Tài liệu miễn phí Văn học Việt nam

Download Tài liệu học tập miễn phí Văn học Việt nam

Ebook Hồ Xuân Hương thơ và đời: Phần 2 - Lữ Huy Nguyên

Phần 2 của cuốn Ebook Hồ Xuân Hương thơ và đời cung cấp cho các bạn những kiến thức về các chùm bài viết về Hồ Xuân Hương của các tác giả Dương Văn Thâm, Vũ Ngọc Khánh, Nguyễn Tuân, Nguyễn Lộc,... Tài liệu hữu ích với những bạn yêu thơ nôm nói chung và thơ Hồ Xuân Hương nói riêng.

8/30/2018 4:45:35 AM +00:00

Ebook Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ 1965 - 1975 nhìn từ góc độ thể loại: Phần 1 - Nguyễn Đức Hạnh

Mời các bạn tham khảo Ebook Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ 1965 - 1975 nhìn từ góc độ thể loại: Phần 1 của Nguyễn Đức Hạnh để nắm bắt những kiến thức về thể loại sử thi và tiểu thuyết sử thi hiện đại Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975; loại hình cảm hứng sử thi trong các cấu trúc thể loại tiểu thuyết sử thi Việt Nam 1965 - 1975.

8/30/2018 4:45:35 AM +00:00

Ebook Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ 1965 - 1975 nhìn từ góc độ thể loại: Phần 2 - Nguyễn Đức Hạnh

Ebook Tiểu thuyết Việt Nam thời kỳ 1965 - 1975 nhìn từ góc độ thể loại: Phần 2 do Nguyễn Đức Hạnh biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về loại hình nhân vật trong cấu trúc thể loại của tiểu thuyết sử thi Việt Nam 1965 - 1975; loại hình kết cấu và xung đột trong cấu trúc thể loại của tiểu thuyết sử thi Việt Nam 1965 - 1975.

8/30/2018 4:45:35 AM +00:00

Ebook Tập truyện ký Hà Nội băm sáu phố phường: Phần 1 - Thạch Lam

Mời các bạn tham khảo Tập truyện ký Hà Nội băm sáu phố phường: Phần 1 của Thạch Lam để biết thêm về văn hóa, con người và kinh tế của Hà Nội thời bấy giờ, thông qua những câu truyện của Thạch Lam sẽ giúp các bạn có cái nhìn mới mẻ và chân thực hơn về vấn đề này.

8/30/2018 4:45:32 AM +00:00

Ebook Tập truyện ký Hà Nội băm sáu phố phường: Phần 2 - Thạch Lam

Hà Nội là kinh đô của Việt Nam, có nhiều người yêu mến Hà Nội và đưa nó nhiều vào văn thơ hay hội họa, và để hiểu hơn về vùng đất địa linh nhân kiệt này mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 của cuốn Tập truyện ký Hà Nội băm sáu phố phường do Thạch Lam biên soạn sau đây.

8/30/2018 4:45:32 AM +00:00