Tài liệu miễn phí Sân khấu điện ảnh

Download Tài liệu học tập miễn phí Sân khấu điện ảnh

Khảo sát việc cải biên Tam quốc diễn nghĩa thành tác phẩm sân khấu cải lương tại Việt Nam

Bài viết đã đưa ra danh sách một số vở cải lương cải biên dựa trên Tam Quốc diễn nghĩa tại Việt Nam từ những năm 1920 đến nay, từ đó tiến hành phân tích sơ bộ về quá trình cải biên Tam Quốc diễn nghĩa thành sân khấu cải lương tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/17/2021 3:31:11 PM +00:00

Khảo sát việc cải biên Truyện Kiều thành tác phẩm sân khấu, điện ảnh

Bài viết hướng đến giải quyết vấn đề về số lượng các phiên bản chuyển thể từ Truyện Kiều gia tăng không ngừng theo thời gian và hiện hữu ở hầu khắp mọi loại hình nghệ thuật từ truyền thống đến hiện đại. Hiện tượng này rất cần có một cái nhìn khái quát và những đánh giá bước đầu về cải biên Truyện Kiều sang các loại hình nghệ thuật đặc biệt ở lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

10/16/2021 6:54:20 PM +00:00

Các trường phái kịch phương Tây và sự ảnh hưởng đến Việt Nam giai đoạn 1945-1975

Trong thế kỷ XX, ở phương Tây có nhiều trường phái kịch. Bên cạnh trường phái kịch cổ điển Pháp còn có kịch hiện sinh - phi lý, kịch tự sự biện chứng, chính kịch xã hội chủ nghĩa và hệ thống sân khấu Stanislavski. Các trường phái này đều có ảnh hưởng đến kịch nói Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975, bao gồm cả hoạt động sáng tác của nhà soạn kịch và diễn xuất của diễn viên.

10/15/2021 3:00:43 AM +00:00

Vấn đề tiếp nhận tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam

Tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc đã có những ảnh hưởng rất lớn trong đời sống văn học và nghệ thuật tại Việt Nam. Bài viết này chỉ ra các hình thức cơ bản trong việc tiếp nhận tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam. Cụ thể, việc tiếp nhận tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc trên sân khấu cải lương Việt Nam được đặt trên các nền tảng như: Sự giao lưu văn hóa; Tái cắt nghĩa, tái cấu trúc tác phẩm...

10/14/2021 3:27:51 PM +00:00

Chức năng dụng học của phần tự điều chỉnh lời thoại trong phim truyền hình

Bài viết nghiên cứu các chức năng ngữ dụng học của việc tự điều chỉnh lời thoại nhằm giúp người Việt học tiếng Anh cũng như những người nói tiếng Anh học tiếng Việt nắm được và đoán được các dụng ý của người nói khi họ tự điều chỉnh lời thoại để có thể đạt được hiệu quả cao trong giao tiếp.

10/5/2021 12:04:57 AM +00:00

Hài hước, trào tiếu, sân khấu hóa - một khuynh hướng tiểu thuyết gần đây

Thể loại tiểu thuyết Việt Nam trong những năm gần đây có khuynh hướng tìm tòi và đổi mới theo hướng hài hước, trào tiếu và sân khấu hóa. Hài hước, trào tiếu là những đặc điểm của tiểu thuyết, đã được các nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng đề cập đến, chẳng hạn như M. Bakhtin và M. Kundera.

10/2/2021 10:26:28 PM +00:00

Biểu tượng ánh sáng và bóng tối trong kịch Lưu Quang Vũ

Trong sáng tác văn chương, biểu tượng, hiểu theo nghĩa thông thường nhất, là một loại hình tượng nghệ thuật đặc biệt, chứa đựng trong nó tâm thức, ý thức không chỉ của cá nhân nhà văn mà còn của cả một dân tộc, một thời đại cụ thể. Bài viết này tập trung phân tích ý nghĩa của các biểu tượng này trong việc thể hiện, chuyển tải dụng ý nghệ thuật của tác giả.

