Tài liệu miễn phí Kinh tế - Thương mại

Download Tài liệu học tập miễn phí Kinh tế - Thương mại

Tiểu luận Phân tích cung - cầu của cafe trong giai đoạn 2004 - 2010

Việt Nam là một nước gió mùa nhiệt đới,có khí hậu nóng ẩm quanh năm,có một vùng đất đỏ bazan thuận lợi cho việc trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày,có khả năng xuất khẩu cao…Càphê là một trong những loại cây trồng đó,hiện nay ở Việt Nam,cà phê là mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai sau gạo.

8/30/2018 3:04:37 AM +00:00