Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Tiểu luận thực trạng an ninh lương thực tỉnh Sóc Trăng trước tác động của quá trình xâm nhập mặn

Tiểu luận phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp để thích ứng và đề phòng xâm nhập mặn góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn phân tích. Các thông tin được sử dụng chủ yếu là số liệu thứ cấp thu thập từ sách, báo, đề tài từ internet.

3/30/2020 12:02:46 AM +00:00

Survey on the incidence of Chilo partellus (Swinhoe) in Krishna and Guntur districts of Andhra pradesh, India

A roving survey in maize growing mandals in Krishna and Guntur districts during kharif 2017-18, kharif 2018-19 to record the incidence and damage per cent of Chilo partellus (swinhoe) in the farmer fields. In Krishna district, the maximum leaf infestation was observed in Musunuru mandal in 2017-18 (20.33%) and 2018-19 (24.99) and lowest infestation is recorded in Veerullapadu mandal in 2017-18 (8.59%) and 2018-19 (11.92). In Guntur district, the maximum leaf infestation was observed in Pedanandipadu mandal in 2017-18 (22.68%) and 2018-19 (24.11) and lowest infestation is recorded in Narsaraopet mandal and in 2017-18 (9.84%) and 2018-19 (14.91). However, overall mean infestation was high in Guntur district in kharif 2017-18 (16.68%), 2018-19 (21.56%) than in Krishna district in kharif 2017-18 (13.03%) and 2018-19 (17.76%).The per cent dead hearts, stem tunneling, no of larvae, no of pupae and exit holes also followed the same trend.

3/29/2020 7:07:38 PM +00:00

Science and technology program for sustainable development of the North West region: Achievements and cooperation orientations

The North West has potential and advantages for developing agriculture, forestry, hydropower, minerals, tourism and border economy. This is home to more than 11.6 million people of more than 30 ethnic groups, about 63% of which are ethnic minorities. Despite its strategic location, great potential and diversity, Tay Bac is still an exceptionally difficult area in all aspects with the highest rate of poor households in the country, unsynchronous and underdeveloped transport system, and frequently under impact of natural disasters. The cause of this situation is due to the fact that the sustainable development resources of the North West has not really been stimulated and promoted properly and effectively, including the resources of science and technology.

1/13/2020 8:46:16 AM +00:00

Tổng luận số 7/2019 chính sách phát triển nông nghiệp bền vững của một số quốc gia và một số khuyến nghị cho Việt Nam trong bối cảnh mới

Nội dung của tổng luận trình bày chính sách phát triển nông nghiệp bền vững; chính sách phát triển nông nghiệp bền vững ở một số quốc gia; chính sách phát triển nông nghiệp bền vững ở Việt Nam và một số bài học từ các quốc gia trên thế giới.

1/13/2020 7:05:58 AM +00:00

Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Tổng cục Thống kê biên soạn ấn phẩm “Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016” với 2 phần chính: (1) Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 2011-2016; (2) Một số chỉ tiêu chủ yếu kết quả Tổng điều tra năm 2016.

1/12/2020 6:31:18 AM +00:00

Tiểu luận môn Giống và cải thiện giống cây rừng

Tiểu luận xoay quanh vấn đề phân tích vai trò của công tác giống và cải thiện giống cây rừng đối với ngành lâm nghiệp nước ta? Ý nghĩa của cải thiện giống cây rừng đối với sản xuất kinh doanh lâm nghiệp và bảo tồn nguồn gen. Thực trạng công tác giống cây trồng lâm nghiệp ở nước ta; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện được giống cây rừng đáp ứng được nhu cầu giống chất lượng cao hiện nay và trong tương lai; liên hệ thực tiễn ở địa phương.

11/29/2019 4:55:51 PM +00:00

Bài tập cá nhân môn Biến đổi khí hậu

Tài liệu nghiên cứu và phân tích những cơ hội và thách thức của ngành Lâm Nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu, liên hệ thực tiễn tại địa phương tỉnh Thái Nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

11/29/2019 4:44:49 PM +00:00

Tiêu luận tốt nghiệp: Khảo sát tình chăn nuôi và các bệnh Ornithobacterium Rhinotracheale, Coryza, viêm phế quản truyền nhiễm và Newcastle tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre

Tiểu luận đánh giá hiện trạng chăn nuôi và mức độ quan tâm về dịch bệnh và tình hình các bệnh ORT, Coryza, IB, ND của một số hộ chăn nuôi gia cầm tại tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nhằm xác định những mặt thuận lợi và khó khăn của ngành chăn nuôi gà tại địa phương, từ đó đóng góp phương hướng phát triển cho ngành chăn nuôi của tỉnh.