10/2/2021 10:26:18 PM +00:00

Kỹ thuật mới của nghệ thuật sân khấu

Bài viết này mô tả ngắn gọn về một kỹ thuật mới của nghệ thuật sân khấu có thể đem lại một hiệu quả lạ hóa. Để nắm chi tiết hơn nội dung, mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

3/18/2021 8:26:36 PM +00:00

Từ kịch bản văn học đến vở diễn sân khấu

Nghệ thuật sân khấu là bộ môn nghệ thuật tổng hợp, bao gồm các bộ môn nghệ thuật khác tham gia: Văn học, mỹ thuật, âm nhạc, múa... Tất cả các bộ môn nghệ thuật khi tham gia vào vở diễn đều phải tuân thủ theo quy luật của sân khấu. Trong đó kịch bản văn học là khâu đầu tiên cực kỳ quan trọng, nếu không có nó thì đạo diễn và diễn viên sẽ không có việc để dàn dựng và biểu diễn, nhà hát sẽ không hoạt động.

3/18/2021 7:20:49 PM +00:00

Hành động theo quy luật cuộc sống là bài học thiết thực của người diễn viên

Trong cuộc sống, chúng ta hành động do nhu cầu của công việc, cuộc sống đòi hỏi, không phải diễn cho người xem do đó hành động hết sức tự nhiên, thoải mái. Trước tiên, bao giờ chúng ta cũng phải cảm nhận, tiếp thu, suy nghĩ và cuối cùng mới có phản ứng tác động lại đối tượng nhằm cải biến đối tượng theo mục đích của mình (cảm thụ - phán đoán - quyết định hành động).

3/18/2021 7:10:04 PM +00:00

Sân khấu truyền thống trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Sân khấu truyền thống là một loại hình nghệ thuật đặc biệt, là sản phẩm của nền văn hóa, văn minh nông nghiệp lúa nước, nơi kết tinh tâm hồn, trí tuệ, tình cảm ông cha, góp phần làm nên nét độc đáo của bản sắc văn hóa dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, sân khấu truyền thống đã đem đến những món ăn tinh thần bổ ích, nuôi dưỡng, giáo dục và hình thành lên những đức tính, phẩm chất tốt đẹp cho con người.

3/18/2021 1:26:07 PM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 32 - Dr Irum Zulfiqar

There is never any overt reference in the play to Pygmalion; Shaw assumes a classical understanding. According to the Mythology Guide “Pygmalion saw so much to blame in women that he came at last to abhor the relation with them, and resolved to live unmarried. He was a sculptor, and had made with wonderful skill a statue of ivory, so beautiful that no living woman could be compared to it in beauty.

3/17/2021 11:08:08 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 31 - Dr Irum Zulfiqar

Beckett's theatre is stark, fundamentally minimalist, and deeply pessimistic about human nature and the human situation. Themes in plays include: mirroring own search for freedom, revolving around a young man's efforts to cut himself loose from his family and social obligations, life means waiting, killing time and clinging to the hope that relief may be just around the corner.

3/17/2021 11:07:51 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 30 - Dr Irum Zulfiqar

Jingoism is extreme patriotism in the form of aggressive foreign policy. In practice, it is a country's advocacy of the use of threats or actual force against other countries in order to safeguard what it perceives as its national interests. Colloquially, it refers to excessive bias in judging one's own country as superior to others—an extreme type of nationalism.

3/17/2021 11:07:36 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 29 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Henrik Ibsen’s A Doll’s House, functions and characteristics of modern drama, the role of scandinavian drama, characters and characterization, Ibsen’s social rehabilitation, four cardinal sins of modern society,...

3/17/2021 11:07:22 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 28 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Plot type and analysis: development and structure; suspense; denouement; conclusion; literary devices in pygmalion; settings; pygmalion genre; tone; writing style; title, beginning and ending.

