Tài liệu miễn phí Hành chính - Pháp luật

Download Tài liệu học tập miễn phí Hành chính - Pháp luật

Khái niệm hình phạt và mục đích của hình phạt nhìn từ hệ thống pháp luật Anh - Mỹ

Bài viết đề cập các quan điểm khoa học và kinh nghiệm lập pháp của các quốc gia thuộc hệ thống pháp luật Anh - Mỹ về khái niệm hình phạt và về mục đích của hình phạt là nhằm góp phần thực hiện nhu cầu đó. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Thẩm quyền tài phán của Tòa hình sự Quốc tế (International criminal court-ICC) theo quy chế Rôm (ROM statute)

Bài viết Thẩm quyền tài phán của Tòa hình sự Quốc tế (International criminal court-ICC) theo quy chế Rôm (ROM statute) tập trung làm sáng tỏ các vấn đề pháp lý về thẩm quyền tài phán của ICC trong đấu tranh phòng chống tội phạm quốc tế. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Thủ tục xét xử dân sự và hình sự ở Canada

Bài viết Thủ tục xét xử dân sự và hình sự ở Canada trình bày về các nội dung chính: thủ tục xét xử vụ việc dân sự, thủ tục xét xử vụ án hình sự, tương trợ pháp lý. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Tòa án Châu Âu và vai trò thúc đẩy tiến trình hình thành Liên bang Châu Âu

Bài viết Tòa án Châu Âu và vai trò thúc đẩy tiến trình hình thành Liên bang Châu Âu trình bày cơ sở pháp lý của Tòa án Châu Âu hay hệ thống luật pháp của EU, thẩm quyền của Tòa án Châu Âu, tổ chức hoạt động của Tòa án Châu Âu. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:27:47 AM +00:00

Câu 2: So sánh văn bản hành chính thông thường, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt

Tham khảo nội dung tài liệu câu 2 So sánh văn bản hành chính thông thường, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt dưới đây để nắm bắt được điểm giống nhau, khác nhau giữa văn bản hành chính thông thường, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản cá biệt. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả.

8/30/2018 5:04:36 AM +00:00

180 câu hỏi và đáp án môn: Luật hành chính

Mời các bạn cùng tham khảo 180 câu hỏi và đáp án môn Luật hành chính, với tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá được năng lực của mình. Chúc bạn thành công trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 5:02:39 AM +00:00

20 đề thi môn: Hôn nhân gia đình

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn tập môn Hôn nhân gia đình, mời các bạn cùng tham khảo nội dung 20 đề thi môn Hôn nhân gia đình dưới đây. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 5:02:32 AM +00:00

Ôn tập môn: Luật lao động

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi môn Luật lao động, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu ôn tập môn Luật lao động dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn những câu hỏi bài tập có lời giải. Hy vọng đề thi sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 5:02:32 AM +00:00

Ebook Hỏi đáp về quyền con người: Phần 1

Ebook Hỏi đáp về quyền con người: Phần 1 trình bày những nội dung như khái lược về quyền của con người, luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của liên hợp quốc và bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền. Hy vọng, cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo tốt trong nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề quyền con người.

8/30/2018 5:02:29 AM +00:00

Ebook Hỏi đáp về quyền con người: Phần 2

Nội dung khái quát của một số quyền con người cơ bản theo pháp luật quốc tế và Việt Nam, khái quát về lịch sử, quan điểm và chính sách về nhân quyền ở Việt Nam là những nội dung chính trong cuốn sách Hỏi đáp về quyền con người: Phần 2. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:29 AM +00:00

Ebook Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa: Phần 1

Mời các bạn cùng tham khảo Ebook Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa: Phần 1 để nắm bắt được những nội dung khái quát lịch sử ra đời và phát triển của công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa.

8/30/2018 5:02:29 AM +00:00

Ebook Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách Giới thiệu công ước quốc tế về các quyền kinh tế xã hội và văn hóa tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung như: Cơ chế giám sát thực thi công ước, bao gồm cấu trúc và vận hành của CESCR cũng như các thủ tục và cơ chế báo cáo tại ủy ban.

8/30/2018 5:02:29 AM +00:00

Ebook Hỏi đáp về quyền của con người: Phần 1

Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách Hỏi đáp về quyền của con người: Phần 1 để nắm bắt được những nội dung như khái lược về quyền của con người. Hy vọng, cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo tốt trong nghiên cứu.

8/30/2018 5:02:29 AM +00:00

Ebook Hỏi đáp về quyền của con người: Phần 2

Phần 2 của cuốn sách Hỏi đáp về quyền của con người tiếp tục giới thiệu đến các bạn những nội dung chính trong luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của liên hợp quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:29 AM +00:00

Một số vấn đề chung về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

Sự cần thiết ban hành quy định về chuẩn tiếp cận của người dân tại cơ sở, quan điểm chỉ đạo xây dựng quy định về chuẩn tiếp cận của người dân tại cơ sở là những nội dung chính trong bài viết Một số vấn đề chung về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

8/30/2018 5:00:56 AM +00:00

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quyền con người ở Việt Nam - TS. Ngô Đức Mạnh

Bài viết Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về quyền con người ở Việt Nam rà soát và phân tích so sánh giữa các quy định của pháp luật hiện hành với Hiến pháp năm 2013 và các Công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết, gia nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt thông tin chi tiết.

