Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Mô tả định loại cá Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam

Mục tiêu của đề án là điều tra hiện trạng về đa dạng về phân bố các loài cá ở Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên vật mẫu thu được, xây dựng phòng lưu trữ mẫu cá cùng với bộ sưu tập các loại cá phụ vụ cho giảng viên và nghiên cứu khoa học.

11/5/2018 10:07:09 AM +00:00

Báo cáo đánh giá tác động xã hội: Dự án cải thiện nông nghiệp có tưới (VIAIP)

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (VIAIP) được triển khai căn cứ vào đề xuất của Bộ NN&PTNT với Ngân hàng thế giới (WB) nhằm nâng cấp các hệ thống tưới để cung cấp dịch vụ tưới tiêu tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững. Dự án dự kiến được thực hiện từ năm 2014 - 2020, bao gồm các hạng mục đầu tư và xây dựng năng lực cho phát triển nông nghiệp có tưới tại 03 tỉnh miền núi phía Bắc (Hà Giang, Hoà Bình, Phú Thọ) và 04 tỉnh miền Trung (Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam)

11/5/2018 10:05:08 AM +00:00

Báo cáo Thị trường rau quả Việt Nam

Báo cáo Thị trường rau quả Việt Nam trình bày tổng quan thị trường rau quả Việt Nam, tiêu thụ và thị hiếu mặt hàng rau quả. Đồng thời đưa ra kết luận và kiến nghị.

10/21/2018 10:55:07 PM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu begomovirus trên ớt và cà chua ở khu vực Miền Trung và Miền Nam Việt Nam

Trong nghiên cứu này tiến hành nhân dòng và giải trình tự toàn bộ bộ gen của mộtbipartite begomovirus, được cho là chưa từng được phát hiện ở Việt Nam gây hại trên cây ớt đã được Nguyễn Đức Anh phân lập năm 2013. Kết quả là toàn bộ bộ gen của mẫu begomovirus đã được nhân dòng thành công vào tế bào E.coli chủng XL1-Blue.

10/21/2018 10:24:34 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Phát hiện và đánh giá tính gây bệnh của Pepper yellow leaf curl Việt Nam virus

Trong nghiên cứu này tiến hành nghiên cứu tập trung chủ yếu về begomovirus đó là Pepper yellow leaf curl Vietnam virus (PepYLCVNV) gây bệnh xoăn vàng lá trên ớt và cà chua.

10/21/2018 10:24:18 PM +00:00

Luận văn Thạc sĩ Bảo vệ thực vật: Chẩn đoán và đặc điểm sinh học của begomovirus hại ớt

Mục đích nghiên cứu: Xác định sự có mặt của Begomovirus trên các mẫu ớt thu thập tại miền Bắc, xác định đặc điểm sinh học và đánh giá tính gây bệnh của virus.

10/21/2018 10:23:56 PM +00:00

Đề tài: Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên

Đề tài: Vấn đề quản lý và sử dụng đất đai ở Tây Nguyên trình bày hiện trạng sử dụng đất ở Tây Nguyên và vấn đề quản lý và sử dụng đất đai. Mời các bạn tham khảo!

10/21/2018 10:22:14 PM +00:00

Kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020

Hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KHCN trong khai thác hải sản thế giới luôn được trú trọng, đặc biệt ở các nước có nghề cá phát triển để nâng cao năng suất, giảm tổn thất sau thu hoạch và đảm bảo an toàn, giảm sức lao động trên tàu.

10/21/2018 10:22:00 PM +00:00

Luận văn Kinh tế nông nghiệp: Phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Mục tiêu chung: Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển và các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển chăn nuôi lợn thịt theo tiêu chuẩn VietGAHP của các hộ nông dân trên địa bàn huyện từ đó đề ra các giải nhằm phát triển chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAHP, tăng thu nhập cho các hộ nông dân trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

10/21/2018 10:20:10 PM +00:00

Báo cáo nghiên cứu: Một số rủi ro chính của ngành chế biến gỗ xuất khẩu trong bối cảnh hội nhập

Báo cáo này tập trung nhận diện các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh mà nhóm các doanh nghiệp trực tiếp tham gia chế biến và xuất khẩu các sản phẩm gỗ đang phải đối mặt.

10/21/2018 10:18:19 PM +00:00

Báo cáo thực địa: Khóa đào tạo ngắn hạn một sức khỏe gắn với thực địa cho cán bộ y tế và thú y

Báo cáo này mô tả một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh Liên cầu lợn ở người tại Hải Phòng từ năm 2010-2015, mô tả tình hình dịch bệnh ở lợn tại Hải Phòng từ năm 2010-2015 và mô tả sự phối hợp giữa ngành y tế và thú y trong công tác phòng chống dịch LCL tại Hải phòng. Mời các bạn tham khảo!

