Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất sản phẩm pate tôm

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm pate tôm bằng cách khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn nguyên liệu đến giá trị cảm quan của sản phẩm. Hoàn thiện quy trình thực nghiệm sản xuất sản phẩm pate tôm. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:06:28 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng quy trình ương giống cua đồng

Mục tiêu của đề tài: Xây dựng quy trình ương giống cua đồng. Nội dung triển khai nghiên cứu: Ương cua đồng bằng giá thể bùn với các loại thức ăn khác nhau. Ương cua đồng bằng giá thể gạch ống và lưới với các loại thức ăn khác nhau. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:05:45 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất giống cá lóc Channa sp tại Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu sản xuất giống cá lóc tại Trà Vinh. Nội dung triển khai nghiên cứu: So sánh nuôi vỗ cá thành thục cá lóc bằng các loại thức ăn khác nhau. Thực hiện sinh sản nhân tạo cá lóc trong giai và trong bể composite. - Ảnh hưởng của mật độ và thức ăn lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá hương lên cá giống sau thời gian 45 ngày.

9/15/2019 6:05:29 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của 03 mức bón phân lên khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ voi lai (VA06) trên vùng đất phèn tại Trà Vinh

Nội dung nghiên cứu của báo cáo này là nghiên cứu những kỹ thuật, biện pháp nhằm áp dụng rộng rãi trên địa bàn Trà Vinh cũng như giải quyết cấp bách về thức ăn cho đàn bò nuôi tại Trại Chăn nuôi thuộc Bộ Môn Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:03:11 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của thành phần cơ chất đến khả năng sinh trưởng và năng suất của hai giống Linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) có nguồn gốc từ Nhật Bản và Hàn Quốc trồng tại Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài: Xác định môi trường thích hợp để nhân giống cấp 1 và cấp 2 (giống meo) đối với 02 giống nấm linh chi đỏ (Garnoderma lucidum) có nguồn gốc từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Xác định thành phần giá thể trồng cho năng suất nấm cao cao, sản phẩm chứa các chất có hoạt tính sinh học trong 2 giống nấm được nghiên cứu. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:02:52 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động vào thị trường việc làm phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu tổng quát: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người lao động vào thị trường việc làm phi nông nghiệp ở khu vực nông thôn tỉnh Trà Vinh để trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao cơ hội tham gia vào thị trường việc làm phi nông nghiệp cho lao động ở nông thôn tỉnh Trà Vinh.

9/15/2019 6:02:25 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của tỷ lệ thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần lên sinh trưởng và chất lượng thịt của heo rừng lai Thái Lan nuôi trên đệm lót học tại Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là xác định được tăng trọng, chất lượng thịt và hệ số chuyển hóa thức ăn trên heo rừng lai Thái Lan được nuôi với các khẩu phần khác nhau trên đệm lót sinh học. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:01:00 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Xây dựng quy trình nhân giống in vitro và thuần dưỡng hai giống chuối Tá Quạ và chuối Cau (musa sp.) tại Trà Vinh

Mục tiêu của đề tài: Xây dựng hoàn thiện quy trình nhân giống chuối Tá Quạ và chuối Cau bằng phương pháp nuôi cấy mô. Nghiên cứu quy trình trồng thuần dưỡng cây chuối Tá Quạ và cây chuối Cau bằng các cơ chất khác nhau (giai đoạn vườn ươm).

9/15/2019 6:00:02 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu thử nghiệm nuôi lươn đồng (Monopterus albus) trong hệ thống tuần hoàn

Nội dung của nghiên cứu trình bày gải pháp mới thay thế cho kĩ thuật nói trên, giúp cải thiện năng suất nuôi và đem lại lợi nhuận cho người nông dân, phát huy được giá trị loài thủy đặc sản hơn thế nữa sẽ tiết kiệm từ 50 - 80% tổng lượng nước cần phải sử dụng cho mô hình cũ.

