Tài liệu miễn phí Hoá dầu

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá dầu

Chương trình giáo dục đại học ngành: Công nghệ thực phẩm

Chương trình giáo dục đại học ngành: Công nghệ thực phẩm với mục tiêu đào tạo kỹ sư nắm vững các kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành. Có kỹ năng thực hành tốt trong các lĩnh vực nghiên cứu ở điều kiện sản xuất thực tế. Có khả năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc cải tiến và xây dựng các quy trình công nghệ sản xuất các mặt hàng thực phẩm...

8/30/2018 5:09:21 AM +00:00

Giáo trình Khoa học công nghệ malt và bia: Phần 1

Cuốn giáo trình Khoa học công nghệ malt và bia tập hợp và chắt lọc từ nhiều tư liệu về khoa học và công nghệ sản xuất malt và bia của các nước khác nhau. Phần 1 cuốn sách giới thiệu các kiến thức: Nguyên liệu sản xuất bia, công nghệ sản xuất malt và bia. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:08:06 AM +00:00

Giáo trình Khoa học công nghệ malt và bia: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn giáo trình Khoa học công nghệ malt và bia, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Quá trình lên men bia, lọc trong và bảo hòa CO2, hoàn thiện sản phẩm, đánh giá chất lượng bia thành phẩm, hệ thống tẩy làm sạch và khử trùng, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của nhà máy bia. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:08:06 AM +00:00

Ebook Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm: Phần 1

Phần 1 cuốn sách Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm cung cấp cho người học các kiến thức đại cương kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm, cơ sở sinh lý học thần kinh của đánh giá cảm quan, phép thử cảm quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:08:06 AM +00:00

Ebook Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách Kỹ thuật phân tích cảm quan thực phẩm, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Lựa chọn và huấn luyện người thử, phòng thí nghiệm phân tích cảm quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:08:06 AM +00:00

Phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm trọng yếu HACCP

Hiện nay việc phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm trọng yếu HACCP ngày càng quan trọng đối với ngành sản xuất thực phẩm, là một công cụ hữu hiệu cho việc đảm bảo chất lượng thực phẩm và tuân thủ những quy định mới của pháp luật. Đó cũng chính là nội dung mà tài liệu Phân tích các mối nguy và kiểm soát các điểm trọng yếu HACCP hướng đến trình bày.

8/30/2018 5:06:29 AM +00:00

Lecture Chapter 8: Expansioln valve - ThS. Nguyễn Duy Tuệ

 Lectures "Chapter 8: Expansion valve" content presentation: Thermostatic expansion valve, electronic expansion valve, low pressure float valve, high pressure float valves, capillary tubes and Restrictors,... Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:28 AM +00:00

Lecture Chapter 10: Refrigeration Accessories - ThS. Nguyễn Duy Tuệ

 Lecture "Chapter 10: Refrigeration Accessories"  content presentation:  Refrigerant piping, vessels, other equipments. Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:28 AM +00:00

Bài giảng Chương 11: Khảo sát hệ thống lạnh - ThS.Nguyễn Duy Tuệ

 Bài giảng "Chương 11: Khảo sát hệ thống lạnh" trình bày các nội dung: Khảo sát hệ thống lạnh 1 cấp, khảo sát hệ thống lạnh 2 cấp, khảo sát hệ thống lạnh ghép tầng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:28 AM +00:00

Lecture Chapter 7: Evaporator - ThS. Nguyễn Duy Tuệ

 Lecture "Chapter 7: Evaporator" content presentation: General, air cooling evaporator, liquid cooling evaporator, plate evaporator, defrosting, calculate and choose evaporator calculate and choose evaporator.  Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:28 AM +00:00

Lecture Chapter 9: Cooling tower - ThS. Nguyễn Duy Tuệ

Lecture "Chapter 9: Cooling tower" content presentation:  Working principle of cooling tower, components of cooling tower, cooling tower choosing, installation. Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:28 AM +00:00

Lecture Chapter 2 : Refrigerant - ThS. Nguyễn Duy Tuệ

Objectives lecture "Chapter 2 : Refrigerant" leaves: Understand the requirements of refrigerant and coolant, understand the thermodynamic and property of some refrigerants, use the refrigerant chart to display refrigeration cycle. Invite you to reference.

8/30/2018 5:06:28 AM +00:00

Bài giảng môn học Kỹ thuật lạnh - ThS. Nguyễn Duy Tuệ

 Bài giảng môn học "Kỹ thuật lạnh" giới thiệu tới người đọc các kiến thức cơ bản của môn học Kỹ thuật lạnh, nội dung chính của môn học học, yêu cầu và tài liệu chính của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:06:28 AM +00:00

Công nghệ thực phẩm sản xuất bánh quy

Bài viết Công nghệ thực phẩm sản xuất bánh quy cung cấp cho các bạn tổng quan về công nghệ thực phẩm sản xuất bánh quy, quy trình công nghệ bánh quy xốp, quy trình công nghệ bánh quy dai. Tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:54 AM +00:00

Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Ths. Nguyễn Văn Thành

Bài giảng Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm - Ths. Nguyễn Văn Thành được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành công nghệ chế biến Thủy sản và công nghệ thực phẩm tại Tường Đại học Nha Trang. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Giáo trình Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm: Phần 1

