Tài liệu miễn phí Hoá dầu

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá dầu

Nghiên cứu sử dụng khí gaslift cao áp tạo hệ bọt - acid xử lý vùng cận đáy giếng tại mỏ Bạch Hổ

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu sử dụng khí gaslift cao áp có sẵn trên giàn, hòa trộn và bơm đồng thời với hỗn hợp acid vào trong giếng để xử lý vùng cận đáy giếng. Kết quả cho thấy giải pháp này dễ áp dụng, giúp tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả của công tác xử lý vùng cận đáy giếng trong các giếng có áp suất vỉa thấp, nhiệt độ vỉa cao, có độ ngập nước từ 10 - 30%.

8/29/2020 6:26:51 AM +00:00

Dự báo giá dầu thô trong giai đoạn thị trường biến động bằng phương pháp Delphi

Trong thị trường dầu khí cạnh tranh và rủi ro, chính phủ hay doanh nghiệp dầu khí sẽ gặp khó khăn nếu không thể dự báo chính xác diễn biến thị trường (cung/cầu/giá). Bài viết trình bày sự khác biệt giữa phương pháp dự báo Delphi và các phương pháp dự báo giá dầu thông dụng khác, thực tiễn áp dụng phương pháp Delphi tại Việt Nam.

8/29/2020 6:26:44 AM +00:00

Nghiên cứu, cập nhật, rà soát hướng dẫn lựa chọn, lưu giữ, sử dụng và thải bỏ hóa chất trong các hoạt động dầu khí

Trên cơ sở rà soát Hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường liên quan đến sử dụng và thải hóa chất, dung dịch khoan trong các hoạt động dầu khí ngoài khơi Việt Nam; cập nhật các quy định của pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm của thế giới, nhóm tác giả đề xuất các giải pháp lựa chọn, lưu giữ, sử dụng và thải bỏ hóa chất trong các hoạt động dầu khí.

8/29/2020 6:26:38 AM +00:00

Pin nhiên liệu - nguồn năng lượng tương lai

Pin nhiên liệu là tế bào điện hóa chuyển đổi năng lượng tiềm tàng từ nhiên liệu thành điện thông qua phản ứng điện hóa của nhiên liệu hydro với chất oxy hóa thường là oxy. Pin nhiên liệu cho phép cung cấp điện liên tục khi nhiên liệu được nạp vào, với hiệu suất chuyển hóa cao và không gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù đang được sử dụng thử nghiệm, song pin nhiên liệu có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai.

8/29/2020 6:26:32 AM +00:00

Nghiên cứu ứng dụng mô hình tăng trưởng logistic để dự báo khai thác cho tầng miocene dưới, mỏ Bạch Hổ

Bài viết ứng dụng mô hình tăng trưởng logistic (LGM) để dự báo khai thác cho tầng Miocene dưới, mỏ Bạch Hổ bằng cách xác định một tập hợp các thông số đường cong suy giảm qua quá trình tái lặp lịch sử khai thác sử dụng thuật toán tối ưu (optimisation algorithm).

8/29/2020 6:26:26 AM +00:00

Đánh giá hiệu quả nứt vỉa thủy lực nhiều giai đoạn cho đối tượng miocene dưới, bể Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam

Bài viết đánh giá hiệu quả nứt vỉa thủy lực nhiều giai đoạn tầng sản phẩm cho đối tượng Miocene dưới, giếng đơn thuộc bể Cửu Long tại thềm lục địa Việt Nam. Hiệu quả nứt vỉa thủy lực nhiều giai đoạn tầng sản phẩm tốt hơn so với các trường hợp chưa nứt vỉa và trường hợp nứt vỉa một giai đoạn tầng sản phẩm như: Bán kính hiệu dụng, trung bình hệ số skin, dẫn suất khe nứt, hiệu quả gia tăng khai thác sau nứt vỉa, chiều dài và chiều rộng của khe nứt, áp suất khe nứt.

8/29/2020 6:26:14 AM +00:00

Cung - cầu khí tự nhiên và vai trò của khí phi truyền thống trong quá trình chuyển đổi năng lượng

Bài viết phân tích nhu cầu, triển vọng và vai trò của khí tự nhiên (đặc biệt là khí phi truyền thống) trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Nhóm tác giả đánh giá kết quả nghiên cứu tiềm năng khí phi truyền thống và đề xuất một số giải pháp để phát triển khí phi truyền thống tại Việt Nam.

8/29/2020 6:26:07 AM +00:00

Dự trữ dầu chiến lược - cơ hội và thách thức của Việt Nam trong dự trữ dầu chiến lược quốc gia

Bài viết giới thiệu kinh nghiệm, quy mô và cơ cấu dự trữ của một số nước trên thế giới; trên cơ sở đó phân tích các cơ hội, thách thức của Việt Nam trong việc thực hiện Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu thô và các sản phẩm xăng dầu đến 2025 và tầm nhìn đến 2035.