9/15/2019 5:58:25 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Thử nghiệm bột rong bún (Enteromorpha intestinalist) để phòng bệnh vi khuẩn (Vibrio harveyi) trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi công nghiệp tại Trà Vinh

Mục tiêu đánh giá khả năng phòng bệnh vi khuẩn vibrio harveyi của bột rong bún (Enteromorpha intestinalis) trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) nuôi công nghiệp, nhằm góp phần hạn chế sử dụng kháng sinh trong nuôi tôm và đảm bảo an toàn thực phẩm.

9/15/2019 5:58:08 AM +00:00

Trùng ND finish (14)

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường, Kiểu hình gà Đông Tảo, Khả năng sinh trưởng của gà Đông Tảo, Chất lượng thịt của gà Đông Tảo, Nuôi theo ba phương thức, Tỉnh Trà Vinh

9/15/2019 5:57:50 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát kiểu hình và khả năng sinh trưởng, chất lượng thịt của gà Đông Tảo nuôi theo ba phương thức khác nhau tại Trà Vinh

Mục tiêu chung: Xác định đặc điểm kiểu hình khi nuôi của gà Đông Tảo theo ba phương thức (trên nệm lót sinh học, trên lượng và bán chăn thả). Xác định ảnh hưởng của ba phương thức nuôi đến khả năng sinh trưởng, chất lượng thân thịt của gà Đông Tảo. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 5:57:31 AM +00:00

Đề tài: Tìm hiểu phương pháp chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở shellac ứng dụng bảo quản trái cây sau thu hoạch

Nội dung đề tài sẽ giới thiệu tổng quan về nguyên liệu shellac bao gồm thành phần cấu tạo, ưu nhược điểm và ứng dụng của shellac, các biến đổi của trái cây sau thu hoạch và các phương pháp bảo quản trái cây truyền thống hiện nay, cũng như sơ đồ quy trình phương pháp chế tạo vật liệu tổ hợp trên cơ sở shellac. Từ đó sẽ hiểu rõ hơn về ưu điểm, đặc tính và ứng dụng bảo quản trái cây của lớp phủ vật liệu tổ hợp trên cơ sở shellac.

7/16/2019 7:29:50 AM +00:00

Luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động sinh kế đến quản lý bền vững rừng ngập mặn tại xã Giao Lạc và xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá được hiện trạng sinh kế và quản lý tài nguyên rừng ngập mặn tại địa phương. Đánh giá được ảnh hưởng của hoạt động sinh kế của người dân đến công tác quản lý, bảo tồn rừng ngập mặn tại xã Giao Lạc và xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Xác định được các nguyên nhân và đề xuất được giải pháp cải thiện sinh kế và quản lý, bảo vệ rừng ngập mặn và nhân rộng các mô hình sinh kế có hiệu quả.

4/25/2019 12:22:46 AM +00:00

Đề tài: Các phương pháp bảo quản rau, củ, quả

Nội dung chính của đề tài trình bày các phương pháp bảo quản rau, củ, quả như: Phương pháp bảo quản rau, củ, quả bằng hóa chất; bảo quản rau củ quả bằng phương pháp màng bao và bảo quản rau, củ, quả bằng nhiệt độ. Mời các bạn tham khảo!

4/3/2019 12:13:49 AM +00:00

Bài thuyết trình: Thiết lập chuỗi cung ứng quy mô Công ty và xây dựng quy trình truy nguyên

Nội dung bài thuyết trình trình bày chuỗi cung ứng quy mô Cty và xây dựng quy trình truy nguyên như: Khâu cung ứng đầu vào, khu cung ứng đầu ra. Mời các bạn tham khảo!

4/3/2019 12:13:40 AM +00:00

Báo cáo tiểu luận: Xây dựng kế hoạch phòng vệ thực phẩm cho nhà máy sản xuất bột mì Bình Đông

Nội dung nghiên cứu chính: Đánh giá, phân tích chỗ hỏng trong quy trình nhà máy Đánh giá mức độ dễ bị tổn thương trên quy trình sản xuất và có chiến lược giảm nhẹ cho các công đoạn nguy cơ. Xây dựng kế hoạch phòng vệ thực phẩm.