10/21/2018 9:43:10 PM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Hướng ứng dụng dây chuyền rửa, xử lý rau phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày quá trình hướng ứng dụng dây chuyền rửa, xử lý rau phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Mời các bạn tham khảo!

10/21/2018 9:42:33 PM +00:00

Báo cáo Tổng quan các nghiên cứu về ngành rau quả của Việt Nam

Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về ngành rau quả của Việt Nam gồm 2 phần: Phần 1 - Tổng quan nghiên cứu rau quả Việt Nam và phần 2 - Các nghiên cứu về rau quả Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

10/21/2018 9:41:59 PM +00:00

Dự án hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp

Dự án nghiên cứu tiền khả thi này được thực hiện nhằm làm rõ tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của ngành nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng, xác định các vấn đề mấu chốt cản trở sự phát triển hiện tại và đề ra phương hướng giải quyết để hiện thực hóa tiềm năng này, xác định mô hình phát triển nông nghiệp tỉnh cần hướng tới và làm rõ các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư trong nông nghiệp để đánh thức từng bước những lợi thế so sánh riêng biệt và khởi mào một cuộc cách mạng nông nghiệp tại nơi đây.

10/21/2018 9:41:04 PM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc của rừng Đước (Rhizophora Apiculata) trồng tại Phân Trường Tam Giang III, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển

Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần đề xuất các biện pháp phát triển rừng Đước ở Phân Trường Tam Giang III, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hiển.

10/21/2018 9:40:29 PM +00:00

Báo cáo: Tổ chức lãnh thổ ngành nông nghiệp

Bài điều kiện được trình bày theo cấu trúc gồm 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lí luận về tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, chương 2 - Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp và chương 3 - Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

10/21/2018 2:48:24 PM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến trong bảo quản và chế biến nông sản, thủy sản

Nội dung báo cáo là trình bày tổng quan về ứng dụng công nghệ sấy tiên tiến trong bảo quản và chế biến nông sản, thủy sản sau thu hoạch trên thế giới và phân tích xu hướng nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sấy nông thủy sản trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

10/21/2018 2:46:17 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Đánh giá bò đực giống Holstein Friesian nuôi tại Moncada thông qua số, chất lượng tinh dịch và khả năng sản xuất sữa của con gái

Mục tiêu nghiên cứu: Xếp loại được từng bò đực giống HF theo số lượng, chất lượng tinh dịch, khả năng sản xuất tinh đông lạnh và tỷ lệ thụ thai. Xếp loại được từng bò đực giống HF theo giá trị giống (GTG) về tiềm năng sản xuất sữa thông qua sản lượng sữa (SLS) của con gái.

10/21/2018 2:36:08 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Tỷ lệ tiêu hóa, giá trị dinh dưỡng và phương trình ước tính tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ, giá trị năng lượng trao đổi của thức ăn cho gia súc nhai lại

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là Bổ sung cơ sở dữ liệu đã có về thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của thức ăn cho gia súc nhai lại ở Việt Nam. Kiểm chứng độ chính xác và phù hợp của các phương trình ước tính OMD, giá trị ME từ in vitro gas production và thành phần hóa học của thức ăn cho gia súc nhai lại được nghiên cứu ở nước ngoài. Mời các bạn tham khảo!

10/21/2018 2:35:38 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Nghiên cứu xác định nhu cầu năng lượng cho duy trì của bò sữa lai ¾ hf ở các mức khối lượng khác nhau

Mục đích nghiên cứu của luận án: Xác định nhu cầu năng lượng trao đổi và năng lượng thuần cho duy trì của bò cái tơ lỡ và bò cái cạn sữa không mang thai 3/4 HF ở các mức khối lượng khác nhau bằng phương pháp đo nhiệt lượng trong buồng hô hấp và bằng các thí nghiệm nuôi dưỡng trong ñiều kiện sản xuất.

10/21/2018 2:35:13 PM +00:00

Đề tài: Đánh giá hiệu quả giữ đất của rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium Wild) tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh

Mục tiêu chung của đề tài góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho những giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ đất của rừng Keo tai tượng ở Trung tâm Thực hành và Thực nghiệm Nông lâm nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh.

10/5/2018 12:59:44 PM +00:00

Luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị

Luận án được thực hiện với các mục tiêu nhằm: đánh giá được hiện trạng quản lý và đề xuất giải pháp quản lý bền vững rừng phòng hộ của tỉnh Quảng Trị. Đánh giá được hiện trạng các mô hình rừng phòng hộ và đề xuất chọn mô hình phát triển trên vùng đồi núi với chức năng phòng hộ đầu nguồn – bảo vệ, cải tạo môi trường vùng đồi núi và trên vùng đất cát ven biển với chức năng chắn gió – bảo vệ, cải tạo môi trường vùng cát ven biển của tỉnh Quảng Trị. Đề xuất được kĩ thuật giống và trồng rừng một số loài cây trồng chủ yếu đã được lựa chọn trong mô hình rừng phòng hộ.

