Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Nghiên cứu nuôi thử nghiệm loài Hải sâm trắng (Holothuria scabra) tại Vườn quốc gia Bái Tử Long

Nội dung đề tài nghiên cứu trình bày tổng quan về vấn đề nghiên cứu, điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và những thảo luận, kết luận và kiến nghị về việc nuôi hải sâm trắng tại Vườn quốc gia Bái Tử Long.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Báo cáo dự án: Điều tra đánh giá tình trạng bảo tồn các loài thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc danh mục nghị định 32/2006/NĐ-CP theo vùng sinh thái

Nội dung báo cáo trình bày tổng quan về chính sách và thực trạng quản lý thực vật nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam, thực trạng về phân bố các loài thực vật nguy cấp quý hiếm tại các vườn quốc gia và khu bảo tồn, tình trạng quản lý bảo vệ và các hoạt động buôn bán thực vật nguy cấp quý hiếm, đặc điểm và tình trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Dự án Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên miền Trung: Báo cáo đánh giá chất lượng và thị trường hồ tiêu tại Việt Nam

Nội dung báo cáo trình bày về tình hình sản xuất và tiêu thụ hồ tiêu, tình hình chế biến hồ tiêu ở Việt Nam, tiêu chuẩn chất lượng hồ tiêu xuất khẩu, kênh thương mại hồ tiêu, đánh giá hiện trạng phát triển của ngành hồ tiêu Việt Nam.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu vốn vay ADB: Chọn giống và phát triển giống trám lấy quả tại Hòa Bình và một số tỉnh phía Bắc

Nội dung báo cáo trình bày về vấn đề đánh giá tình hình trồng trám lấy quả và nhu cầu cây giống của người dân tại tỉnh Hoà Bình, tuyển chọn cây trội sai quả, kích thước quả, hạt, độ dày cùi của cây trội trám trắng, trám đen, hàm lượng các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe con người có trong cùi quả trám trắng, trám đen, tập huấn kỹ thuật nhân giống và trồng trám.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong quản lý tổng hợp bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân nghèo tỉnh Quảng Trị

Nội dung báo cáo trình bày về kết quả điều tra tình hình sản xuất và những yếu tố hạn chế của nông dân trong kỹ thuật canh tác và phòng trừ bệnh hại chính trên hồ tiêu tại Quảng Trị, nghiên cứu biện pháp phòng trừ một số bệnh hại chính trên hồ tiêu tại Quảng Trị, nghiên cứu bệnh vàng lá chết chậm hồ tiêu tại Quảng Trị.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Bài thuyết trình: Tình hình nghiên cứu và phát triển sâm của Việt Nam

Nội dung bài thuyết trình trình bày về tình hình trồng nhân sâm trên thế giới, giống sâm Hàn Quốc, nhân sâm Việt Nam, nguồn gốc và quan hệ di truyền các loài sâm, các bộ phận của cây nhân sâm và tính đặc hữu của sâm Ngọc Linh Việt Nam.

8/30/2018 5:37:27 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Bước đầu tìm hiểu hiệu quả sử dụng đất trồng cây hồ tiêu trên địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Nội dung đồ án trình bày điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương, tổng quan về cây hồ tiêu, hiện trạng sử dụng đất của xã, đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hồ tiêu của xã, định hướng sử dụng đất và đề xuất các biện pháp phát triển bền vững cây hồ tiêu trên địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

8/30/2018 5:37:26 AM +00:00

Báo cáo cuối cùng: Phân vùng sinh thái lâm nghiệp ở Việt Nam

Nội dung báo cáo đặt vấn đề về phân vùng sinh thái lâm nghiệp ở Việt Nam, tổng quan các phân vùng liên quan, thảm thực vật rừng Việt Nam và đặc trưng phân bố, cơ sở khoa học của các tiêu chí cho phân vùng sinh thái lâm nghiệp, bộ tiêu chí phân vùng sinh thái lâm nghiệp và phương pháp xây dựng bản đồ phân vùng sinh thái lâm nghiệp.

8/30/2018 5:37:26 AM +00:00

Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ

Nội dung báo cáo trình bày về công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ. Từ những kết quả thực hiện, báo cáo rút ra được những tác động của chính sách cùng những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

8/30/2018 5:37:22 AM +00:00

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh gồm có các nội dung chính sau: Mô tả tóm tắt dự án, điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường và kinh tế - xã hội khu vực dự án, đánh giá tác động đến môi trường và kinh tế xã hội của dự án,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:10 AM +00:00

Tiểu luận: Các vấn đề môi trường của chăn nuôi tập trung và chiến lược giải quyết

Tiểu luận Các vấn đề môi trường của chăn nuôi tập trung và chiến lược giải quyết trình bày các nội dung sau: xu hướng phát triển của chăn nuôi hiện đại, các tác động đến môi trường của chăn nuôi quy mô trang trại, chiến lược giải quyết vấn đề môi trường do chăn nuôi gây ra,...Mời các em cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:02 AM +00:00

Tiểu luận: Cơ sở khoa học của việc sử dụng urê bổ sung trong thức ăn cho động vật nhai lại

Tiểu luận Cơ sở khoa học của việc sử dụng urê bổ sung trong thức ăn cho động vật nhai lại trình bày các nội dung sau: Đặc điểm tiêu hóa của dạ dày loài nhai lại, khu hệ vi sinh vật dạ cỏ, những điều cơ bản khi sử dụng urê,...Mời các em cùng tham khảo!

