Tài liệu miễn phí Kỹ năng quản lý

Download Tài liệu học tập miễn phí Kỹ năng quản lý

Năm yếu tố quan trọng trong business planTrong kinh doanh, mọi thứ đều rất công

Năm yếu tố quan trọng trong business plan Trong kinh doanh, mọi thứ đều rất công bằng: nếu bạn muốn có tiền của nhà đầu tư, bạn phải trình bày cho họ các kế hoạch kinh doanh khả thi. Kể cả khi bạn viết một bản tóm tắt quản trị sơ lược 12 trang hay một kế hoạch kinh doanh chính thức dài 70 trang. Bạn cũng cần phải bao gồm 5 yếu tố cơ bản sau đây để tăng tối đa lợi nhuận và bao quát mọi góc độ luật pháp, giống như Thomas Hunter, một đối tác của công...

8/29/2018 5:55:10 PM +00:00

12 kinh nghiệm thành công của Microsoft1.

1. Phải chiếm lĩnh 100% thị trường Đây là mục tiêu chính được đặt ra cho tất cả các nhân viên trong toàn công ty. Mỗi quyết định, mỗi cuộc họp, mỗi sáng kiến, mỗi mẫu thiết kế sản phẩm... đều phải hướng tới mục tiêu cơ bản và hàng đầu này. 2. Chỉ tập hợp những người giỏi nhất Microsoft tuyển dụng nhân sự rất khắt khe, kiên quyết chỉ thuê nhận vào làm việc những người giỏi, thực sự có năng lực. Bởi những người mới được tuyển dụng sẽ là đồng nghiệp, đồng sự, và sẽ cùng làm việc;...

8/29/2018 5:55:10 PM +00:00