8/29/2020 6:26:01 AM +00:00

Đặc điểm địa hóa đá mẹ khu vực các giếng nước sâu bể Nam Côn Sơn và Tư Chính - Vũng Mây

Bài viết sử dụng kết quả phân tích địa hóa như nhiệt phân Rock-Eval, tổng carbon hữu cơ, phản xạ vitrinite, sắc ký khí, sắc ký khí ghép khối phổ... để tổng hợp và đánh giá đặc điểm đá mẹ các giếng nước sâu thuộc bể Nam Côn Sơn và Tư Chính - Vũng Mây.

8/29/2020 6:25:49 AM +00:00

Nghiên cứu tiềm năng khoáng sản rắn đáy biển hiện diện trong các mẫu oxide sắt mangan ở phía Tây Nam biển Đông

Bài viết trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất dựa trên các kết quả phân tích vi cổ sinh, tảo vôi, XRF, ICP-MS và tính chất vật lý của mẫu thu được trong quá trình triển khai nhiệm vụ “Xây dựng quy trình phân tích một số chỉ tiêu mới cho trầm tích Pliocene - Đệ tứ ở bể Nam Côn Sơn và Tư Chính - Vũng Mây”

8/29/2020 6:25:43 AM +00:00

Giải pháp công nghệ thu hồi khí NH3 phát thải trong quá trình sản xuất ở nhà máy đạm Phú Mỹ

Bài viết trình bày đánh giá và đưa ra 2 giải pháp khả thi để thu hồi lượng khí NH3 gồm: (i) nâng cấp hệ thống máy nén thu hồi 40PK5001K1 A/B (xưởng phụ trợ) hiện hữu và (ii) lắp đặt hệ thống đường ống mới nhằm tận dụng công suất dư của máy nén khí NH3 10K4051 (xưởng NH3 ) để thu hồi toàn bộ lượng khí NH3 sinh ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy giải pháp (ii) có hiệu quả cao, giúp thu hồi được toàn bộ lượng hơi NH3 với mức đầu tư hợp lý.

8/29/2020 6:25:36 AM +00:00

Sử dụng nguyên lý Villari và kỹ thuật nhớ từ trong kiểm tra vật liệu từ chịu lực

Bài viết giới thiệu nguyên lý Villari và sự phát triển của kỹ thuật nhớ từ cùng với kết quả nghiên cứu thử nghiệm của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) về sử dụng kỹ thuật này để chế tạo thiết bị kiểm tra cấu trúc kim loại chịu lực.

8/29/2020 6:25:30 AM +00:00

Modeling the efficiency of using digital technologies of energy and resource saving technologies at petrochemical enterprises

This article proposes an evaluation approach and carried out modeling of the impact of the introduction of energy saving technologies in the petrochemical enterprises using the DuPont model. The article is relevant due to the fact that the organization of energy and resource saving technologies in the petrochemical complex is still not been fully resolved and require further research of their effectiveness and efficiency evaluation at the sectoral and micro- levels of management. The purpose of this article is to assess the effectiveness of the use of digital energy and resource saving systems in the petrochemical complex.

8/29/2020 5:09:11 AM +00:00

Identifying the dynamic connectedness between propane and oil prices: Evidence from wavelet analysis

This paper takes into account the LPG markets and aims to examine the short run and long run dependencies between crude oil and propane prices during the period 2006-2018. Our empirical study is based on the wavelet transform approach, which allows us to evaluate the co-movement in both time-frequency spaces.

8/29/2020 5:07:40 AM +00:00

Accurate estimated model of volatility crude oil price

The purpose of this study is to construct the best-fitted model to forecast daily COP as well as to discuss the prepared recommendation for reducing the impact of daily COP movement. Daily COP data are observed for the last decade, i.e., from 2009 to 2018. The finding with the error of less than 0.0001 is AR (1) – GARCH (1,1). The implementation of the model is applicable for both predicting the next 90 days for the COP and its anticipated impact in the future. Because of the increasing prediction, it is recommended that policymakers convert energy use to renewable energy to reduce the cost of oil use.

8/29/2020 3:32:12 AM +00:00

Nghiên cứu thực nghiệm thiết bị sấy đa năng mật ong và phấn hoa theo nguyên lý sấy bơm nhiệt

Nghiên cứu thực nghiệm sấy mật ong và phấn hoa bằng thiết bị sấy đa năng mật ong - phấn hoa theo nguyên lý sấy bơm nhiệt, năng suất sấy mật ong 50 kg/mẻ và năng suất sấy phấn hoa 20 kg/mẻ.

8/29/2020 2:40:32 AM +00:00

Thiết kế và chế tạo máy làm chạo tôm lõi mía

Trong bài viết này đề cập đến việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử được một máy sản xuất chạo tôm tự động công suất 240 sản phẩm/ giờ bao gồm các quá trình cấp lõi mía, ép thịt và tôm xay vào thân cây mía và định hình.

