Tài liệu miễn phí Văn học nước ngoài

Download Tài liệu học tập miễn phí Văn học nước ngoài

ÁM SƯ THẦN THOẠI CHƯƠNG 10

ÁM SƯ THẦN THOẠI Tác giả : Ẩn Nặc Trần Hiêu QUYỂN 1 : ÁM SƯ XUẤT THẾ CHƯƠNG 10 : MỘT NAM HỘ LÝ SƯ Người dịch: Cô Long Nguồn: Kiếm Giới “ Mong muốn các ngươi nên suy nghĩ kỹ, khả năng không đạt được tam lưu cấp bậc sẽ có nguy hiểm sinh mệnh.” Thấy giữa sân không ai rời khỏi, phó viện trưởng lại một lần trịnh trọng báo cho mọi người có mặt, chỉ thấy đoàn người vốn đang an tĩnh đã bắt đầu tí tách động lên. ...

8/29/2018 7:16:23 PM +00:00