4/3/2019 12:13:19 AM +00:00

Đồ án phân tích thực phẩm: Tìm hiểu qui trình đánh giá cảm quan, hàm lượng protein, và hàm lượng kim loại cho nguyên liệu lúa mì

Mục đích của đồ án này là xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cho.nguyên liệu lúa mì thông qua các TCVN, QCVN và các yêu cầu quốc tế như ISO,.AOAC, Codex,....Từ đó trình bày được các chỉ tiêu cần thiết như hóa lý, vi sinh, cảm quan, chỉ tiêu chất.lượng, chỉ tiêu an toàn cho nguyên liệu,... cũng như phân tích các tiêu chuẩn của.phương pháp kiểm tra...i...

4/3/2019 12:13:11 AM +00:00

Đề tài: Chỉnh lý biến động đất đai huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Nội dung đề tài trình bày cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai giúp hoàn thiện hệ thống hóa cơ sở lý luận về hệ thống hồ sơ địa chính. Qua đó làm cơ sở để Nhà nước quản lý chặt chẽ đất đai theo pháp luật. Mời các bạn tham khảo!

3/15/2019 1:47:13 AM +00:00

Báo cáo tóm tắt đề tài Chính lý biến động đất đai

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai của huyện Ninh Sơn. Từ đó, rút ra được ưu - nhược điểm và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý biến động đất đai trên địa bàn nghiên cứu.

3/15/2019 1:46:57 AM +00:00

Báo cáo khoa luận tốt nghiệp: Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim trĩ đỏ khoang cổ tại trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện nông nghiệp Việt Nam

Nội dung báo cáo trình bày kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch chim trĩ đỏ khoang cổ tại trung tâm giống vật nuôi chất lượng cao Học viện nông nghiệp Việt Nam. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo này.

2/22/2019 9:43:52 PM +00:00

Báo cáo Tự đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD ở Việt Nam

Báo cáo “Tự đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt nam” là kết quả quá trình đánh giá của các bên liên quan theo “Khung hướng dẫn đánh giá mức độ chuẩn bị sẵn sàng” (tháng 6/2013) của qũy đối tác các bon trong lâm nghiệp. Báo cáo làm rõ tầm nhìn chiến lược, cơ chế vận hành, các thành quả chính, các mặt còn hạn chế và các hoạt động cần thực hiện trong thời gian tới để sớm chuyển sang giai đoạn thử nghiệm và chi trả theo kết quả

1/28/2019 5:17:34 PM +00:00

Đề tài Thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích REDD tại Việt Nam

Đề tài Thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích REDD tại Việt Nam trình bày về: Bối cảnh REDD+, quá trình đàm phán UNFCCC, và các đề xuất BDS, những bài học và Kinh nghiệm từ các chương trình hiện có tại Việt Nam, khung pháp lý, Khung thể chế tài chính cấp quốc gia, chi phí và các nguồn thu giữ lại...

1/28/2019 5:16:11 PM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Tài nguyên đa dạng sinh học và tình hình sử dụng các vùng đất ngập nước tự nhiên của Vườn Quốc gia Yok Đôn

Đề tài nghiên cứu với 2 mục tiêu chính đó là: Đánh giá được sự đa dạng sinh học và các hình thức, mức độ sử dụng các vùng đất ngập nước tự nhiên của VQGYD bởi cư dân sống bên trong và xung quanh vườn; Và đề xuất các biện pháp nhằm làm giảm thiểu tác động của việc sử dụng đến đa dạng sinh học của các vùng đất ngập nước và hài hòa sinh kế của cộng đồng vùng đệm.

