Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Đề tài: Khả năng sinh sản của tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Landrace × Yorkshire), F1(Yorkshire × Landrace) được phối với đực Duroc và Pidu nuôi tại trại chăn nuôi xã Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Đánh giá được năng suất sinh sản của lợn nái lai F1(Landrace × Yorkshire) và F1(Yorkshire × Landrace) phối với đực Duroc và PiDu nuôi trong điều kiện trang trại, đánh giá được sinh trưởng của lợn con từ sơ sinh đến cai sữa và tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1 kg lợn con cai sữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Năng suất sinh sản của lợn nái lai F1 (Landrace x Yorkshire), F1 (Yorkshire x Landrace) phối với đực Duroc và Pidu nuôi tại Công ty TNHH lợn giống Dabaco

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá khả năng sinh sản của các tổ hợp lai và hiệu quả kinh tế của chăn nuôi lợn nái tại Công ty TNHH Lợn giống DABACO. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Năng suất sinh sản của nái CP90 phối với đực Pidu và Duroc nuôi tại Trang trại chăn nuôi Hùng An - Việt Yên - Bắc Giang

Đề tài được thực hiện nhằm đánh giá năng suất sinh sản và các yếu tố ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của đàn lợn nái CP90 phối với đực Duroc và PiDu nuôi tại Trang trại chăn nuôi heo nái Hùng An – Việt Yên – Bắc Giang. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu công nghệ đông lạnh bảo tồn tinh dịch chó Malinois

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm xây dựng công nghệ đông lạnh bảo tồn tinh dịch chó Malinois, phục vụ thụ tinh nhân tạo và bảo tồn nguồn gene. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu khả năng sản xuất của vịt Star 53 nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Đánh giá khả năng sản xuất của vịt Star 53 ông bà, bố mẹ; đánh giá khả năng sinh trưởng và cho thịt của vịt thương phẩm; đánh giá được khả năng thích nghi của vịt Star 53 ông bà khi nuôi trong điều kiện Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Sử dụng bột rong mơ (Sargasum SPP.) trong thức ăn cho lợn lai Pidu x Ly từ 35-70 ngày tuổi

Đề tài có 2 nội dung chính: Xác định thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của bột rong Mơ, đánh giá khả năng sinh trưởng của lợn với các mức bổ sung 2%; 4% và 6% bột rong Mơ trong khẩu phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Sử dụng gạo xay thay thế ngô trong thức ăn cho lợn con lai Pidu x (LxY) từ 4 đến 28 ngày tuổi

Đề tài được thực hiện nghiên cứu với mục tiêu nhằm xác định hiệu quả của việc sử dụng gạo xay thay thế ngô trong khẩu phần của lợn con lai giống ngoại giai đoạn từ 4 đến 28 ngày tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Sử dụng rong mơ (Sargassum SPP.) trong thức ăn cho gà đẻ trứng thương phẩm

Đề tài có 2 nội dung chính: Xác định thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của bột rong Mơ khai thác từ vùng biển tỉnh Khánh Hòa, đánh giá hiệu quả sử dụng bột rong Mơ trong khẩu phần của gà đẻ trứng thương phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Tình hình quản lý chất lượng thức ăn dùng trong chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm

Nội dung nghiên cứu của đề tài: Thực trạng chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội; thực trạng kinh doanh và quản lý chất lượng thức ăn chăn nuôi trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội; đánh giá chất lượng dinh dưỡng và sự ô nhiễm vi sinh, kim loại nặng, một số kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Xác định nhu cầu năng lượng cho duy trì và tăng khối lượng ở bò thịt lai

Mục đích của đề tài nghiên cứu nhằm xác định được nhu cầu năng lượng cho duy trì và tăng khối lượng ở bò thịt lai bằng phương pháp đo tổng nhiệt sản xuất trong buồng hô hấp và phân tích kết quả của các thí nghiệm về nuôi dưỡng bò thịt lai đã được tiến hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Thiết kế nhà máy chế biến hải sản khô năng suất 1 tấn sản phẩm/ca

Tài liệu dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ hóa thực phẩm tham khảo để làm báo cáo cho các đồ án tương tự. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn muốn tìm hiểu về công nghệ sấy thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Ảnh hưởng chế độ nuôi dưỡng đến sức sản xuất của lợn nái hậu bị (LandracexYorkshire) và (YorkshirexLandrace) trong điều kiện chăn nuôi trang trại