10/18/2019 12:33:15 AM +00:00

Tiểu luận tốt nghiệp: Khảo sát hiệu giá kháng thể chống bệnh Newcastle trên đàn gà thịt thương phẩm sau khi sử dụng vắc xin Nectiv Forte

Mục tiêu của đề tài là khảo sát đánh giá hiệu giá kháng thể sau khi tiêm vắcxin Nectiv Forte với liều tiêm là 0,15 ml phòng bệnh Newcastle trên đàn gà Lương Phượng từ lúc tiêm chủng đến 57 ngày tuổi. Thí nghiệm được tiến hành từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2019, tại trại chú Chung ở ấp Đuôi Chuột, xã Tân Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Xét nghiệm mẫu máu bằng phản ứng HA, HI tại phòng thí nghiệm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại An Phú Tiên.

10/18/2019 12:32:57 AM +00:00

Đề án: Phát triển giống cây lâm nghiệp tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020

Đề án với mục tiêu hoàn thiện các quy trình, thủ tục để kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp theo thủ tục giám sát chuỗi hành trình giống đối với các loài cây trồng chính. Hoàn thiện cơ chế và bộ máy tổ chức để thực thi việc kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp theo đúng quy trình đã ban hành đối với toàn bộ các đối tượng thuộc diện phải kiểm soát chất lượng.

10/17/2019 6:36:35 AM +00:00

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

9/16/2019 9:33:51 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp Phát triển nông thôn: Đánh giá năng suất và phẩm chất 16 dòng/giống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại Hòa An vụ Đông Xuân 2012- 2013

Mục tiêu của luận văn nhằm tìm và chọn ra những giống lúa ngắn ngày, có năng suất cao, phẩm chất gạo tốt, kháng được sâu bệnh, và thích nghi được với vùng đất phèn của tỉnh Hậu Giang nói riêng và Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung để đáp ứng nhu cầu sản xuất giúp người dân nâng cao thu nhập và góp phần vào an ninh lương thực của quốc gia. Chọn ra giống lúa ngắn ngày có năng suất cao, phẩm chất tốt và phù hợp với vùng đất phèn tại xã Hòa An. Đánh giá khả năng chống chịu bệnh cháy lá của các giống trên nương mạ; phân tích và đánh giá các thành phần năng suất ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt gạo; sự ảnh hưởng của đất phèn đối với sự sinh trưởng của cây lúa.

9/15/2019 8:00:42 PM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát và đề xuất biện pháp phòng trị một số bệnh thường gặp trên tôm Sú (Penaeus monodon) nuôi công nghiệp tại khu nuôi tôm Sú công nghiệp Mỹ Long Nam huyện Cầu Ngang

Mục tiêu đề tài là xác định nguyên nhân một số bệnh thường gặp trên tôm Sú. Đề xuất biện pháp phòng trị một số bệnh thường xảy ra ở khu nuôi tôm công nghiệp Mỹ Long Nam - Cầu Ngang. Mời các bạ tham khảo!

9/15/2019 6:16:07 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nuôi thử nghiệm cừu Phan Rang tại thị xã Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu là khảo sát năng suất sinh sản của cừu nuôi tại nông hộ TX. Trà Vinh. Theo dõi sự thích nghi về sinh sản, phát triển và hiệu quả kinh tế của Cừu Phan Rang nuôi tại thị xã Trà Vinh.

9/15/2019 6:15:53 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát tỷ lệ nhiễm và hiệu quả phòng trị bệnh sán lá gan trên đàn dê tại thị xã Trà Vinh

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm sán lá dạ cỏ và sán lá gan trên dê tại thị xã Trà Vinh, để cung cấp những thông tin về tỷ lệ nhiễm sán lá dạ cỏ và sán lá gan trên dê cho người chăn nuôi. Thử nghiệm hai loại thuốc phòng và trị sán lá gan trên dê, để đánh giá hiệu quả tẩy trừ và hiệu quả kinh tế về mặt thú y. Từ đó có khuyến cáo về việc sử dụng thuốc trong phòng và điều trị bệnh sán lá gan trên dê, để nâng cao năng suất trong chăn nuôi.

9/15/2019 6:15:41 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Xác định tỉ lệ của thân cây bắp và ngọn mía thích hợp để ủ chua tại tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Xác định tỉ lệ của thân cây bắp và ngọn mía thích hợp để ủ chua tại tỉnh Trà Vinh là đánh giá các tiêu chí trực quan và thành phần hóa học của thực liệu sau khi ủ giữa các nghiệm thức. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:15:13 AM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh: Đánh giá hiện trạng và hoàn thiện kỹ thuật vỗ béo bò thịt tại tỉnh Trà Vinh

Nội dung báo cáo trình bày áp dụng kỹ thuật vỗ béo nhằm nâng cao năng suất và chất lượng thân thịt. Từ đó cải thiện thu nhập của việc chăn nuôi bò thịt. Hiểu biết những kỹ thuật vỗ béo này là một điều hết sức cần thiết nhằm bảo tồn những kiến thức quí của người chăn nuôi.

