Tài liệu miễn phí Hoá học

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá học

Hồ Chí Minh với Cách mạng tháng Tám năm 1945 những cống hiến vĩ đại của người

Cuộc Cách mạng Tháng Tám (CMTT) “long trời lở đất”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) là một trong những mốc son vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX, một thắng lợi chiến lược của dân tộc Việt Nam bởi “đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân,...

5/19/2020 8:05:44 PM +00:00

Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn Trung học phổ thông

Dạy Văn là dạy cho học trò cách diễn đạt một cách thẩm mỹ, rành mạch, khoa học, rõ ràng. Hơn nữa, dạy Văn còn là dạy cho các em nhân cách và kĩ năng cuộc sống. Dạy học sinh giỏi văn lại là một yêu cầu đòi hỏi người giáo viên phải tìm tòi, suy ngẫm bằng tất cả kinh nghiệm về tuổi đời, tuổi nghề, sự tận tâm, tận tụy của mình để làm môn học trở nên sống động, phát huy tối đa tư duy, sáng tạo của học sinh.

5/19/2020 8:05:08 PM +00:00