Tài liệu miễn phí Cơ khí - Chế tạo máy

Download Tài liệu học tập miễn phí Cơ khí - Chế tạo máy

CHƯƠNG2 MÁY NÉN KHÍ VÀ THIẾT BỊ XỬ LÍ KHÍ NÉN

Tham khảo tài liệu 'chương2 máy nén khí và thiết bị xử lí khí nén', kỹ thuật - công nghệ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/29/2018 10:38:11 PM +00:00

Hướng dẫn sử dụng solidwork 2004 - Phần 2 xây dựng mô hình mặt (surface) - Chương 6

Hiệu Chỉnh Mặt (Surface Controls). 6.1. Lệnh Extended Surface. Khi chỉ chuột vào biểu tượng Extended Surface bên dưới màn hình xuất hiện dòng nhắc: Extends a Surface:Kéo dài bề mặt Surface. Gọi lệnh: Click chọn Extended Surface. trên thanh công cụ Surfaces, hoặc vào Insert Surface Xuất hiện hộp thoại (hình 6.1a). Select a face or edge(s) and set the prpperties: Chọn bề mặt Surface hoặc cạnh Surface.

8/29/2018 9:56:51 PM +00:00

Hướng dẫn sử dụng solidwork 2004 - Phần 4 hỗ trợ thiết kế khuôn mẫu (mold design) - chương 18

KHUÔN VÀ CÁC THUẬT NGỮ. Khái Niệm Về Phôi Đúc, Bộ Mẫu Và Khuôn Đúc. Những máy móc thường gặp trong ngành kinh tế quốc dân như : ôtô, máy kéo, máy công cụ vv…đều có nhiều bộ phận, mỗi bộ phận lại có nhiều chi tiết. Những chi tiết này gọi là chi tiết máy. Muốn chế tạo chi tiết máy, phải có một vật thể có hình dạng và kích thước gần giống với chi tiết máy gọi là phôi. Phần lớn các phôi được chế tạo bằng cách đúc, rèn, cán, dập và hàn… ...

8/29/2018 9:56:51 PM +00:00