8/30/2018 5:37:01 AM +00:00

Tiểu luận: Miễn dịch và vai trò của bạch cầu đối với quá trình miễn dịch của cơ thể

Tiểu luận Miễn dịch và vai trò của bạch cầu đối với quá trình miễn dịch của cơ thể trình bày các nội dung sau: Khái niệm miễn dịch, các loại miễn dịch, quá trình biệt hóa để tạo các dòng tế bào,...Mời các em cùng tham khảo

8/30/2018 5:37:01 AM +00:00

Tiểu luận: Sốt và sinh lý phản ứng sốt

Tiểu luận Sốt và sinh lý phản ứng sốt trình bày nội dung chính sau: Đại cương về sốt, sinh lý của phản ứng sốt, ý nghĩa của phản ứng sốt. Mời các em cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của tiểu luận.

8/30/2018 5:37:01 AM +00:00

Báo cáo thực tập khai thác thủy sản 1 nghề khai thác: Mành chụp

Nghề lưới Chụp là một nghề đang phát triển rất mạnh mẽ trong các nghề khai thác thủy sản của tỉnh Nghệ An, Bình Định, Khánh Hòa, nghề Chụp là nghề cho năng suất và hiệu quả đánh bắt cao, thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/lao động/tháng.

8/30/2018 5:34:52 AM +00:00

Báo cáo đồ án thiết kế mạch điện tử: Mạch quản lý số xe trong bãi sử dụng vi điều khiển AT89S52

Đề tài Mạch quản lý số xe trong bãi sử dụng vi điều khiển AT89S52 có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người đọc các kiến thức về: Linh kiện sử dụng trong mạch, thiết kế mạch. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:34:27 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Ảnh hưởng việc sử dụng thức ăn công nghiệp đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp yên định Thanh Hóa

Tỉnh Thanh hóa là một trong những địa phương có Tiềm năng phát triển chăn nuôi lợn đặc biệt là chăn nuôi lợn thịt. Tổng đàn lợn của Thnh Hóa tính đén năm 2016 là 945,3nghìn con, lớn thứ 2 vùng Bắc Trung Bộ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng là 139,6 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Hiện nay chăn nuôi heo thịt theo hình thức công nghiệp đang được bà con chăn nuôi áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

8/30/2018 5:32:39 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp năng cao hiệu quả sản xuất kinh danh tại công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Yên Định

Đối với Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Yên định,Thanh Hóa nói riêng và các Doanh nghiệp khác nói chung, thì việc đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Giải quyết vấn đề này doanh nghiệp không những chỉ có biện pháp sử dụng nguồn lực bên trong hiệu quả mà còn phải nắm bắt chắc cơ hội và đưa ra những biện pháp đối phó kịp thời, thậm chí có thể lấy đó là cơ hội cho việc sản xuất kinh doanh.

8/30/2018 5:32:39 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu các điều kiện nuôi cấy thu sinh khối và các phương pháp thu hoạch, bảo quản tảo Spirulina platensis

Hiện nay hàng loạt các công nghệ nuôi trồng, thu hoạch, chế biến sinh khối vi tảo, các loại công nghệ này đang không ngừng được hoàn thiện, hạ giá thành và nâng cao chất lượng sinh khối, mặt khác sử dụng vi tảo đang được mở rộng trong các lĩnh vực như dùng làm thức ăn bổ dưỡng cho người và thức ăn cho động vật, đặc biệt là các ngành nuôi trồng thủy sản, nguồn phân bón sinh học, năng lượng sạch, các hóa chất trong công nghiệp và dược phẩm, xử lý môi trường.

8/30/2018 5:32:27 AM +00:00

Đề tài: Ảnh hưởng của một số nhân tố dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng phát triển hệ sợi của giống nấm sò Pleurotus ostreatus

Ở Việt Nam, nghề nuôi trồng nấm sò đã chứng minh được hiệu quả trong thực tiễn. Hiện nay, nghề nuôi trồng nấm cũng đã được các Sở Nông nghiệp, Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ của các tỉnh như Thái Nguyên, Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên,... Tuy nhiên, một trong những công việc mà người nuôi trồng nấm sò hiện nay chưa chủ động thực hiện được hoặc thực hiện chưa hiệu quả là công tác nhân giống nấm.

