Tài liệu miễn phí Khoa học xã hội

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học xã hội

Bài giảng Vật lý 8: Gương cầu lồi

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Gương cầu lồi, ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi, hình ảnh vật, độ lớn các ảnh, thí nghiệm thực hành,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:08 AM +00:00

Bài giảng Vật lý 8: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng, Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng, Các dạng cơ năng, Thế năng hấp dẫn, Động năng của vật,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:08 AM +00:00

Bài giảng Vật lý 8 - Bài 17: Sự chuyển hóa, bảo toàn cơ năng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng, Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng, Các dạng cơ năng, Thế năng hấp dẫn, Động năng của vật,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:08 AM +00:00

Bài giảng Vật lý 8: Nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhận biết ánh sáng nguồn sáng và vật sáng, quan sát và thí nghiệm, giáo dục bảo vệ môi trường,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:08 AM +00:00

Bài giảng Vật lý 8: Công thức tính nhiệt lượng

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Công thức tính nhiệt lượng, khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật, chất cấu tạo nên vật,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:54:08 AM +00:00