8/29/2020 2:40:03 AM +00:00

Nghiên cứu sử dụng enzyme phytase để nâng cao giá trị dinh dưỡng khoáng trong sữa yến mạch thanh trùng Pasteur

Sữa yến mạch là sản phẩm giàu dinh dưỡng, được các nước châu Âu sử dụng để bồi bổ sức khỏe cho mọi lứa tuổi. Nghiên cứu này góp phần chứng minh vai trò của enzyme phytase trong việc xử lí sữa yến mạch, làm giảm hàm lượng chất kháng dinh dưỡng phytate, tăng giá trị dinh dưỡng khoáng trong sữa.

8/29/2020 1:50:24 AM +00:00

Nghiên cứu cấu trúc địa chất sâu và dự báo một số khu vực có triển vọng dầu khí thuộc dải ven biển châu thổ sông Hồng theo tài liệu địa vật lý

Bài viết nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu sử dụng các kết quả xử lý và phân tích tổng hợp các tài liệu trọng lực, từ tellua, địa chất - kiến tạo để phát hiện các mối liên quan trực tiếp và gián tiếp tới sự hình thành các cấu trúc có triển vọng dầu khí lại không có nhiều. Các tác giả của bài báo đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng một hệ phương pháp xử lý phân tích phù hợp, nhằm khắc phục được sự thiếu hụt số liệu trọng lực, cũng như mức độ không đồng đều về độ chi tiết của các khảo sát địa chấn và địa vật lý khác.

8/29/2020 1:27:16 AM +00:00

Ảnh hưởng ph đến hoạt tính xúc tác của enzyme lipasecandida rugosa và porcine pacreas

Bài viết này báo cáo kết quả nghiên cứu sự ảnh hưởng của pH đến hoạt tính xúc tác của 2 enzyme lipase (Candida rugosa và Porcine pancreas) trên cơ chất là dầu olive, xác định pH tối ưu của 2 enzyme, và độ bền pH của 2 loại enzyme này.

8/28/2020 11:53:29 PM +00:00

Ảnh hưởng của áp suất đồng hóa và nồng độ chất hoạt động bề mặt (tween 20) đến độ bền hệ nhũ tương sữa dừa thanh trùng

Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá hiệu quả của việc đồng hóa và sử dụng chất ổn định bề mặt (Tween 20) lên độ bền hệ nhũ tương sữa dừa thanh trùng.

8/28/2020 11:53:17 PM +00:00

Nghiên cứu quy trình sản xuất bột dinh dưỡng từ hạt đậu xanh nảy mầm

Bài viết trình bày việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nảy mầm của hạt đậu xanh, xây dựng quy trình sản xuất bột đậu xanh nảy mầm và đánh giá sự thay đổi về thành phần các chất dinh dưỡng của hạt đậu xanh trong từng giai đoạn: Lựa chọn nguyên liệu, hạt đậu sau khi ngâm, hạt đậu có mầm < 1 cm và hạt đậu có mầm dài từ 1-2 cm.

8/28/2020 11:53:11 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 11: Thiết bị khoan

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 11: Thiết bị khoan. Nội dung chương này gồm có: Phân loại thiết bị khoan đất liền và giàn khoan biển, các hệ thống chính của giàn khoan. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

8/28/2020 6:53:00 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 10: Cứu sự cố

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 10: Cứu sự cố. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Giới thiệu, nguyên nhân gây sự cố, quy trình xử lý sự cố, các loại dụng cụ điển hình cứu sự cố. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 6:52:54 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 8: Khoan định hướng

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 8: Khoan định hướng. Nội dung chương này gồm có: Các ứng dụng của khoan định hướng, các dạng quỹ đạo giếng khoan định hướng, kỹ thuật định hướng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 6:52:47 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 7: Well completion and stimulation

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 7: Well completion and stimulation. Nội dung chương này gồm có: Basic completion methods, completion procedure, perforating, stimulation. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 6:52:41 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 6: Choòng khoan

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 6: Choòng khoan. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phân loại chung, choòng chóp xoay, choòng liền khối, choòng lấy mẫu, choòng doa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/28/2020 6:52:34 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 4, 5: Thiết bị và dụng cụ khoan

Sau khi học xong chương này, học viên sẽ có các kiến thức cơ bản về: Các loại giàn khoan và phạm vi ứng dụng của chúng, các hệ thống thiết bị chính trên giàn khoan dầu khí và chức năng của từng hệ thống, các thành phần của bộ khoan cụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 6:52:28 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 3: Dung dịch khoan và xi măng

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 3: Dung dịch khoan và xi măng. Chương 3 gồm có những nội dung chính sau: Dung dịch khoan, thủy lực khoan, xi măng, các phương pháp trám xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 6:52:21 PM +00:00

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật dầu khí - Chương 2: Các quá trình cơ bản khi khoan

Sau khi học xong chương này người học có thể biết được các kiến thức cơ bản về qui trình cơ bản thi công giếng khoan, quy trình này bao gồm 3 bước, đó là: Phá hủy đất đá, vận chuyển mùn khoan lên bề mặt, gia cố thành giếng khoan. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/28/2020 6:52:14 PM +00:00