Tài liệu miễn phí Hoá dầu

Download Tài liệu học tập miễn phí Hoá dầu

Tạp chí Dầu khí - Số 09/2016

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2016.Gồm các bài viết: nghiên cứu tổng hợp vật liệu nanosilica phục vụ quá trình thu hồi dầu trong khai thác và vận chuyển thu gom dầu thô tại Việt Nam; cơ chế khuyến khích các dự án thu gom khí đồng hành tại các mỏ dầu nhỏ cận biên ở Việt Nam... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm rõ chi tiết nội dung các bài viết.

9/14/2019 11:54:39 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 08/2018

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 08 năm 2018. Với các bài viết: đánh giá khả năng và xây dựng kế hoạch thử nghiệm bơm ép polymer cho tầng Miocene dưới mỏ Bạch Hổ nhằm nâng cao hệ số thu hồi dầu; triển vọng áp dụng các công nghệ tăng cường thu hồi dầu cho các mỏ dầu tại thềm lục địa Việt Nam...

9/14/2019 11:53:33 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 07/2016

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 07 năm 2016. Gồm các bài viết: Đặc điểm địa hóa đá mẹ Cenozoic khu vực thềm lục địa Tây Nam Việt Nam; dấu hiệu và dự báo vùng có triển vọng khí hydrate ở biển Đông Việt Nam; xử lý cặn lắng đọng trong thiết bị trao đổi nhiệt của phân xưởng CDU nhà máy lọc dầu Dung Quất bằng hóa phẩm... Mời cacsc bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết nội dung dung các bài viết.

9/14/2019 11:52:42 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 05/2017

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 05 năm 2017. Gồm các bài viết: xác định tác động của dòng hải dương đến kết cấu trụ,đường ống dẫn của giàn khoan tại khu vực nước sâu; nghiên cứu và đánh giá hiệu quả xử lý acid cho các giếng ngầm khai thác tại mỏ Đại Hùng; khai thác khí thiên nhiên và gom khí đồng hành từ các mỏ cận biên... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm rõ chi tiết nội dung các bài viết.

9/14/2019 11:51:28 AM +00:00

Petro Vietnam Journol Vol 10/2017

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in Octorber year 2017. With the following articles: Testing antibacterial effect of silver nanoparticles an sulfate reducing bacteria; application of deep learning in predicting fracture porosity; merging of 3D seismic data; testing antibacterial effect of silver nanoparticles an sulfate reducing bacteria...

9/14/2019 11:50:40 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 08/2017

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 08 năm 2017. Với các bài viết: Nghiên cứu và phát triển mô phỏng lan truyền và biến đổi dầu tràn tại khu vực Biển Đông; định giá khí trên thế giới và xu hướng định giá khí tại Việt Nam; phân tích cấu trúc và nâng cao chất lượng tài liệu địa chấn; nghiên cứu đánh giá các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của hiện tượng ngưng tụ lỏng vùng cận đáy giếng nhằm gia tăng hiệu quả khai thác các giếng mỏ Hải Thạch...

9/14/2019 11:50:01 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 07/2017

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 07 năm 2017. Gồm các bài viết: giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bơm trám xi măng các giếng khoan khu vực phía Đông và Đông Bắc bể Nam Côn Sơn; nghiên cứu khả năng đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất QTA và PTA từ nguồn nguyên liệu P-xylene của các nhà máy lọc hóa dầu tại Việt Nam; dự báo nhu cầu thị trường xăng dầu Việt Nam trong giai đoạn 2017-2025 bằng mô hình kinh tế lượng; hợp tác ứng phó sự cố tràn dầu trong khu vực ASEAN...

9/14/2019 11:49:15 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 12/2017

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2017. Các bài viết trên tạp chí: sử dụng phương pháp đặc trung địa hóa để xác định hướng dịch chuyển của nhà nước trong khái thác dầu khí; đặc điểm môi trường, tướng trầm tích của trầm tích Miocene khu vực Bạch Long Vĩ; quản lý chất lượng và đặc tính kỹ thuật của than nhập khẩu, nâng cao hiệu quả vận hành thương mại của cá nhà máy nhiệt điện than. Để nắm rõ chi tiết bài viết mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

9/14/2019 11:48:30 AM +00:00

Petro Vietnam Journol Vol 06/2018

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2018. With the following articles: Development and modification of flow nickel content catalysts for dry reforming of methane; risk management in an uncertain world from operations to strategy benefits and challenges; reservoir characterization of the middle Miocene Ca Voi Xanh isolated carbonate platform

9/14/2019 11:46:38 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 04/2018

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 04 năm 2018. Với các bài viết: đánh giá hiệu quả sử dụng nhiệt và đề xuất giải pháp tối ưu năng lượng tại hệ thống lò hơi phụ trợ 10b8001 của nhà máy đạm Phú Mỹ; phân tích ổn định nguyên vẹn và ổn định có tổn thất giàn khoan tự nâng; nghiên cứu tối ưu tổ hợp hóa phẩm bơm ép để tăng cường thu hồi dầu...