Đề tài nhằm xác định chế độ nuôi dưỡng phù hợp cho lợn nái hậu bị (YorkshirexLandrace) và (LandracexYorkshire) trong điều kiện chăn nuôi trang trại tại nuôi tại trại lợn Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên và trại lợn Đại Phượng, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:23 AM +00:00

Đề tài: Ảnh hưởng của tuổi, mùa vụ đến chất lượng tinh dịch của trâu Murrah nuôi tại Trạm Nghiên cứu và Sản xuất tinh đông lạnh Moncada

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố lứa tuổi, mùa vụ đến một số chỉ tiêu số lượng, chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất tinh cọng rạ của trâu Murah nuôi tại Trạm Nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh Moncada, qua đó giúp cơ sở chăn nuôi trâu đực giống có biện pháp chăn nuôi, khai thác tinh đạt hiệu quả cao với từng lứa tuổi trâu và ở từng mùa vụ trong năm. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:23 AM +00:00

Đề tài: Ảnh hưởng của việc bổ sung chế phẩm sinh học đến đặc điểm sinh khí của một số loại thức ăn thô dùng cho bò

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm sinh học bổ sung vào khẩu phần đến tốc độ và đặc điểm sinh khí khi lên men thức ăn trong điều kiện in vitro gas production. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:23 AM +00:00

Đề tài: Ảnh hưởng của việc bổ sung dầu bông đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và mức độ phát thải khí Mêtan từ dạ cỏ của bò thịt

Thí nghiệm được tiến hành để xác định ảnh hưởng của các mức bổ sung dầu bông vào khẩu phần ăn đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và mức độ phát thải khí mêtan từ dạ cỏ bò thịt. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:23 AM +00:00

Đề tài: Ảnh hưởng của việc bổ sung Tanin từ phụ phẩm chè xanh đến sinh trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn và mức độ phát thải khí Mêtan từ dạ cỏ của bò thịt

Đề tài nghiên cứu nhằm xác định được mức bổ sung Tanin từ phụ phẩm chè xanh thích hợp vào khẩu phần ăn cho bò thịt đảm bảo năng suất, hiệu quả chăn nuôi, đồng thời giảm thiểu mức độ phát thải khí mêtan từ dạ cỏ. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:23 AM +00:00

Đề tài: Bổ sung chế phẩm Axit Lacdry và Butipearl trong khẩu phần ăn của lợn con (Pidu x Ly) từ 7-30 ngày tuổi

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm xác định hiệu quả của việc bổ sung chế phẩm Axit Lacdry, Butipearl, Axit Lacdry và Butipearl trong khẩu phần ăn của lợn con (PiDuxLY) từ 7-30 ngày tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:23 AM +00:00

Đề tài: Chất lượng tinh dịch của một số giống lợn nuôi tại Công ty Cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình

Đề tài nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá phẩm chất tinh dịch và ảnh hưởng của mùa vụ đến chất lượng tinh dịch lợn đực giống. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:23 AM +00:00

Đề tài: Chọn lọc nâng cao năng suất các dòng vịt MT3 và MT4 nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

Đề tài nhằm hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: Nâng cao khối lượng cơ thể 7 tuần tuổi vịt dòng trống MT3 đạt 40-50 g/thế hệ, nâng cao năng suất trứng vịt dòng mái MT4 đạt 0,5-1 quả/thế hệ. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:23 AM +00:00

Đề tài: Đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt Bầu Bến đàn hạt nhân nuôi tại Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

Mục đích nghiên cứu của nhằm đánh giá được đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của vịt Bầu Bến đàn hạt nhân và đàn thương phẩm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:23 AM +00:00

Đề tài: Đánh giá chất lượng giống của một số chủng vi khuẩn Lactobacillus trong điều kiện bảo quản

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá sự biến đổi về hình thái, đặc điểm sinh trưởng và một số đặc tính sinh học của 6 chủng vi khuẩn Lactobacillus được bảo quản, giữ giống trên môi trường thạch nghiêng trong tủ lạnh (4oC) trong 90 ngày để từ đó đánh giá phẩm chất giống và đưa ra quy trình bảo quản giống phù hợp trong điều kiện phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:23 AM +00:00

Luận văn Kỹ sư ngành Lâm sinh: Đánh giá hiện trạng và tiềm năng khai thác cây dược liệu vùng rừng ngập mặn huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu

