Tài liệu miễn phí Khoa học ứng dụng

Download Tài liệu học tập miễn phí Khoa học ứng dụng

Ebook Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ

Ebook Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ do Dạ Trạch dịch, sách giới thiệu về triết học, vật lý cũng như vũ trụ quan về sinh động dễ hiểu. Ebook gồm 7 chương có nội dung: Lược sử về thuyết tương đối, hình dáng của thời gian, vũ trụ trong một vỏ hạt, tiên đoán tương lai, bảo vệ qua khứ, đâu là tương lai của chúng ta có thể là star trek hay không, màng vũ trụ mới. Mời các bạn cùng tham khảo ebook.

11/27/2018 12:34:11 PM +00:00

Sử dụng chương trình Stata để khai thác số liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VLSS)

Giới thiệu chung về chương trình Stata, khai thác dữ liệu, Kiểm định giả thiết và phân tích hồi quy, vẽ đồ thị,... là những nội dung chính trong 5 chương của tài liệu "Sử dụng chương trình Stata để khai thác số liệu điều tra mức sống hộ gia đình (VLSS)". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:51:01 AM +00:00

Ebook Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 1 Bảng tra chính (Phần 1) - Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường

Ebook Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 1 Bảng tra chính được biên soạn nhằm diễn đạt câu hỏi tìm tin. Bằng cách dùng một hay nhiều từ khóa khác nhau, kết hợp với nhau bằng các toán tử, với chiến thuật và chiến lược tìm tin phù hợp, có thể thể hiện tốt các yêu cầu tin đa dạng và phức tạp. Trong phần 1 này mời các bạn tham khảo từ khóa khoa học về công nghệ.

8/30/2018 4:45:45 AM +00:00

Ebook Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 1 Bảng tra chính (Phần 2) - Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường

Ebook Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 1 Bảng tra chính (Phần 2) trình bày về các loại từ khóa có cách viết đặc biệt như từ khóa địa danh, tên các cơ quan tổ chức, tên sinh vật theo tiếng Việt - Latinh và Latinh - Việt. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:45:45 AM +00:00

Ebook Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 2 Bảng tra hoán vị (Phần 1) - Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường

Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 2 Bảng tra hoán vị (Phần 1) được biên soạn nhằm thống nhất việc mô tả các chủ đề được đề cập trong các tài liệu khoa học và công nghệ. Mỗi đơn vị tài liệu được mô tả bằng một hoặc mọt số từ khóa khác nhau, tạo thành những điểm truy tìm thông tin độc lập trong cơ sở dữ liệu.

8/30/2018 4:45:45 AM +00:00

Ebook Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 2 Bảng tra hoán vị (Phần 2) - Bộ Khoa học Công nghệ và môi trường

Ebook Từ điển từ khóa khoa học và công nghệ: Tập 2 Bảng tra hoán vị (Phần 2) trình bày về những bảng tra từ khóa hoán vị, trong bảng tra này các từ khóa được sắp xếp theo vần chữ cái cho từng phần tử có nghĩa chứa đựng trong từ khóa về khoa học công nghệ. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 4:45:45 AM +00:00

Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R

Phân tích số liệu và biểu đồ thường được tiến hành bằng các phần mềm thông dụng như SAS, SPSS, Stata, Statistica, và S-Plus. Đây là những phần mềm được các công ti phần mềm phát triển và giới thiệu trên thị trường khoảng ba thập niên qua, và đã được các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu và công ti kĩ nghệ trên toàn thế giới sử dụng cho giảng dạy và nghiên cứu.

8/30/2018 1:23:53 AM +00:00