8/30/2018 5:00:56 AM +00:00

Biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật

Đề cương tuyên truyền văn bản pháp luật là tài liệu dùng để tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn, phổ biến một văn bản pháp luật, một vấn đề pháp lý mà người sử dụng có thể dựa vào đó để nghiên cứu nội dung văn bản, các trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, phổ biến văn bản hoặc để biên soạn các tài liệu tuyên truyền khác một cách cụ thể, sát hợp, sinh động, phù hợp với bối cảnh, đối tượng nhưng vẫn đảm bảo cho đối tượng hiểu chính xác nội dung văn bản và thực hiện thống nhất. Tham khảo nội dung tài liệu Biên soạn đề cương tuyên truyền pháp luật dưới đây để nắm bắt thông tin chi tiết.

8/30/2018 5:00:56 AM +00:00

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị dưới đây. Nội dung tài liệu trình bày hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

8/30/2018 5:00:56 AM +00:00

Đề cương giới thiệu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Sự cần thiết ban hành luật luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật, bố cục của luật,... là những nội dung chính trong tài liệu Đề cương giới thiệu luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:00:56 AM +00:00

Đề cương môn học: Xây dựng văn bản pháp luật

Đề cương môn học Xây dựng văn bản pháp luật cung cấp cho các bạn những kiến thức chính thuộc 8 chương: Khái quát về xây dựng văn bản pháp luật, hệ thống văn bản nhà nước, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản nhà nước, ngôn ngữ trong văn bản pháp luật. Xây dựng và trình bày quy phạm pháp luật,...

8/30/2018 5:00:56 AM +00:00

Ebook Hỏi đáp pháp luật về khiếu nại

Với kết cấu nội dung gồm 5 phần, cuốn sách Hỏi đáp pháp luật về khiếu nại trình bày về hỏi đáp pháp luật về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại, luật sư, trợ giúp viên pháp lý, thẩm quyền giải quyết khiếu nại, trình tự, thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại,...

8/30/2018 5:00:56 AM +00:00

Lưu đồ quá trình rà soát và hệ thống hóa văn bản pháp luật

Tài liệu Lưu đồ quá trình rà soát và hệ thống hóa văn bản pháp luật cung cấp cho các bạn trách nhiệm, nội dung, trình tự thực hiện, tài liệu biểu mẫu về rà soát và hệ thống hóa văn bản pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:56 AM +00:00

Trích những văn bản pháp luật lao động liên quan thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể

Tài liệu Trích những văn bản pháp luật lao động liên quan thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể trình bày về nội dung chương V của Bộ luật Lao động năm 2012. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt thông tin chi tiết.

8/30/2018 5:00:56 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Pháp luật đại cương (Basic Law)

Đề cương chi tiết học phần Pháp luật đại cương - Basic Law giới thiệu khái quát quy định pháp luật hiện hành của một số ngành luật cơ bản như: Ngành Luật Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Lao động, Luật Đất đai,...

8/30/2018 5:00:51 AM +00:00

Đề cương chi tiết học phần: Soạn thảo văn bản pháp luật (Drafting legal documents)

Đề cương chi tiết học phần Soạn thảo văn bản pháp luật - Drafting legal documents cung cấp cho các bạn mục tiêu, yêu cầu, nội dung tóm tắt, những thông tin về môn học Soạn thảo văn bản pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:00:51 AM +00:00

Văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam

Tài liệu Văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam cung cấp cho các bạn danh sách văn bản luật, văn bản dưới luật về an toàn vệ sinh lao động ở Việt Nam. Hy vọng nội dung tài liệu phục vụ hữu ích nhu cầu học tập của các bạn.

8/30/2018 5:00:51 AM +00:00

Các văn bản pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực môi trường - Minh Thông

Bài viết Các văn bản pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực môi trường cung cấp cho các nội dung cơ bản của một số văn bản pháp luật về lĩnh vực môi trường mới ban hành trong 3 tháng đầu năm 2015 như: Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường,...

8/30/2018 5:00:51 AM +00:00

Quy trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực dược

Quy trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực dược nhằm quy định thống nhất trình tự xây dựng văn bản qui phạm pháp luật trong lĩnh vực dược, đảm bảo thực hiện đúng qui định pháp luật hiện hành về xây dựng văn bản qui phạm pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

8/30/2018 5:00:51 AM +00:00

Pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội

Khái niệm điều chỉnh quan hệ xã hội, hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội, vị trí, vai trò của pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội,... là những nội dung chính trong bài viết Pháp luật trong hệ thống công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt chi tiết.

8/30/2018 5:00:37 AM +00:00

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Hình sự

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật hình sự cung cấp cho các bạn một số câu hỏi trắc nghiệm đúng sai và nhiều lựa chọn phục vụ học môn Luật Hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo, hy vọng nội dung tài liệu giúp các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

8/30/2018 5:00:34 AM +00:00