Tài liệu miễn phí Tư Tưởng HCM

Download Tài liệu học tập miễn phí Tư Tưởng HCM

Những tên gọi và bút danh của Hồ Chí Minh

Tài liệu cung cấp với 169 tên gọi của Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động cách mạng và hoàn cảnh sử dụng tên gọi của người. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm chi tiết các nội dung các tên gọi của Hồ Chí Minh.

9/16/2019 7:58:44 AM +00:00

Một số nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng tới thu nhập hộ gia đình nông thôn vùng cao xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

Xã Mường Giôn là xã nghèo thuộc huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La - tỉnh nghèo thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc. Thu nhập của các hộ gia đình ở Xã chịu sự chi phối của nhiều nguyên nhân. Trong đó, một số nguyên nhân chủ quan là những lí do căn bản làm cho thu nhập các hộ gia đình của Xã còn thấp và có sự phân hóa sâu sắc. Điều tra và đánh giá một số nguyên nhân chủ quan này là cơ sở để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao mức thu nhập cho các hộ dân nơi đây.

6/2/2019 6:10:30 PM +00:00

Bài giảng học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bài giảng gồm các nội dung: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc,... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:41 AM +00:00

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện trong mọi lĩnh vực sống và hoạt động của Người, tạo thành một chỉnh thể nhất quán, có giá trị khoa học, đạo đức và thẩm mỹ, bao gồm một số nội dung chính là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và phong cách sinh hoạt. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

8/30/2018 5:29:29 AM +00:00

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, suy nghĩ về nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc hiện nay

Văn hóa chính là diện mạo để nhận diện đặc điểm của dân tộc. Thấy được tầm quan trọng đó, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh các dân tộc giao lưu, học hỏi nhau thì cần phải xây dựng và bảo lưu những giá trị văn hóa vốn có của dân tộc. Chính vì thế, tư tưởng của Hồ Chí Minh về sự nghiệp "xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" được xem như kim chỉ nam định hướng phát triển cho nền văn hóa Việt Nam. Bài viết có sự phân tích và đánh giá khá rõ tầm quan trọng của văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:18:47 AM +00:00

Đáp án môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học kì 1 (Năm học 2011-2012)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham khảo đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học kì 1 năm học 2011-2012 dưới đây. Hy vọng nội dung tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 5:04:32 AM +00:00

Bài tập kỹ năng: Phân tích biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tập kỹ năng Phân tích biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay. Hy vọng nội dung bài tập phục vụ hữu ích nhu cầu học tập của các bạn.

8/30/2018 5:02:39 AM +00:00

Câu hỏi bài tập ôn thi môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung câu hỏi bài tập ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập, giúp các bạn củng cố lại kiến thức lý thuyết đã học.

8/30/2018 5:02:39 AM +00:00

Nội dung ôn thi cuối kỳ môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung ôn thi cuối kỳ môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho các bạn 19 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học. Hy vọng tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 5:00:51 AM +00:00

Hệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm: Tư tưởng Hồ Chí Minh (Có đáp án)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôm thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung hệ thống câu hỏi thi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn 180 câu hỏi bài tập trắc nghiệm có đáp án. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 5:00:46 AM +00:00

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh (Có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập trắc nghiệm theo nội dung từng chương như: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh,... Với các bạn đang học và ôn thi Tư tưởng Hồ Chí Minh thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

8/30/2018 5:00:46 AM +00:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới

Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người, quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người và chiến lược trồng người là những nội dung chính trong bài viết Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt chi tiết.

8/30/2018 4:58:55 AM +00:00

Đề cương ôn tập môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015 dưới đây. Nội dung đề cương cung cấp cho các bạn 12 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải.

8/30/2018 4:57:02 AM +00:00

Câu hỏi trắc nghiệm môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh (Có đáp án)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham khảo nội dung câu hỏi trắc nghiệm môn Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn những câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Hy vọng đề tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 4:56:56 AM +00:00

Câu hỏi minh họa môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhằm giúp các bạn đang học Tư tưởng Hồ Chí Minh có thêm tài liệu ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo câu hỏi minh họa môn Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới đây. Tài liệu gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm, nó vô cùng bổ ích cho các bạn ôn tập thi cử. Chúc các bạn thi đạt kết quả cao.

8/30/2018 4:56:41 AM +00:00

Đề cương chi tiết thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh là một hệ thống những luận điểm, nguyên tắc, phương pháp giáo dục, tập hợp và tổ chức cách mạng và tiến bộ, nhằm phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung Đề cương chi tiết thuyết trình tư tưởng Hồ Chí Minh dưới đây.

8/30/2018 4:55:06 AM +00:00

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Bài 6 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài 6 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân thuộc bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới đây để nắm bắt được những nội dung về quan điểm của Hồ Chí Minh về dân chủ, quan niệm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Hy vọng nội dung bài giảng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:54:59 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Nhằm giúp các bạn nắm bắt được mục tiêu, yêu cầu, nội dung tóm tắt học phần những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương chi tiết học phần "Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:54:52 AM +00:00

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân - Tô Huy Rứa

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là một hệ thống các quan điểm lý luận về bản chất, chức năng, cơ chế hoạt động, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức nhà nước; trong đó, quan niệm về nhà nước pháp quyền là một tư tưởng nhất quán, thể hiện tầm nhìn vượt thời đại và có giá trị lâu bền, nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân".

8/30/2018 4:51:08 AM +00:00

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920-1930 (Nguyễn Bá Sơn)

Với mục đích làm rõ những sự kiện chính trong quãng thời gian hoạt động 1920 - 1930 của Nguyễn Ái Quốc, qua đó chỉ ra những tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc xuất hiện trong thời kỳ này, thấy được những thay đổi, phát triển trong những tư tưởng ấy so với những thời kỳ trước. Tham khảo bài tiểu luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920-1930" để hiểu hơn về vấn đề này.

8/30/2018 4:51:08 AM +00:00

Đề thi kết thúc học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh - ĐH Sư Phạm HCM

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, mời các bạn cùng tham đề thi kết thúc học phần "Tư tưởng Hồ Chí Minh" dưới đây. Đề thi gồm 2 câu hỏi, hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 4:51:06 AM +00:00

Vấn đề: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản cầm quyền

Tài liệu "Vấn đề: Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng cộng sản cầm quyền" sẽ giới thiệu tới các bạn tham khảo những nội dung cơ vản như: Ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng đảng cầm quyền vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng cầm quyền trong thời kỳ mời của cách mạng, Liên hệ thực tế địa phương đơn vị. Mời các bạn cùng tìm hiểu tài liệu. 

8/30/2018 4:50:49 AM +00:00

Vấn đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

Vấn đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức sẽ giới thiệu tới các bạn về những quan điểm của Hồ Chí Minh về vao trò đạo đức, quan điểm Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam trong thời đại mới,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu. 

8/30/2018 4:50:49 AM +00:00

Đại cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tài liệu đại cương ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho các bạn những kiến thức về nguồn gốc, quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với Xã hội chủ nghĩa; tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa.

8/30/2018 4:47:18 AM +00:00