Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Báo cáo đợt thực tập tại Cần Thơ

Nội dung của báo cáo trình bày về mô hình VACB tại Cần Thơ, yếu tố tự nhiên xác định hệ thống canh tác tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, mô hình Dừa – Ca Cao tại Cần Thơ, mô hình ngò gai tại Cần Thơ, đợt học tại Trung tâm nghiên cứu Cần Thơ và đợt học tại Tiền Giang.

8/30/2018 5:40:59 AM +00:00

Tiểu luận: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thường Thắng – Huyện Hiệp Hòa – Tỉnh Bắc Giang

Mục đích của tiểu luận là: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thường Thắng – huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang góp phần xây dựng, làm cơ sở để phục vụ cho công tác phân bố quỹ đất, góp phần tạo lên một cơ sở pháp lý chặt chẽ trong việc quản lý sử dụng nguồn tài nguyên đất đai cho địa phương,...

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Báo cáo: Đánh giá tổng hợp hiện trạng khu đất khu vực Nam thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu của đề tài Đánh giá tổng hợp hiện trạng khu đất khu vực Nam thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa là điều tra đánh giá tổng hợp hiện trạng khu đất quy hoạch là yêu cầu không thể thiếu được của quy hoạch chi tiết. Nghiên cứu, phân tích hiện trạng sử dụng đất của khu đô thị Nam, thị trấn Nông Cống làm cơ sở bước đầu cho việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực này.

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Báo cáo: Phương pháp bảo quản lúa giống và lúa thịt truyền thống

Báo cáo Phương pháp bảo quản lúa giống và lúa thịt truyền thống trình bày các nội dung chính như: Khái niệm lúa giống, cấu tạo chung của hạt lúa, hiện tượng hư hỏng xãy ra trong quá trình bảo quản, phương pháp bảo quản lúa truyền thống,...

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Báo cáo: Bảo quản thóc sau thu hoach

Báo cáo Bảo quản thóc sau thu hoạch gồm các nội dung chính như: Cấu tạo hạt thóc, các thành phần hóa học của hạt thóc, tính chất vật lý và hoạt động sinh lý của thóc liên quan đến bảo quản, NN biến chất và quá trình chuyển hóa của protein và lipid trong thóc,..

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Tiểu luận: Các hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trên

Tiểu luận Các hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng trong quá trình bảo quản sau thu hoạch. Đề xuất các biện pháp bảo quản nhằm hạn chế các biến đổi trên sẽ giúp các bạn nắm được một số các hoạt động sinh lý của bản thân nông sản ảnh hưởng đến quá trình bảo quản, cũng như đề xuất phương pháp bảo quản thích hợp.

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm hiểu các biện pháp bảo quản nông sản bằng tác nhân sinh học. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giới

Tiểu luận Tìm hiểu các biện pháp bảo quản nông sản bằng tác nhân sinh học. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giới với mục tiêu chính là: Bảo quản giống để đảm bảo cho quá trình tái sản xuất mở rộng, đảm bảo cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, bảo quản bán thành phẩm sơ chế.

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm hiểu các phương pháp bảo quản bằng màng. tình hình ứng dụng phương pháp ở việt nam và trên thế giới

Tiểu luận Tìm hiểu các phương pháp bảo quản bằng màng. tình hình ứng dụng phương pháp ở việt nam và trên thế giới trình bày những phương pháp bảo quản nông sản tiên tiến không thể không kể đến phương pháp bảo quản bằng màng. Một trong những phương pháp được ứng dụng rộng rãi trên thế giới và đang được ưa chuộng ở việt Nam.

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giới

Tiểu luận Tìm hiểu phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giới gồm các nội dung chính như: Phương pháp chiếu xạ trong bảo quản nông sản sau thu hoạch, tình hình ứng dụng phương pháp chiếu xạ ở Việt Nam và trên thế giới,...

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm hiểu ảnh hưởng của tính chất vật lí trong công tác bảo quản lương thực

Tiểu luận Tìm hiểu ảnh hưởng của tính chất vật lí trong công tác bảo quản lương thực trình bày các nội dung chính như: Các tính chất vật lí của hạt lương thực, ứng dụng của tính chất vật lí trong công nghệ bảo quản lương thực,...