9/14/2019 11:45:29 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 01/2019

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 01 năm 2019. Gồm các bài viết: tối ưu hóa vận hành sản xuất nâng cao hiệu quả sản suất kinh doanh tại các nhà máy chế biến dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và dự báo quá trình ngưng tụ lỏng xảy ra trong giếng khai thác ở mỏ khí condensate; thiết kế tối ứu hóa bộ khoan cụ mở rộng thành giếng trong quá trình khoan cho giếng khoan mỏ Hải Thạch, bể Nam Côn Sơn... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết các bài viết.

9/14/2019 11:44:05 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 12/2018

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2018. Với các bài viết: mô hình tổ chức quản trị rủi ro tại các công ty Dầu khi quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và khuyến nghị cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; phân vùng nguy cơ cháy nổ cho các công trình dầu khí; ứng dụng công nghệ khoan kiểm soát cho các giếng có nhiệt độ cao, áp suất cao tại bể Nam Côn Sơn... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết các bài viết.

9/14/2019 11:43:28 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 11/2018

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2018. Gồm các bài viết: phương pháp minh giải tổ hợp tài liệu địa vật lý giếng khoan trong điều kiện địa chất phức tạp; cải thiện hiệu quả cháy và giảm khí thải khi sử dụng phụ gia nano cerium oxide cho dầu đốt lò (FO) sử dụng làm nhiên liệu động cơ; xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong triển khai dự án ngành Dầu khí...

9/14/2019 11:42:14 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 02/2016

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 02 năm 2016. Tạp chí với các bài viết: tính toán khả năng giải tỏa công suất của nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế tạo sản phẩm anode hy sinh hợp kim Al-Zn-In đạt riêu chuẩn chất lượng quốc tế; nghiên cứu chế tạo hệ gel polymer sử dụng cho đóng giếng tạm thời trong công tác sửa chữa giếng khái thác có áp suất thấp không ổn định... Mioiwf các bajnc ùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết các nội dung bài viết.

9/14/2019 11:41:19 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 07/2015

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 07 năm 2015. Gồm các bài viết: đặc tính vỉa chứa và mô hình độ rỗng kép mô phỏng khai thác đối tượng móng nứt nẻ mỏ Cá Ngừ Vàng; thu hồi Ni từ xúc tác thải của Nhà máy đạm Phú mỹ để tổng hợp xúc tác xử lý CO và C3H6; nghiên cứu cải tiến hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy nhiên liệu Sinh học Dung Quất...

9/14/2019 11:40:21 AM +00:00

Petro Vietnam Journol Vol 06/2015

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2015. With the following articles: motivating enhanced oil recovery (EOR) projects in Vietnam a regulatory approach; penetration rate of rotary percussive drilling; an empirical approach for predicting biodiesel dynamic viscosity from their fatty acid ester composition at various temperatures...

9/14/2019 11:39:21 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 09/2015

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2015. Gồm các bài viết: xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh Quảng Nam; đánh giá kỹ thuật độ bền đường ống dẫn dầu đặt ở vùng đồi núi; ứng xử cơ học của vỉa cát kết có độ kết yếu; xây dựng mô hình mô phỏng và tối ưu hóa hoạt động phân xưởng Reorming xúc tác Nhà máy lọc dầu Dung Quất... Để nắm chi tiết nội dung các bài viết mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

9/14/2019 11:38:27 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 09/2017

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2017. Với các bài viết: đánh giá công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện khí và một số bài học kinh ngiệm; phần bổ sản phẩm bằng phương pháp cân bằng khối lượng các cấu tử hydrocarbon khi kết nối các mỏ khí dầu; đặc điểm địa hóa và nguồn gốc khí thiên nhiên tại bể Sông Hồng... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm rõ chi tiết nội dung các bài viết.

9/14/2019 11:37:35 AM +00:00

Petro Vietnam Journol Vol 06/2017

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2017. With the following articles: diagenetic evolution recorded from the fractured carbonates of Trang Kenh formation, tin the North-Eastem area of Vietnam; new insight of broadseis data qcquired in some blocks offshore Southem Vietnam; quality assessment of hydrocarbon PVT data...

9/14/2019 11:36:46 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 03/2017

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 03 năm 2017. Gồm các bài viết: đánh giá ảnh hưởng của các thông số đến thời gian của chòong; định hướng nghiên cứu phát triển các hóa phẩm sản xuất trong nước cho các hệ dung dịch khoan ức chế mới; cấu trúc địa chất khu vực Bình Long – Tà Thiết và lịch sử phát triển kiến tạo các bể trầm tích trước Cennozoi miền Đông Nam Bộ...

