Tài liệu miễn phí Chưa phân loại

Download Tài liệu học tập miễn phí Chưa phân loại

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải: Chương 3 - ThS. Lâm Vĩnh Sơn

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải do Thạc sĩ Lâm Vĩnh Sơn trình bày trong chương 3 này các bạn sẽ được tìm hiểu một số vấn đề về xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý như: Phương pháp keo tụ tạo bông, phương pháp trung hòa, xử lý nước thải bằng phương pháp tuyển nổi, phương pháp hấp thụ, xử lý bằng phương pháp trích, xử lý nước thải bằng phương pháp trao đổi, phương pháp thẩm thấu ngược. Cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt vấn đề và ứng dụng hiệu quả vảo thực tế.  

8/30/2018 4:47:32 AM +00:00

Bài viết Ứng dụng nghệ thuật tạo hình (Điêu khắc-hội họa-mỹ thuật công nghiệp) trong tổ chức cảnh quan công trình thủy điện - Phạm Thị Liên Hương

Bài viết Ứng dụng nghệ thuật tạo hình (Điêu khắc-hội họa-mỹ thuật công nghiệp) trong tổ chức cảnh quan công trình thủy điện - Phạm Thị Liên Hương trình bày về nghệ thuật tạo hình, vai trò của nghệ thuật tạo hình trong tổ chức cảnh quan công trình thủy điện, kiến trúc công trình thủy điện, một số ứng dụng của nghệ thuật tạo hình trong tổ chức cảnh quan công trình thủy điện. Mời các bạn cùng tham khảo.      

8/30/2018 4:47:32 AM +00:00

Giáo trình Cơ sở cảnh quan học

Cảnh quan học là một bộ phận khoa học phát triển nhanh chóng, hiện trở thành một ngành quan trọng nhát của địa lý hiện đại. Những kết quả nghiên cứu của nó được ứng dụng để giải quyết hàng loạt các vấn đề cấp bách hiện nay, đặc biệt nhằm qui hoạch khai thác, sử dụng hợp lý các tài nguyên bảo vệ rừng.

8/30/2018 3:08:34 AM +00:00

Lincoln Year Book

This scarce antiquarian book is a selection from Kessinger Publishing's Legacy Reprint Series. Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment to protecting, preserving, and promoting the world's literature. Kessinger Publishing is the place to find hundreds of thousands of rare and hard-to-find books with something of interest for everyone!...

8/30/2018 2:05:38 AM +00:00

Hướng dẫn tập thể hình căn bản

Bạn thực sự muốn có một sự thay đổi về hình thể của bạn vì nhiều lý do khác nhau? Việc bạn chọn môn thể thao thể hình hay còn gọi là tập tạ như một cách để cải thiện vóc dáng của bạn là một lựa chọn đúng đắn. Dù bạn là một người mới tập hay là người đã từng hoặc đang tập môn thể thao này, loạt bài dưới đây sẽ cung cấp chi tiết những bài tập từ căn bản đến nâng cao cùng hình minh họa theo mỗi bài tập....

8/30/2018 1:35:37 AM +00:00

Giáo trình Vật lí thống kê & Nhiệt động lực

Cuốn sách này được viết xuất phát từ giáo trình vật lý thống kê đã giảng cho các lớp sinh viên năm thứ tư khoa Vật lý, trường ĐHSP TP.HCM từ một vài năm qua. Tuy được soạn theo tinh thần của chương trình hiện hành tại khoa Vật lý,

8/30/2018 1:19:01 AM +00:00

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM NGỮ VĂN 12

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I. VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội Văn học Việt Nam giai đoạn này tồn tại và phát triển trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt: Chiến tranh ác liệt kéo dài 30 năm; miền Bắc xây dựng cuộc sống mới; giao lưu văn hoá bị hạn chế. Nền văn học vận động và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng....

8/30/2018 1:13:21 AM +00:00

Singapore mot dat nuoc sach se

Singapore, a beautiful country and the world's cleanest, best known for the blue one with the enthusiasm and the law-abiding people. This tiny island is located at 1 degree north of the equator in the south of the Malaysian summit. It is bounded by the Strait of Malacca and South China seas. Singapore's climate is relatively similar to the climate in Vietnam is a tropical climate and year round sunshine

8/30/2018 1:04:45 AM +00:00

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 1

The Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 1 fills a gap in the literature by providing instructors, hobbyists, and top-level engineers with an accessible, current reference. From the author of the best-selling Telecommunications Illustrated Dictionary, this comprehensive reference includes fundamental physics, basic technical information for fiber splicing, installation, maintenance, and repair, and follow-up information for communications and other professionals using fiber optic components. Well-balanced, well-researched, and extensively cross-referenced, it also includes hundreds of photographs, charts, and diagrams that clarify the more complex ideas and put simpler ideas into their applications context....

8/29/2018 6:32:29 PM +00:00

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 2

The Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 2 fills a gap in the literature by providing instructors, hobbyists, and top-level engineers with an accessible, current reference. From the author of the best-selling Telecommunications Illustrated Dictionary, this comprehensive reference includes fundamental physics, basic technical information for fiber splicing, installation, maintenance, and repair, and follow-up information for communications and other professionals using fiber optic components. Well-balanced, well-researched, and extensively cross-referenced, it also includes hundreds of photographs, charts, and diagrams that clarify the more complex ideas and put simpler ideas into their applications context....

