Office dành cho người tự học: Phần 1 trình bày hướng dẫn sử dụng Microsoft Word, định dạng văn bản, khung - bảng - đồ thị, phương thức hiển thị - in, những rắc rối thường gặp khi soạn thảo văn bản,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

6/18/2020 10:30:06 AM +00:00