9/14/2019 11:35:53 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 03/2018

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 03 năm 2018. Gồm các bài viết: xây dựng cơ sở dữ liệu giúp nhận dạng nguồn gốc dầu trong các sự cố ô nhiễm dầu ở Việt Nam; nghiên cứu mô phỏng động phân xưởng đồng phân hóa naphtha nhẹ; địa tầng trầm tích Đệ Tam bể Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam... Để nẵm rõ chi tiết nội dung các bài viêt mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

9/14/2019 11:34:46 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 11/2016

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 11 năm 2016. Với các bài viết: nghiên cứu tổng hợp nhiên liệu nhũ tương bio-oil và diesel oil; đánh giá an toàn về bền và mỏi cho kết cấu công trình biển cố định bằng thép sử dụng lại sau khi tháo dở ở Việt Nam; nghiên cứu đặc tính cơ lý đất đá tầng Oligocene bể Cửu Long nhằm tối ưu phương pháp khai thác dầu áp dụng kỹ thuật nứt vỉa thủy lực

9/14/2019 11:33:57 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 09/2013

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 09 năm 2013. Các bài viết trên tạp chí: đặc điểm cấu trúc địa chất bể Nam Côn Sơn trên cơ sở kết quả minh giải tài liệu địa chấn; mối quan hệ giữa dãy cộng sinh tướng và các miền hệ thống trầm tích ở các bể Kainozoi vùng nước sâu thềm lục địa Việt Nam; triển vọng và thách thức phát triển công nghiệp dầu khí phi truyền thống...

9/14/2019 11:32:51 AM +00:00

Petro Vietnam Journol Vol 10/2013

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in October year 2013. With the following articles: paleogene sediment complex – Geological factors impacting on ist reservoir quality an hydrocarbon potential; some comments on the possibility of Middle/Late Miocene - Pilocene stratigraphic in the centre of Nam Con Son basin; applications of the seismic attributes cube in the Cuu Long basin, offshore Vietnam...

9/14/2019 11:31:56 AM +00:00

Petro Vietnam Journol Vol 10/2018

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in October year 2018. With the following articles: Application of seismic attribute analysis tostudy fractured basement; sources, mechanism and prediction method of scale formation in oil production in Vietnam; maximizing production in shale reservoirs; predicting hydrocarbon migration and accumulation in block 09-3/12, Cuu Long basin by 3D petroleum system modelling...

9/14/2019 11:31:03 AM +00:00

Petro Vietnam Journol Vol 06/2019

Journal with the situation of Vietnam Oil and Gas industry, domestic and international cooperation of the petroleum industry in June year 2019. With the following articles: Oligocene combination, stratigraphic traps and their reservoir quality in Cuu Long basin, offshore Vietnam; influence of rock physics parameters on construction of rock physics template for Middle Miocene sand in Nam Con son basin; determination of contribution proportion of injection by interwell tracer method using partitioning organic compounds from crude oil...

9/14/2019 11:29:24 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 05/2015

Tạp chí cung cấp các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 05 năm 2015. Với các bài viết: phân tích thành phần khí argon khi có làn khí oxygen sử dụng đầu dò TCD với khí mang nitrogen; đánh giá hiệu quả của tổ hợp ức chế ăn mòn chống đóng cặn cho hệ thống đường ống dẫn dầu; mô phỏng quá trình xử lý lưu huỳnh nguyên liệu LCO nhà máy lọc dầu Dung Quất... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm rõ hơn chi tiết các nội dung bài viết.

9/14/2019 11:28:19 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 03/2019

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 03 năm 2019. Các bài viết trên tạp chí: nghiên cứu tính chất lưu biến của nhũ tương dầu, nước ở mỏ Cá Tầm; ứng dụng ANN trong dự báo áp suất nứt vỉa; giải pháp xử lý tình trạng mất ổn định thành giếng khoan; Kinestics đá mẹ bể Cửu Long, các phương pháp phát hiện ăn mòn kim loại dưới lớp bảo ôn... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để nắm chi tiết các bài viết.

9/14/2019 11:27:20 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 02/2019

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 02 năm 2019. Gồm các bài viết: Lựa chọn thiết kế chòong khoan kim cương đa tinh thể tối ứu cho công đoạn 8½ tại các giếng khoan nhiệt độ cao, áp suất cao mỏ Hải Thạch, bể Nam Côn Sơn; kết quả đo độ thấm bằng nhiều phương pháp khác nhau chỏ vỉa turbidite mỏ Hải Thạch, bể Nam Côn Sơn; chính xác hóa dự báo nhiệt độ thành hệ bằng cách sử dụng dữ liệu đồng hồ đáy ở các mỏ có nhiệt độ cao, áp suất cao Hải Thạch và Mộc Tinh bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam...

9/14/2019 11:22:51 AM +00:00

Tạp chí Dầu khí - Số 12/2014

Tạp chí với các thông tin hoạt động trong nước và quốc tế của ngành Dầu khí Việt Nam trong tháng 12 năm 2014. Cùng với các bài viết: bài học kinh nghiệm về công tác hoàn thiện giếng tại bể Cửu Long; Một số giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu cho thân dầu trong đá móng trước Đệ Tam mỏ Sư Tử Đen, Sư Tử Vàng; Các tính chất cơ học của đá xi măng trám giếng khoan trong điều kiện áp suất cao, nhiệt độ cao bể Nam Côn Sơn... Mời các bạn cùng tham khảo tạp chí để biết thêm chi tiết các bài viết.

9/14/2019 11:21:52 AM +00:00