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CA

Tiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CA trình bày các nội dung chính như: Tổng quan kỹ thuật ca (controlled asmostphere) trong bảo quản rau quả tươi, các ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm và thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp CA.

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Tiểu luận: Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạch

Tiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạch trình bày các nội dung chính như: Tổng quan về Cà Chua, xây dựng quy trình thu hoạch và bảo quản Cà Chua,...

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Tiểu luận: Quy trình thu hoạch, bảo quản hạt lúa nhằm giảm tối đa tổn thất sau thu hoạch

Tiểu luận Quy trình thu hoạch, bảo quản hạt lúa nhằm giảm tối đa tổn thất sau thu hoạch trình bày các nội dung sau: Tổng quan về hạt lúa, khát quát quy trình trồng lúa, quy trình thu hoạch lúa, bảo quản thóc sau thu hoạch,...

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Tiểu luận: Phương pháp bảo quản nông sản bằng nhiệt độ

Tiểu luận Phương pháp bảo quản nông sản bằng nhiệt độ gồm các nội dung chính như: Phương pháp bảo quản nông sản bằng nhiệt độ thấp, các phương pháp bảo quản nông sản bằng nhiệt độ cao,...

8/30/2018 5:39:43 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học: Thử nghiệm khả năng thích nghi độ mặn của cá basa (pangasius bocourti) bột, hương, giống

Nội dung của đề tài nghiên cứu khoa học trình bày về sơ lược về cá basa, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về cá basa, một số nghiên cứu liên quan đến chỉ tiêu LC50, xác định ngưỡng chết của cá ở các góc độ mặn, các yếu tố môi trường của thí nghiệm, các chỉ tiêu tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá.

8/30/2018 5:39:42 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu công nghệ bảo quản nấm sau thu hoạch bằng các phương pháp thân thiện với môi trường

Mục đích của đề tài là tìm ra phương pháp tốt nhất để một mặt kéo dài thời gian bảo quản nấm mỡ song vẫn duy trì được chất lượng nấm tốt nhất, tiện lợi khi sử dụng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

8/30/2018 5:39:34 AM +00:00

Tiểu luận: Tìm hiểu về khoai lang và quá trình sản xuất tinh bột khoai lang

Tiểu luận Tìm hiểu về khoai lang và quá trình sản xuất tinh bột khoai lang gồm các nội dung chính như: Tổng quan về khoai lang, cấu tạo và tính chất của tinh bột khoai lang, quy trình sản xuất tinh bột khoai lang,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:31 AM +00:00

Bài báo cáo: Sinh vật màng nước (Neiston) Sinh vật đáy (Benthos)

Do thủy vực không phải là một môi trường hoàn toàn đồng nhất về mọi đều kiện của môi trường vô sinh cũng như hữu sinh, chúng bao gồm nhiều loại sinh cảnh khác nhau. Trong mỗi vùng đều có tập hợp sinh vật đặc trưng thích ứng với các điều kiện sống cơ bản của từng vùng, trong mỗi tập hợp này lại có thể phân biệt từng quần loại sinh vật thích ứng với từng sinh cảnh cụ thể của môi trường đó.

8/30/2018 5:39:31 AM +00:00

Bài báo cáo: Tính chất vật lý của môi trường nước

Bài báo cáo Tính chất vật lý của môi trường nước như Ánh sáng và môi trường nước, độ trong độ đục, nhiệt độ, phân phối năng lượng mặt trời, sự xâm nhập của ánh sáng và cột nước, năng lượng nhiệt tích lũy trong một thủy vực,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:31 AM +00:00

Báo cáo Hiện trạng phát triển tôm - lúa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Nội dung của báo cáo trình bày về hiện trạng phát triển tôm - lúa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, các mô hình tôm - lúa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, các thách thức phát triển tôm - lúa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, giải pháp phát triển tôm - lúa bền vững vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

8/30/2018 5:39:30 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu của các hộ diêm dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Thực trạng sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu của các hộ diêm dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh là: Góp phần hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn về sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu, tìm hiểu thực trạng sản xuất và tiêu thụ muối nguyên liệu của các hộ diêm dân trên địa bàn huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh,...

