Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn Tây Nguyên

Bài viết phân tích thực trạng phát triển hợp tác xã trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, từ đó đề xuất ra các giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị như: Nâng cao nhận thức và trình độ của người nông dân, nâng cao chất lượng của đội ngũ quản lý hợp tác xã, hoàn thiện hành lang pháp lý và xác định nhà nước là đầu mối thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp.

5/19/2020 8:06:02 PM +00:00

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình nuôi cá Tầm trong lồng trên hồ chứa Vĩnh Sơn C, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Cá Tầm (Sturgeon) thuộc gia đình cá Acipenseridae, một loài cá được xem là ‘bán khai’ (primitive). Cá Tầm thuộc loại cá vùng ôn đới, có nguồn gốc từ tự nhiên. Ở Nga, chúng nuôi ở nhiệt độ 15 - 200C. Sau nhiều năm có thể đạt trọng lượng hàng chục kg. Hiện nay, cá Tầm đã được di nhập về Việt Nam, được nuôi một số tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, nơi có nhiệt độ thấp, sau khi con giống đã được thuần hóa.

5/19/2020 8:05:56 PM +00:00