Giáo trình Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm được dùng làm tài liệu để giảng dạy cho sinh viên các ngành Công nghệ chế biến thực phẩm. Phần 1 cuốn sách trình bày những khái niệm chung về máy và thiết bị sản xuất thực phẩm, máy và thiết bị cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Giáo trình Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình Máy và thiết bị sản xuất thực phẩm, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Máy và thiết bị làm nhỏ nguyên liệu, máy khuấy trộn, máy và thiết bị phân tách hệ lỏng không đồng nhất, máy ép và máy bài khí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:34 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 1 - Văn Đình Sơn Thọ

Phần 1 của bài giảng Công nghệ chuyển hóa than giới thiệu những nét tổng quan về trữ lượng than trên thế giới, một số quốc gia sản suất than trên thế giới, trình bày tình hình ngành công nghiệp than và tình hình năng lượng điện ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 2 - Văn Đình Sơn Thọ

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than - Phần 2 trình bày về nguồn gốc quá trình hình thành than. Thông qua chương này người học có thể biết được quá trình hình thành than, các biến đổi hoá học khi tạo than, các giai đoạn của quá trình tạo than, các điều kiện ảnh hưởng đến quá trình tạo than,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 3 - Văn Đình Sơn Thọ

Phần 3 của bài giảng cung cấp cho người học những hiểu biết về cấu tạo hóa học của than. Trong phần này, các bạn sẽ tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu cấu tạo hóa học của than như: Nghiên cứu cấu tạo than bằng phương pháp hóa học, nghiên cứu cấu tạo than bằng phương pháp hóa lý, đưa ra mô hình, chứng minh lại mô hình cấu tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 4 - Văn Đình Sơn Thọ

Phần này trình bày về thành phần hóa học của than và nhiên liệu rắn. Các nội dung chính trong bài giảng gồm có: Thành phần thạch học, thành phần nguyên tố, thành phần kỹ thuật, các tính chất vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 6 - Văn Đình Sơn Thọ

Công nghệ chính để đốt than cung cấp nhiệt năng cho các ngành công nghiệp sản xuất xi măng, nhiệt điện, vật liệu xây dựng. Các công nghệ đốt than gồm có: Đốt tầng chặt, đốt tầng sôi, công nghệ đốt than bụi. Bài giảng phần 6 sau đây sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết về các kỹ thuật đốt than. Mời bạn tham khảo.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 7 - Văn Đình Sơn Thọ

Quá trình nhiệt phân than còn gọi theo những cách khác là quá trình khử cấu tạo nhiệt của than, quá trình chưng khô than, pyrolysis,... Quá trình nhiệt phân than tạo ra 3 sản phẩm đó là sản phẩm rắn, lỏng và khí. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về quá trình nói trên, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 8 (1) - Văn Đình Sơn Thọ

Công nghệ hoá khí than là công nghệ sản xuất khí đốt, khi oxy hoá khối hữu cơ trong than không hoàn toàn. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về công nghệ khí hóa than, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 8 (2) - Văn Đình Sơn Thọ

Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than - Phần 8 (2) tiếp tục trình bày về công nghệ khí hóa than. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu: Nguyên liệu để khí hóa, các vùng trong thiết bị khí hóa, khí hóa tầng chuyển động, khí hóa tầng sôi, khí hóa trong lòng đất,... Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:02:51 AM +00:00

Ebook Công nghệ đồ hộp thủy sản và gia súc gia cầm: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách Công nghệ đồ hộp thủy sản và gia súc gia cầm, phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung: Các quá trình cơ bản trong sản xuất đồ hộp thực phẩm, sản xuất đồ hộp thủy sản, kỹ thuật sản xuất thịt hộp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:02:50 AM +00:00

Ebook Công nghệ đồ hộp thủy sản và gia súc gia cầm: Phần 1

Cuốn sách Công nghệ đồ hộp thủy sản và gia súc gia cầm do GS.TSKH Nguyễn Trọng Cẩn chủ biên cung cấp cho người đọc các công nghệ sản xuất các mặt hàng thủy sản và một số mặt hàng về đồ hộp gia súc và gia cầm. Phần 1 cuốn sách giới thiệu về nguyên liệu thủy sản, giới thiệu về nguyên liệu thịt gia súc gia cầm. Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:02:50 AM +00:00

Giáo trình Công nghệ bảo quản lương thực: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Công nghệ bảo quản lương thực", phần 2 - Bảo quản lương thực cung cấp cho người học các kiến thức: Tính chất vật lý của hạt, khối hạt và sản phẩm chế biến từ hạt; hoạt độ sinh lý của khối lương thực trong bảo quản;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:02:50 AM +00:00

Giáo trình Công nghệ bảo quản lương thực: Phần 1

Cuốn giáo trình "Công nghệ bảo quản lương thực" được biên soạn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về tính chất vật lý, về hóa sinh học của lương thực làm cơ sở để nghiên cứu các quá trình xảy ra sau thu hoạch, từ đó đưa ra chế độ bảo quản phù hợp trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.

8/30/2018 5:02:50 AM +00:00

Bài giảng Địa hóa dầu

Bài giảng Địa hóa dầu có cấu trúc gồm 3 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về địa hóa dầu khí, vật chất hữu cơ, Kerogen. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Hóa dầu dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:02:50 AM +00:00