1/28/2019 5:15:54 PM +00:00

Báo cáo chuyên đề: Kinh nghiệm quốc tế và các đề xuất sửa đổi khung pháp lý về định giá rừng tại Việt Nam

Báo cáo này được xây dựng nhằm tổng hợp các bài học kinh nghiệm quốc tế về chính sách định giá rừng, đánh giá hiện trạng thực hiện xác định giá rừng theo quy định tại Luật BV&PTR 2004 và đề xuất các sửa đổi trong dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ được trình vào năm 2017. Báo cáo được xây dựng dựa trên số liệu thu thập được từ: (1) nghiên cứu và phân tích các tài liệu và văn bản pháp luật liên quan đến định giá rừng của thế giới cũng như tại Việt Nam, (2) phiếu điều tra với 27 tỉnh, 13 VQG và 6 khu BTNN trên cả nước; (3) phỏng vấn sâu với 90 cán bộ đến từ các bên liên quan gồm cơ quan quản lý, các vườn quốc gia, khu bảo tồn, ủy ban nhân dân huyện...

1/28/2019 5:08:59 PM +00:00

Báo cáo tổng kết nghiên cứu về tiềm năng rừng và đất liên quan đến “biến đổi khí hậu và lâm nghiệp” ở Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Nghiên cứu góp phần tạo điều kiện cho các nỗ lực quốc tế nhằm giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu theo Hội nghị khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (UNFCCC), qua việc xác định các khu vực tiềm năng cho dự án trồng rừng và tái trồng rừng theo Cơ chế phát triển sạch (A/R CDM) và giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển (REDD+), kiểm tra khả năng tiếp cận ngoài UNFCCC ở Việt Nam.

1/28/2019 5:06:18 PM +00:00

Đề tài Nghiên cứu tiếp về thiết kế hệ thống chia sẻ lợi ích về REDD ở Việt Nam

Nội dung đề tài chia sẻ về tiềm năng của quản lý cộng đồng rừng đối với phân phối các lợi ích của REDD+, pháp chế và năng lực hành chính trong hỗ trợ quản lý rừng cộng đồng, institutional arrangements for participatory monitoring and evaluation, hình thức tiếp cận phi tập trung và công bằng trong phân phối thanh toán, experience with micro finance approaches in forestry...

1/28/2019 5:05:52 PM +00:00

Nghiên cứu thực trạng lâm nghiệp cộng đồng Việt Nam

Đề tài nghiên cứu thực trạng lâm nghiệp cộng đồng Việt Nam có kết cấu nội dung xoay quanh vấn đề: Sự phát triển về mặt thời gian của hướng tiếp cận về lâm nghiệp cộng đồng tại Việt Nam, phát triển chính sách về lâm nghiệp cộng động, thực trạng lâm nghiệp cộng đồng tại Việt Nam, xem xét nhân rộng lâm nghiệp công đồng... Và các nội dung khác, mời bạn cùng tìm hiểu về đề tài này.

1/28/2019 5:05:07 PM +00:00

Tổng quan về ô nhiễm Nông nghiệp ở Việt Nam Ngành chăn nuôi 2017

Lý do phía sau công tác tái cơ cấu ngành chăn nuôi chính là khả năng thấy trước được sự gia tăng sản lượng và chất lượng của phân ngành chăn nuôi để đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước, đóng góp vào an ninh dinh dưỡng quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào những nguồn nhập khẩu. Phát triển chăn nuôi bền vững được coi là có thể đạt được thông qua sử dụng thức ăn chăn nuôi hiệu quả. Mời các bạn cùng tgham khảo.

11/27/2018 5:53:34 PM +00:00

Tiểu luận Xử lý tình huống nuôi tôm ngoài vùng quy hoạch ở ấp 7 Xáng II, xã Đông Hòa, huyện An Minh

Mục tiêu xử lý tình huống là: Tạo môi trường, điều kiện thúc đẩy chuyển dịch nhanh cơ cấu sản xuất và cơ cấu sản xuất nông nghiệp - nông thôn phát triển theo hướng tốt, góp phần cải thiện nâng cao điều kiện sống và sinh hoạt của người dân

11/27/2018 5:14:19 PM +00:00