8/29/2018 6:32:29 PM +00:00

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 3

The Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 3 fills a gap in the literature by providing instructors, hobbyists, and top-level engineers with an accessible, current reference. From the author of the best-selling Telecommunications Illustrated Dictionary, this comprehensive reference includes fundamental physics, basic technical information for fiber splicing, installation, maintenance, and repair, and follow-up information for communications and other professionals using fiber optic components. Well-balanced, well-researched, and extensively cross-referenced, it also includes hundreds of photographs, charts, and diagrams that clarify the more complex ideas and put simpler ideas into their applications context....

8/29/2018 6:32:29 PM +00:00

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 4

The Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 4 fills a gap in the literature by providing instructors, hobbyists, and top-level engineers with an accessible, current reference. From the author of the best-selling Telecommunications Illustrated Dictionary, this comprehensive reference includes fundamental physics, basic technical information for fiber splicing, installation, maintenance, and repair, and follow-up information for communications and other professionals using fiber optic components. Well-balanced, well-researched, and extensively cross-referenced, it also includes hundreds of photographs, charts, and diagrams that clarify the more complex ideas and put simpler ideas into their applications context....

8/29/2018 6:32:29 PM +00:00

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 5

The Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 5 fills a gap in the literature by providing instructors, hobbyists, and top-level engineers with an accessible, current reference. From the author of the best-selling Telecommunications Illustrated Dictionary, this comprehensive reference includes fundamental physics, basic technical information for fiber splicing, installation, maintenance, and repair, and follow-up information for communications and other professionals using fiber optic components. Well-balanced, well-researched, and extensively cross-referenced, it also includes hundreds of photographs, charts, and diagrams that clarify the more complex ideas and put simpler ideas into their applications context....

8/29/2018 6:32:29 PM +00:00

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 6

The Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 6 fills a gap in the literature by providing instructors, hobbyists, and top-level engineers with an accessible, current reference. From the author of the best-selling Telecommunications Illustrated Dictionary, this comprehensive reference includes fundamental physics, basic technical information for fiber splicing, installation, maintenance, and repair, and follow-up information for communications and other professionals using fiber optic components. Well-balanced, well-researched, and extensively cross-referenced, it also includes hundreds of photographs, charts, and diagrams that clarify the more complex ideas and put simpler ideas into their applications context....

8/29/2018 6:32:29 PM +00:00

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 7

The Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 7 fills a gap in the literature by providing instructors, hobbyists, and top-level engineers with an accessible, current reference. From the author of the best-selling Telecommunications Illustrated Dictionary, this comprehensive reference includes fundamental physics, basic technical information for fiber splicing, installation, maintenance, and repair, and follow-up information for communications and other professionals using fiber optic components. Well-balanced, well-researched, and extensively cross-referenced, it also includes hundreds of photographs, charts, and diagrams that clarify the more complex ideas and put simpler ideas into their applications context....

8/29/2018 6:32:29 PM +00:00

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 8

The Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 8 fills a gap in the literature by providing instructors, hobbyists, and top-level engineers with an accessible, current reference. From the author of the best-selling Telecommunications Illustrated Dictionary, this comprehensive reference includes fundamental physics, basic technical information for fiber splicing, installation, maintenance, and repair, and follow-up information for communications and other professionals using fiber optic components. Well-balanced, well-researched, and extensively cross-referenced, it also includes hundreds of photographs, charts, and diagrams that clarify the more complex ideas and put simpler ideas into their applications context....

8/29/2018 6:32:29 PM +00:00

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 9

The Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 9 fills a gap in the literature by providing instructors, hobbyists, and top-level engineers with an accessible, current reference. From the author of the best-selling Telecommunications Illustrated Dictionary, this comprehensive reference includes fundamental physics, basic technical information for fiber splicing, installation, maintenance, and repair, and follow-up information for communications and other professionals using fiber optic components. Well-balanced, well-researched, and extensively cross-referenced, it also includes hundreds of photographs, charts, and diagrams that clarify the more complex ideas and put simpler ideas into their applications context....

8/29/2018 6:32:29 PM +00:00

Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 10

The Fiber Optics Illustrated Dictionary - Part 10 fills a gap in the literature by providing instructors, hobbyists, and top-level engineers with an accessible, current reference. From the author of the best-selling Telecommunications Illustrated Dictionary, this comprehensive reference includes fundamental physics, basic technical information for fiber splicing, installation, maintenance, and repair, and follow-up information for communications and other professionals using fiber optic components. Well-balanced, well-researched, and extensively cross-referenced, it also includes hundreds of photographs, charts, and diagrams that clarify the more complex ideas and put simpler ideas into their applications context....

8/29/2018 6:32:29 PM +00:00

Giáo trình vật lý đại cương: Đáp số các bài tập

Đáp số tất cả các bài tập của các chương trong Giáo trình vật lý đại cương tập cơ nhiệt điện. Các bạn sau khi làm bài tập xong có thể kiểm tra ngay lại bài làm của mình để biết kết quả.

8/29/2018 6:24:59 PM +00:00

Phân tích hoạt động kinh doanh

Việc phân tích giá thành về giá thành sản phẩm đã chỉ ra những nổ lực chung của đơn vị nhằm giảm thấp chi phí, hạ giá thành nhưng chưa chỉ ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc biến động giá thành của từng loại sản phẩm. Vì vậy những phân tích sâu hơn về giá thành theo khoản mục của sản phẩm có vị trí quan trọng trong hỗn hợp sản phẩm của doanh nghiệp

8/29/2018 5:15:49 PM +00:00