9/18/2018 9:43:19 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp: Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị

Tóm tắt luận án: Nghiên cứu hiện trạng, đề xuất các giải pháp phát triển và quản lý rừng phòng hộ bền vững tại tỉnh Quảng Trị có nội dung gồm 4 chương. Chương 1: tổng quan vấn đề nghiên cứu. Chương 2: đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng rừng tỉnh Quảng Trị. Chương 4: kết quả nghiên cứu và thảo luận, đánh giá hiện trạng rừng và rừng phòng hộ tỉnh Quảng Trị . Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:38:59 PM +00:00

Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa

Tóm tắt luận án: Xây dựng hệ thống thẻ điểm cân bằng cho ngành chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa có nội dung gồm 5 chương. Chương 1: tổng quan nghiên cứu và cơ sở lý luận về xây dựng thẻ điểm cân bằng. Chương 2: thiết kế nghiên cứu. Chương 3: xác định các nhóm chiến lược và xây dựng khung bản đồ chiến lược cho các doanh nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa. Chương 4: xây dựng các chỉ số then chốt (KPI) đánh giá hoạt động và mô hình khung hệ thống BSC: trường hợp công ty TNHH MTV Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa. Chương 5: kết luận và khuyến nghị. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

9/18/2018 9:30:36 PM +00:00

Chuyên đề: Kỹ thuật chăm sóc nấm bào ngư xám và thử nghiệm trồng nấm rơm trên phôi bào ngư xám sau thu hoạch

Mục tiêu của chuyên đề nhằm xác định được quy trình kỹ thuật trồng nấm bào ngư xám và cách chăm sóc để đạt hiểu quả cao nhất; Tìm ra được tỉ lệ phối trộn dinh dưỡng để trồng nấm rơm trên môi trường giá thể phôi nấm bào ngư xám sau thu hoạch và rơm để cho kết quả trồng tối ưu nhất, sản phẩm đạt năng suất cao...

9/6/2018 3:16:48 PM +00:00

Báo cáo: Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc

Báo cáo Dự án xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc trình bày nội dung như: Mô tả địa điểm triển khai các hoạt động của dự án, tóm tắt công nghệ sản xuất, các nguồn gây ô nhiễm, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, chương trình giảm sát môi trường,...

9/6/2018 1:57:03 PM +00:00

Đồ án kỹ sư nông học: Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng BA và NAA đến sự sinh trưởng và phát triển của giống hoa hồng nhung (Rosa hybrida l) bằng phương pháp nuôi cấy mô

Mục tiêu đề tài nhằm xác định được chất khử trùng và thời gian khử trùng thích hợp nhất để khử trùng mẫu cấy. Xác định được nồng độ BA thích hợp nhất đến sự hình thành chồi cây hoa hồng Nhung. Xác định được nồng độ NAA thích hợp nhất đến sự hình thành rễ cây hoa hồng Nhung trong giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh.

8/30/2018 5:54:16 AM +00:00

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ lúa Bắc thơm trên địa bàn xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Mục tiêu nghiên cứu nhằm giúp góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về sản xuất và tiêu thụ lúa Bắc thơm; Đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ lúa Bắc thơm của các hộ nông dân ở xã Hải An.

8/30/2018 5:53:00 AM +00:00

Đồ án: Thiết kế thiết bị cô đặc nước dứa năng suất 3 tấn/h

Mục tiêu của đồ án “Thiết kế thiết bị cô đặc nước dứa năng suất 3 tấn/h” là thiết kế hệ thống cô đặc dứa từ nồng độ chất khô 15% đến 60% với năng suất 3 tấn/h đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đồ án này đề cập đến các vấn đề liên quan đến các kiến thức cơ bản về quá trình cô đặc dung dịch nước dứa, quy trình công nghệ, tính toán cân bằng vật chất, năng lượng, sự truyền nhiệt cho thiết bị cô đặc, tính chi tiết cho thiết bị chính và những thiết bị phụ cần thiết theo yêu cầu.

8/30/2018 5:52:52 AM +00:00

Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ trong quản lý tổng hợp bệnh hại chủ yếu trên cây hồ tiêu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập cho người dân nghèo tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu của báo cáo là xây dựng được biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh hại chính trên cây hồ tiêu nhằm góp phần phát triển sản xuất hồ tiêu bền vững, có hiệu quả và tăng thu nhập cho người dân nghèo tỉnh Quảng Trị.

8/30/2018 5:51:09 AM +00:00