8/30/2018 5:32:23 AM +00:00

Bài tiểu luận đề tài: Phương pháp kiểm tra tạp chất tinh bột, CMC trong tôm bằng test nhanh

Trong nghiên cứu điều tra cho thấy có rất nhiều loại hóa chất và chế phẩm sinh học được sử dụng trong việc xử lý môi trường, ao nuôi, điều trị và phòng ngừa khi dịch bệnh xảy ra trên tôm nuôi ở các trang trại tại Mỹ Thanh, Sóc trăng. Nhiều loại hóa chất được sử dụng rất nhiều và thường xuyên trong ao nuôi đó là các loại vôi, và khoáng nhằm duy trì ổn định pH và độ kiềm.

8/30/2018 5:32:22 AM +00:00

Khóa luận: Công nghệ sản xuất bột cacao

Đề tài Công nghệ sản xuất bột cacao cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về nguyên liệu sản xuất bột cacao, quy trình công nghệ sản xuất bột cacao, bột cacao thành phẩm, một số thiết bị sử dụng trong công nghệ sản xuất bột cacao. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:43 AM +00:00

Thức ăn đà điểu

Tài liệu gồm các nội dung trình bày: Chế độ dinh dưỡng dành cho đà điểu và khả năng tiêu thụ thức ăn và khối lượng đà điểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:25 AM +00:00

Bài Thuyết trình Chăn nuôi Thú y: Kỹ thuật chăn nuôi trâu bò cày kéo

Nội dung trình bày của bài thuyết trình gồm: Tình hình chăn nuôi trâu bò ở Việt Nam và Thế giới, giống trâu bò cày kéo, chuồng trại, thức ăn cho trâu bò cày kéo, dinh dưỡng cho trâu bò cày kéo, khai thác và sử dụng, yếu tố ảnh hưởng đến sức kéo trâu bò cày kéo, phòng trừ một số bệnh ở trâu bò. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:25 AM +00:00

Đề tài: Đánh giá năng suất sinh sản của tổ hợp lai giữa lợn nái F1(Landrace×Yorkshire) phối với đực Pidu, Duroc và sinh trưởng của con lai đến 60 ngày tại trại lợn giống Sơn Đồng - Công ty Cổ phần giống vật nuôi Hà Nội

Đề tài nhằm hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá khả năng sinh sản của một số tổ hợp lai được sử dụng tại trại chăn nuôi lợn giống Sơn Đồng - Công ty cổ phần giống vật nuôi Hà Nội; đánh giá khả năng sinh trưởng của con lai đến 60 ngày tuổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Đánh giá sức sản xuất của một số giống dê được nuôi tại Công ty Cổ phần giống gia súc Thanh Ninh tỉnh Thanh Hóa

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng sản xuất của một số giống dê được nuôi tại địa bàn nghiên cứu, để cung cấp thêm số liệu làm cơ sở khoa học để xác định hiệu quả kinh tế trong phát triển chăn nuôi dê. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Điều tra nguồn phụ phẩm nông nghiệp và sử dụng rơm kiềm hóa với urê, thân lá lạc khô chăn nuôi bò vỗ béo tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Đề tài được thực hiện nghiên cứu nhằm xác định khối lượng và tình trạng sử dụng các nguồn phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò, đồng thời thử nghiệm sử dụng 2 nguồn phụ phẩm chính là rơm kiềm hóa và thân lá cây lạc trong khẩu phần ăn nuôi vỗ béo bò. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Khả năng sản xuất của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) được phối với đực Pidu và Duroc nuôi trong nông hộ

Đề tài với các mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá năng suất sinh sản của lợn nái F1(Landrace x Yorkshire) phối với đực Duroc và PiDu nuôi trong điều kiện nông hộ, đánh giá được tiêu tốn thức ăn để sản xuất ra 1kg lợn con cai sữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Khả năng sản xuất của một số tổ hợp lai giữa gà trống Móng, Lạc Thủy và BTVN11 với gà mái VBT

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm cung cấp cho các nhà chọn giống, quản lý và người chăn nuôi thông tin về khả năng sản xuất thịt của một số tổ hợp lai gà lông màu. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00

Đề tài: Khả năng sản xuất ở một số tổ hợp lai của đàn lợn nái ông bà nuôi tại Công ty Cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình

Mục đích của đề tài nghiên cứu: Đánh giá năng suất sinh sản và mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố đến năng suất sinh sản của đàn lợn nái ông bà nhằm cải tiến chất lượng và số lượng đàn lợn bố mẹ đáp ứng nhu cầu sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:31:24 AM +00:00