Tài liệu miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Download Tài liệu học tập miễn phí Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

NGHIÊN CỨU BIỆN PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là nguồn ngoại lực vô cùng quan trọng đối với nhiều nước, đặc biệt là các nước đang phát triển. ở Việt Nam, tuy FDI đã có những bước tiến ngoạn mục, đặc biệt là trong thời gian gần đây, nhưng sự phát triển ẩy vẫn chứa nhiều bất ổn. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài đã tiến hành nghiên cứu thực trạng FDI ở Việt Nam, tìm ra nguyên nhân vấn đề, tổng hợp kinh nghiệm thu hút FDI của các nước đi trước và từ đó đề xuất những biện pháp nhằm thu...

8/29/2018 9:57:18 PM +00:00