3/17/2021 11:07:09 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 27 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Plot type and analysis: development and structure, suspense, denouement, conclusion, literary devices in pygmalion, settings, pygmalion genre, tone, writing style, title, beginning and ending.

3/17/2021 11:06:55 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 26 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Plot type and analysis: development and structure, initial situation, conflict, complication, climax, suspense, denouement, conclusion, literary devices in pygmalion, settings, pygmalion genre, tone, writing style,...

3/17/2021 11:06:40 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 21 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: A conclusive talk; george bernard shaw; the myth behind the play; contextual background; george bernard shaw’s philosophy; plot overview; characters, role, relationship, conflicts & significance; themes and the major conflicts.

3/17/2021 11:05:59 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 20 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Analytical Mapping: Social Significance; philosophical background: themes (Social, Psychological, Religious); dramatic references: themes.

3/17/2021 11:05:43 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 19 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: An Introduction to Philosophical Background of Waiting for Godot, theatre of absurd, existentialism, the paradox of consciousness, becket: critical analysis (analytical mapping).

3/17/2021 11:05:28 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 18 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Waiting for godot symbolism, imagery & allegory; setting; waiting for godot genre, tone, style & title; waiting for godot as booker’s seven basic plots analysis: tragedy plot; social acceptance of waiting for godot critical analysis.

3/17/2021 11:05:14 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 17 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Absurdist drama, dialogue and language/humor of absurdist drama, plot & structure of absurdist drama, themes in waiting for godot, aspects to consider.

3/17/2021 11:05:00 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 16 - Dr Irum Zulfiqar

The two most important sets of characters in the play occur in pairs. Does this emphasis on pairs create some significance for the boy, who appears alone? Vladimir and the boy discuss his brother; could this brother be the boy's pair? Perhaps the most important character in the play, Godot, is also a single character rather than a pair. Does this distinguish him from Vladimir and Estragon, Pozzo and Lucky? Does Beckett seem to prefer single characters or pairs?...

3/17/2021 11:04:54 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 15 - Dr Irum Zulfiqar

Two men, Vladimir and Estragon, meet near a tree. They converse on various topics and reveal that they are waiting there for a man named Godot. While they wait, two other men enter. Pozzo is on his way to the market to sell his slave, Lucky. He pauses for a while to converse with Vladimir and Estragon. Lucky entertains them by dancing and thinking, and Pozzo and Lucky leave.

3/17/2021 11:04:39 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 14 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: A conclusive talk on Juno and the Paycock, Waiting for Godot By Samuel Beckett, Samuel Beckett’s Biography, Characters in the Play, characters in the play, setting of the play, Beckett’s Theatrical concept and style.

3/17/2021 11:04:24 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 13 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Feministic Work of O’Casy: Juno and Mary; Exploration of language in Juno and the Paycock; How to analyze, design and compose a character sketch? How to compose a critical reflection based on any idea/theme of Juno and the Paycock?

3/17/2021 11:04:11 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 12 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: O’Caesy ‘s Works are a representation of contemporary influences: Nothingness, Hollowness and Purposelessness; Irish Civil war: jingoism; how it affects the society and the individuals; how it crushes the economy and the system; how it disintegrates the family structure; how it demolishes the psychology of the people and how it creates generation gap.

3/17/2021 11:03:53 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 11 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Juno and the paycock tragi-comedy, Tragi-comedy, tragic theme, why tragi-comedy? co-existence of tragedy and comedy, mood transition, Juno and the paycock a feministic play,...

3/17/2021 11:03:39 AM +00:00

Lecture Drama II - Modern drama: Lecture 10 - Dr Irum Zulfiqar

This chapter presents the following content: Plot overview, genre, general vision, cultural context, the play as reflection of social and personal influences, the play’s title vs. context: reference and relevance, themes/issues.

3/17/2021 11:03:24 AM +00:00