Tài liệu miễn phí Hành chính - Pháp luật

Download Tài liệu học tập miễn phí Hành chính - Pháp luật

Gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi viết: Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi viết Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn 6 câu hỏi bài tập có hướng dẫn lời giải về hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:56 AM +00:00

Bài giảng Một số vấn đề hạn chế trong công tác xây dựng và ban hành văn bản

Bài giảng Một số vấn đề hạn chế trong công tác xây dựng và ban hành văn bản trình bày về vấn đề hạn chế trong công tác xây dựng và ban hành văn bản về việc lập và thực hiện chương trình xây dựng văn bản hàng năm, về sự phối hợp giữa các sở, ngành trong soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản.

8/30/2018 4:58:46 AM +00:00

Bảng so sánh bộ luật dân sự năm 2005 và dự thảo bộ luật dân sự (Sửa đổi) - Lấy ý kiến nhân dân

Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Luật có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo Bảng so sánh bộ luật dân sự năm 2005 và dự thảo bộ luật dân sự (Sửa đổi) - Lấy ý kiến nhân dân dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn điểm giống và khác nhau giữa bộ luật dân sự năm 2005 và bộ luật dân sự sửa đổi. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:58:43 AM +00:00

Câu hỏi ôn tập: Pháp luật đại cương (Có đáp án)

Tài liệu câu hỏi ôn tập Pháp luật đại cương cung cấp cho các bạn 40 câu hỏi bài tập trắc nghiệm có đáp án về môn Pháp luật đại cương. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 4:58:35 AM +00:00

Phụ lục 1: Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao

Phụ lục 1 Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phụ lục để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:57:01 AM +00:00

Bài giảng Luật thương mại

Chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, thủ tục thành lập doanh nghiệp, tổ chức lại, giải thể, phá sản, các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, thương mại,... là những nội dung chính trong bài giảng "Luật thương mại". Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn đang học chuyên ngành Luật.

8/30/2018 4:56:54 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 1 - Lưu Minh Sang

Bài 1 Lý luận chung về nhà nước thuộc bài giảng Pháp luật đại cương giới thiệu đến các bạn những nội dung về nguồn gốc của nhà nước, khái niệm, đặc điểm và bản chất, kiểu nhà nước, hình thức nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:48 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - Lưu Minh Sang

Bài 2 Những vấn đề chung về pháp luật thuộc bài giảng Pháp luật đại cương giới thiệu đến các bạn những nội dung về nguồn gốc, khái niệm của pháp luật, bản chất của pháp luật, thuộc tính của pháp luật, kiểu pháp luật, hình thức pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:56:48 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - Lưu Minh Sang

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài 3 Quy phạm pháp luật và hệ thống pháp luật thuộc bài giảng Pháp luật đại cương dưới đây để nắm bắt những nội dung về quy phạm pháp luật và hệ thống pháp luật. Với các bạn đang học chuyên ngành Pháp luật thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:56:48 AM +00:00

Trắc nghiệm Pháp luật đại cương (Có đáp án)

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập ôn môn Pháp luật đại cương, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu trắc nghiệm Pháp luật đại cương dưới đây. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn 40 câu hỏi bài tập có đáp án, giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và làm quen với dạng đề thi.

8/30/2018 4:54:59 AM +00:00

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm: Pháp luật đại cương (Có đáp án)

Tài liệu tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Pháp luật đại cương gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp kiến thức môn học giúp các bạn sinh viên nắm vững bài học hơn. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:54:59 AM +00:00

Đề cương giới thiệu: Luật Hôn nhân và gia đình

Tài liệu chuyên khảo của Bộ Tư Pháp giới thiệu những điểm mới nổi bật của Luật hôn nhân gia đình 2014, so sánh những điểm khác cơ bản với Luật hôn nhân gia đình 2000. Tài liệu đề cương giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tuyên truyền pháp luật về hôn nhân gia đình.

8/30/2018 4:54:58 AM +00:00

Đề cương giới thiệu: Luật Kinh doanh bất động sản

Đề cương giới thiệu Luật Kinh doanh bất động sản giới thiệu đến các bạn những nội dung về sự cần thiết phải ban hành luật, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật,... Tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tuyên truyền pháp luật về kinh doanh bất động sản.

8/30/2018 4:54:58 AM +00:00

Đề cương tố tụng dân sự

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về Luật Dân sự, mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề cương Tố tụng dân sự dưới đây. Nội dung tài liệu gồm 52 câu hỏi bài tập về tố tụng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:54:54 AM +00:00

Bài dự thi: Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong lực lượng công an Đồng Nai 2015

Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong lực lượng công an Đồng Nai 2015 dưới đây giới thiệu đến các bạn 10 câu hỏi bài tập về luật về phòng cháy chữa cháy như: Luật phòng cháy và chữa cháy được quốc hội thong qua ngày, tháng, năm nào? Tại kỳ họp thứ mấy? Gồm mấy chương, bao nhiêu điều và được sửa đổi, bổ sung vào năm nào? Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Phòng cháy và chữa cháy,...

8/30/2018 4:54:51 AM +00:00

Bài giảng Một số điều luật quy định về bảo vệ an ninh quốc gia

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu về luật bảo vệ an ninh quốc gia, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Một số điều luật quy định về bảo vệ an ninh quốc gia dưới đây. Nội dung bài giảng giới thiệu đến các bạn một số điều về bảo vệ an ninh quốc gia như: Xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân , quyền và nghĩa vụ của công dân trong bảo vệ an ninh quốc gia ,...