8/30/2018 5:39:29 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát thành phần dinh dưỡng trong thức ăn của dê thịt ở An Giang

Nội dung của đề tài trình bày vài nét về đặc điểm lên men vi sinh vật dạ cỏ, nhu cầu dinh dưỡng về tăng trọng của dê, một số tập tính khác biệt của dê, kỹ thuật chọn dê giống trong chăn nuôi dê thịt, đo vòng ngực để tính trọng lượng dê và các loại thức ăn của dê, thành phần dinh dưỡng nguồn thức ăn nuôi dê và so sánh khả năng tăng trọng của dê thí nghiệm.

8/30/2018 5:39:27 AM +00:00

Báo cáo “Nông nghiệp sinh thái” và phát triển bền vững nông thôn miền núi

Nội dung của bài báo cáo trình bày về khủng hoảng trên thế giới, xu hướng trên Thế giới và tại Việt Nam, sự lựa chọn của mạng lưới nông dân nòng cốt, cơ hội phát triển Nông nghiệp sinh thái miền núi, khái niệm về Nông nghiệp sinh thái, chiến lược tiếp cận và các giải pháp ngắn hạn.

8/30/2018 5:39:27 AM +00:00

Báo cáo Vận dụng dinh dưỡng cho heo nái hiện đại để tối đa hóa khả năng sinh sản và sản xuất

Nội dung báo cáo trình bày về tiến bộ di truyền, tiến hóa và nhu cầu thích nghi, quản lý đàn giống và tiềm năng con giống, thách thức về quản lý các giống mới, đa dạng về hệ thống quản lý và sản xuất và các chương trình dinh dưỡng cho heo nái trong quá trình mang thai.

8/30/2018 5:39:27 AM +00:00

Báo cáo Giao đất giao rừng trong bối cảnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp: Cơ hội phát triển rừng và cải thiện sinh kế vùng cao

Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan đất rừng Việt Nam, một số thể chế lâm nghiệp cơ bản từ những năm 1950 đến nay, giao đất giao rừng tại Việt Nam, tiến trình thực hiện giao đất cho hộ - từ lý thuyết đến thực tiễn, tác động của chính sách giao đất giao rừng, giao đất giao rừng và ý nghĩa đối với FLEGT và REDD+, một số tiềm năng thay đổi thông qua giao đất giao rừng.

8/30/2018 5:39:27 AM +00:00

Đề tài: Thiết kế phân xưởng sản xuất bột cá chăn nuôi với năng suất 10 tấn sản phẩm/ca

Với những vai trò hết sức to lớn như trên và những thuận lợi, tiềm năng vô cùng dồi dào của Việt Nam cả về điều kiện tự nhiên và con người, phát triển nghề nuôi trồng, khai thác và chế biến thuỷ sản phục vụ tiêu dùng trong nước và hoạt động xuất khẩu là một trong những mục tiêu sống còn của nền kinh tế Việt Nam .

8/30/2018 5:39:26 AM +00:00

Bài thuyết trình: Tìm hiểu quá trình phơi khô

Bài thuyết trình Tìm hiểu quá trình phơi khô gồm các nội dung sau: Tổng quan, các phương pháp phơi khô thủy sản, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phơi khô thủy sản,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:26 AM +00:00

Bài thuyết trình: Tìm hiểu về chất kháng sinh enrofloxacin trong nguyên liệu tôm

Bài thuyết trình Tìm hiểu về chất kháng sinh enrofloxacin trong nguyên liệu tôm gồm các nội dung như sau: Tổng quan về nguyên liệu tôm, tìm hiểu về chất kháng sinh, nguyên nhân gây nhiễm Enrofloxacin, cách xác định Enrofloxacin,...Mời các bạn cùng tham khảo!

8/30/2018 5:39:26 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống gia súc

Nội dung của báo cáo trình bày tổng quan về ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc trên thế giới và tại Việt Nam, phân tích xu hướng ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế, nghiên cứu ứng dụng di truyền phân tử trong công tác chọn giống gia súc của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam.

8/30/2018 5:39:26 AM +00:00

Báo cáo thử nghiệm: Mô hình rau sạch đô thị, Sử dụng đèn LED NCM

Mục tiêu của báo cáo thử nghiệm: Mô hình rau sạch đô thị, Sử dụng đèn LED NCM là: Xác định loại đèn và cường độ ánh sáng phù hợp cho sự phát triển của các loại rau ăn lá thông dụng

8/30/2018 5:39:13 AM +00:00