Tài liệu miễn phí Hành chính - Pháp luật

Download Tài liệu học tập miễn phí Hành chính - Pháp luật

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7 - ThS. Trần Thị Minh Đức

 Nhận thức chung về pháp luật hình sự, nhận thức chung về pháp luật tố tụng hình sự, chủ thể của tố tụng hình sự, các giai đoạn tố tụng hình sự,... là những nội dung chính trong bài giảng bài 7 "Pháp luật hình sự - Tố tụng hình sự". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:51:00 AM +00:00

9 câu hỏi bài dự thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bài dự thi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm 9 câu hỏi có hướng dẫn trả lời giúp các bạn biết được cách trả lời đúng cho câu hỏi đưa ra trong cuộc thi Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, từ đó giúp các bạn hiểu rõ hơn về Hiến pháp của nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:47:19 AM +00:00

Thủ tục hành chính: Xác nhận Đề án bảo vệ môi truờng của các Dự án đã đi vào hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Thủ tục hành chính: Xác nhận Đề án bảo vệ môi truờng của các Dự án đã đi vào hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giúp các bạn biết được trình tự cụ thể của việc xác nhận Đề án bảo vệ môi truờng của các Dự án đã đi vào hoạt động trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

8/30/2018 4:47:13 AM +00:00

Cours du secretriat 1

Mời các bạn tham khảo tài liệu Cours du secretriat 1 sau đây để biết rõ hơn về công việc, nhiệm vụ của một thư ký cũng như những tiêu chuẩn trong việc soạn thảo một văn bản hành chính. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Thư ký văn phòng và những ngành có liên quan.

8/30/2018 4:47:12 AM +00:00

Bài giảng Toàn cầu hóa và tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO - TS. Lê Đăng Doanh

Toàn cầu hóa là động lực chính tạo ra của cải và việc làm cho người dân, tuy nhiên ở nhiều quốc gia, vẫn có những quan ngại trước toàn cầu hóa bởi bên cạnh những thuận lợi mà toàn cầu hóa đem lại thì vẫn chứa đựng nhiều yếu tố thách thức. Bài giảng Toàn cầu hóa và tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO sau đây trình bày rõ hơn về vấn đề này.

8/30/2018 4:41:58 AM +00:00

Một số vấn đề cần quan tâm khi VN giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông tại Tòa trọng tài thường trực La Haye - Bành Quốc Tuấn

Nội dung bài viết Một số vấn đề cần quan tâm khi VN giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông tại Tòa trọng tài thường trực La Haye nhằm phân tích cụ thể các công việc VN cần tiến hành để có thể giải quyết tranh chấp liên quan đến chủ quyền biển đảo trên biển Đông tại Tòa trọng tài thường trực La Haye. Đặc biệt, nghiên cứu đã tập trung phân tích các chứng cứ pháp lý mà VN phải thể hiện trong hồ sơ pháp lý để chứng minh cho yêu sách chủ quyền của mình cũng như những vấn đề VN cần quan tâm trong mối tương quan với các quốc gia khác có liên quan đến tranh chấp để có thể bảo vệ hiệu quả chủ quyền quốc gia.

8/30/2018 4:34:18 AM +00:00