Đề tài này được thực hiện nhằm mục đích đánh sự đa dạng về hiện trạng nguồn tài nguyên cây cỏ làm thuốc, và tiềm năng tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu từ đó đề xuất hướng bảo tồn phát triển. Sưu tầm một số bài thuốc chữa bệnh từ các loài cây thu được. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:46 AM +00:00

Báo cáo thực tập giáo trình Cần Giờ - ĐH Nông Lâm - VQG Cát Tiên - Đà Lạt

Thực tập giáo trình là giai đoạn thực tập trong một khoảng thời gian nhất định, áp dụng cho sinh viên năm cuối ngành Lâm sinh, Đại học Cần Thơ. Thực tập giáo trình sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức thực tế được áp dụng vào thực tiễn lâm sinh… là nền tảng vững chắc cho việc làm tốt nghiệp và định hướng việc làm sau này.

8/30/2018 5:29:46 AM +00:00

Báo cáo thực tập Quản lý và bảo tồn động vật hoang dã

Báo cáo thực tập nhằm giúp nhận biết được một số loài động vật hoang dã quý hiếm và có ý nghĩa lâm sinh, có giá trị kinh tế cao, một số loài cây dược liệu được gây trồng tại Trung tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu quân khu 9, trang bị những kỹ năng điều tra, giám sát, bảo tồn động vật hoang dã, thu thập, phân tích và đánh giá môi trường xung quanh, thấy được sự đa dạng của thế giới sinh vật, Tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tính đa dạng động, thực vật tại Trung tâm.

8/30/2018 5:29:46 AM +00:00

Báo cáo thực tập rèn nghề tại Hạt kiểm lâm liên huyện RPH BĐ Chi cục kiểm lâm Bạc Liêu

Thực tập rèn nghề là một phần trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Lâm sinh của trường Đại học Cần Thơ. Thực tập rèn nghề sẽ cung cấp các kiến thức thực tế, tạo điều kiện cho sinh viên cơ hội tiếp xúc với các việc làm cụ thể trong ngành, giúp cho sinh viên củng cố thêm các kiến thức chuyên môn đã học, nâng cao khả năng giao tiếp, quản lý, khả năng làm việc và tiếp cận thực tế sản xuất trong lâm nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:46 AM +00:00

Báo cáo chuyên đề: Vườn quốc gia Mũi Cà Mau khu sinh quyển thế giới nơi cực Nam Tổ quốc

Mũi Cà Mau là địa danh ở cực Nam của Tổ quốc, nơi được ghi nhận là vị trí quan trọng trong thư mục các vùng đất ngập nước của các nước Đông Nam Á và nhiều tư liệu bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường của thế giới. Các đặc điểm của hệ sinh thái đất ngập nước nơi đây tiêu biểu cho vùng sinh thái ven biển, nên trở thành điểm du lịch và tham quan lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

8/30/2018 5:29:46 AM +00:00

Pesticide Handling Areas and Biobeds

Contents: Main issues, Options for Pesticide Handling Areas, Sizing, Management and operation, Likely costs, Final water disposal.

8/30/2018 5:29:46 AM +00:00

Bài phúc trình bệnh cây chuyên khoa

Bài phúc trình trình bày về các loại bệnh ở nhóm cây lương thực ( bệnh than vàng trên lúa, bệnh đốm vằn, bệnh cháy bìa lá lúa,...); bệnh trên rau, màu (thán thư trên ớt, bệnh gỉ trắng trên rau muống,...). Để biết rõ hơn về các loại bệnh này, mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:33 AM +00:00

Báo cáo: Bệnh tụ huyết trùng trâu bò

Đề tài được thực hiện nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và biện pháp phòng trị bệnh này, để việc chăn nuôi của bà con nông dân đạt được sự thuận lợi nhất. Mời các bạn cùng tham khảo

8/30/2018 5:29:25 AM +00:00

Báo cáo: Nghiên cứu bổ sung các yếu tố có khả năng ảnh hưởng đến hàm lượng nước trong sản xuất, chế biến cá tra và đề xuất hàm lượng nước phù hợp trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh

Bài báo cáo trình bày các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình nuôi cá tra, các yếu tố ảnh hưởng trong quá trình sản xuất cá tra phi lê, đánh giá chất lượng cảnh quan của các miếng cá tra phi lê có mức độ xử lý phụ gia khác nhau, xác định giá trị hàm lượng nước thực tế trong các miếng cá tra phi lê được xử lý phụ gia có các mức tăng trọng khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:29:24 AM +00:00