8/30/2018 4:53:02 AM +00:00

Một số điểm mới của Luật Trọng tài thương mại năm 2010

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Một số điểm mới của Luật Trọng tài thương mại năm 2010 dưới đây để nắm bắt được những điểm mới về thẩm quyền giải quyết tranh chấp, về thỏa thuận trọng tài, quy định bảo vệ người tiêu dung, tiêu chuẩn trọng tài viên, về tố tụng trọng tài,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:51:13 AM +00:00

Đề thi lí thuyết lái ô tô bằng tiếng Việt tại Hàn Quốc

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Đề thi lí thuyết lái ô tô bằng tiếng Việt tại Hàn Quốc dưới đây để nắm bắt được những câu hỏi lý thuyết thi bằng lái xe ô tô cho người Việt tại Hàn Quốc. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 4:51:13 AM +00:00

Danh mục các mẫu văn bản phục vụ đại hội chi đoàn - lớp

Mẫu diễn văn khai mạc đại hội, bế mạc đại hội, mẫu báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội, mẫu biên bản đại hội, mẫu dự thảo Nghị quyết đại hội,... là những mẫu văn bản giới thiệu trong "Danh mục các mẫu văn bản phục vụ đại hội chi đoàn - lớp". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc.

8/30/2018 4:51:10 AM +00:00

Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế (22 TCN 211-06)

Tiêu chuẩn nghề "Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế" ban hành kèm theo Quyết định số: 52 /2006/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Vậy tiêu chuẩn này có nội dung như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tiêu chuẩn 22 TCN 211-06 để nắm bắt chi tiêt.

8/30/2018 4:51:10 AM +00:00

Nội dung ngân hàng câu hỏi thi Quản trị học

Nhằm giúp các bạn đang học Quản trị học có thêm tài liệu học và ôn thi, mời các bạn cùng tham khảo nội dung ngân hàng câu hỏi thi "Quản trị học" dưới đây. Nội dung tài liệu gồm những câu hỏi phân tích lý thuyết, những câu hỏi mở rộng. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 4:51:07 AM +00:00

Câu 2: Vai trò của công tác văn thư trong việc thực hiện chương trình tổng thể nền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu câu 2 "Vai trò của công tác văn thư trong việc thực hiện chương trình tổng thể nền cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020" dưới đây để nắm bắt được vai trò, nội dung của công tác văn thư,...

8/30/2018 4:51:07 AM +00:00

Câu 2: Ý nghĩa của văn thư trong cải cách hành chính

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu câu 2 "Ý nghĩa của văn thư trong cải cách hành chính" dưới đây. Nội dung tài liệu trình bày về ý nghĩa, tầm quan trọng của văn thư trong cải cách hành chính.

8/30/2018 4:51:07 AM +00:00

Bài giảng Phần 1: Những vấn đề cơ bản về nhà nước Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945

Khái quát lịch sử ra đời và phát triển nhà nước ở Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945, hệ thống chính quyền đô hộ và các chính quyền tự chủ thời Bắc thuộc,... là những nội dung chính trong bài giảng phần 1 "Những vấn đề cơ bản về nhà nước Việt Nam trước cách mạng tháng tám năm 1945". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu tham khảo phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:51:07 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 1 - ThS. Trần Thị Minh Đức

  Khái niệm, đặc trưng nhà nước, hình thức nhà nước, bộ máy nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là những nội dung chính của bài 1 "Một số vấn đề cơ bản về nhà nước" trong bài giảng Pháp luật đại cương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:51:00 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - ThS. Trần Thị Minh Đức

 Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng bài 2 "Hình thức pháp luật" dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về khái niệm, đặc điểm pháp luật, các hình thức pháp luật trên thế giới, hình thức pháp luật Việt Nam, mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:51:00 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - ThS. Trần Thị Minh Đức

 Quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, là những nội dung chính của bài giảng bài 3 "Cơ chế điều chỉnh của pháp luật". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:51:00 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Trần Thị Minh Đức

 Nhận thức chung về pháp luật dân sự, một số nội dung cơ bản về pháp luật dân sự, nhận thức chung về pháp luật hôn nhân và gia đình, một số nội dung cơ bản về pháp luật hôn nhân và gia đình là những nội dung chính trong bài giảng bài 4 "Pháp luật dân sự - Hôn nhân và gia đình". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:51:00 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - ThS. Trần Thị Minh Đức

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng bài 5 "Pháp luật lao động và tố tụng dân sự" dưới đây để nắm bắt được những kiến thức về pháp luật lao động, quan hệ pháp luật lao động, khái quát về pháp luật tố tụng dân sự, thẩm quyền của tòa án nhân dân, chủ thể tố tụng dân sự, các giai đoạn tố tụng dân sự,... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.    

8/30/2018 4:51:00 AM +00:00

Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - ThS. Trần Thị Minh Đức

Nhận thức chung về pháp luật hành chính, một số nội dung cơ bản về pháp luật hành chính là những nội dung chính của bài giảng bài 6 "Pháp luật hành chính". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:51:00 AM +00:00