Tài liệu miễn phí Điêu khắc - Hội họa

Download Tài liệu học tập miễn phí Điêu khắc - Hội họa

Hình tượng điêu khắc ở chùa Khơme Nam bộ qua truyện kể dân gian

Tác phẩm điêu khắc về các hình tượng có nguồn gốc và ý nghĩa tín ngưỡng xuất phát từ truyện kể dân gian được xem là điểm nhấn, góp phần tạo nên điểm độc đáo riêng biệt cho văn hóa Khơme Nam bộ. Mời các bạn tham khảo bài viết Hình tượng điêu khắc ở chùa Khơme Nam bộ qua truyện kể dân gian để hiểu rõ hơn về điều này.

8/30/2018 5:21:44 AM +00:00

Vài nét về hình tượng con người trong nghệ thuật điêu khắc

Bài viết Vài nét về hình tượng con người trong nghệ thuật điêu khắc đi sâu nghiên cứu về việc sử dụng hình tượng con người trong các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc hiện nay. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:52:58 AM +00:00

Nghiên cứu văn hóa di tích tháp Poramé ở Ninh Thuận

Bài viết Nghiên cứu văn hóa di tích tháp Poramé ở Ninh Thuận nhằm giới thiệu tháp Po Ramé về đặc điểm kiến trúc và điêu khắc (tượng vua Po Ramé, tượng hoàng hậu Bia Than Can, tượng hoàng hậu Bia Than Cih, bò Nandin, linga, kút); đánh giá hiện trạng bảo tồn tháp để chỉ ra những mặt được và những điểm sai lệch. Từ đó nêu ra một số định hướng cho việc bảo tồn trước mắt và trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Ebook Nghiên cứu thư pháp, thư pháp thực hành: Phần 1 - Hồng Khánh

Ebook Nghiên cứu thư pháp, thư pháp thực hành: Phần 1 do Hồng Khánh biên soạn giới thiệu tổng quát về thư pháp; lý thuyết thực hành thư pháp. Với các bạn yêu thích lĩnh vực thư pháp thì đây là tài liệu hữu ích, mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:45:37 AM +00:00

Ebook Nghiên cứu thư pháp, thư pháp thực hành: Phần 2 - Hồng Khánh

Hiện nay phong trào thư pháp được nhiều người ưa chuộng, trong đó có cả thư pháp tiếng Việt. Vậy làm cách nào để viết được thư pháp đẹp mời các bạn tham khảo cuốn Ebook Nghiên cứu thư pháp, thư pháp thực hành: Phần 2 do Hồng Khánh biên soạn sau đây. Tài liệu hữu ích với những bạn yêu thích thư pháp.

8/30/2018 4:45:37 AM +00:00