9/15/2019 6:14:24 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Ảnh hưởng của 2 loại thức ăn khác nhau trong ương nuôi cá Chình Bông (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824)”giai đoạn 20-150g tại Trà Vinh

Mục tiêu nhằm xác định ảnh hưởng của 2 loại thức ăn khác nhau đến sự tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá Chình Bông giai đoạn 20- 150g, từ đó tìm ra loại thức ăn thích hợp và mang lại hiệu quả kinh tế đối với cá Chình giai đoạn 20-150g.

9/15/2019 6:14:10 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Thực nghiệm nuôi cua biển, (Scylla sp) trong lồng nhỏ tại tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu chung của đề tài là nâng cao thu nhập cho người dân nuôi cua biển, góp phần xóa đói giảm nghèo, đa dạng hóa đối tượng nuôi và sử dụng một cách có hiệu quả đất nuôi trồng thủy sản ven biển đồng thời góp phần phát triển ngành nuôi trồng thủy sản của tỉnh Trà Vinh. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:13:51 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Khảo sát tình hình sử dụng thức ăn nuôi heo thịt tại huyện Châu Thành và ảnh hưởng của khẩu phần thức ăn lên năng suất tăng trưởng của heo lai giai đoạn 60 kg đến xuất bán tại huyện Cầu Ngang

Mục tiêu nghiên cứu của báo cáo là: Đánh giá tình hình sử dụng thức ăn và thành phần dinh dưỡng của một số loại thức ăn sử dụng phổ biến trong nuôi heo thịt giai đoạn 60 kg đến xuất bán tại huyện Châu Thành. Tìm ra khẩu phần thức ăn cho năng suất tăng trưởng và hiệu quả kinh tế về mặt thức ăn trên heo lai giai đoạn 60 kg đến xuất bán. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:13:36 AM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thương phẩm cá chạch sông (M.siamensis)

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Xác định loại kích dục tố thích hợp trong sinh sản nhân tạo cá chạch sông, xác định thức ăn phù hợp cho cá chạch từ giai đoạn cá bột lên cá giống và Xác định qui trình nuôi cá thương phẩm nhằm khuyến cáo nhân rộng phát triển phong trào ương nuôi cá chạch tại địa phương. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:12:39 AM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp trường: Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh lở mồm long móng trên heo và bò tại huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng trên heo và bò. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

9/15/2019 6:12:24 AM +00:00

Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu bảo quản và sử dụng thân lá đậu phộng để thay thế cho thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần vỗ béo bò thịt

Mục tiêu đề tài: Xác định phương pháp bảo quản khô thân lá đậu phộng để sử dụng hiệu quả cho bò. Xác định mức độ sử dụng thích hợp thân lá đậu phộng để thay thế thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần vỗ béo bò, nhằm nâng cao lợi nhuận cho người chăn nuôi. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:11:12 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu bảo quản và sử dụng thân lá đậu phộng để thay thế cho thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần vỗ béo bò thịt

Mục tiêu đề tài: Xác định phương pháp bảo quản khô thân lá đậu phộng để sử dụng hiệu quả cho bò. Xác định mức độ sử dụng thích hợp thân lá đậu phộng để thay thế thức ăn hỗn hợp trong khẩu phần vỗ béo bò, nhằm nâng cao lợi nhuận cho người chăn nuôi.

9/15/2019 6:10:57 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu bảo quản và sử dụng vỏ đậu phộng trong khẩu phần vỗ béo bò thịt

Mục tiêu của đề tài: Bảo quản vỏ đậu phộng sử dụng an toàn cho bò thịt. Xác định tỉ lệ sử dụng vỏ đậu phộng thích hợp để vỗ béo bò thịt nhằm nâng cao lợi nhuận cho người chăn nuôi. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung đề tài.

9/15/2019 6:09:46 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Tỉ lệ nhiễm và sự nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn Vibrio cholerae trên huyết heo, nghêu và trên người tiêu chảy tại tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu đề tài: Xác định tỉ lệ nhiễm Vibrio cholerae trên mẫu phân lập. Xác định tính nhạy cảm kháng sinh của các chủng Vibrio cholerae bằng kỹ thuật khoanh giấy kháng sinh và MIC. Xác định type phổ biến có trên các loại mẫu có thể gây bệnh cho người. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:09:17 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu nâng cao tỉ lệ gà trống được nở ra khi tiêm hormone vào gà mái đẻ trên giống gà nòi thương phẩm

Mục tiêu của Đề tài Nâng cao tỉ lệ con trống được nở ra trên 70%, để tăng hiệu quả kinh tế cho các hộ nuôi gà Nòi thương phẩm tại tỉnh Trà Vinh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

9/15/2019 6:07:33 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất mứt dẻo dừa nước

Nội dung nghiên cứu của báo cáo là Xây dựng quy trình thực nghiệm sản xuất mứt dẻo dừa nước, khảo sát ảnh hưởng của nồng độ đường và acid citric đến chất lượng sản phẩm, so sánh kết quả và chọn thông số kỹ thuật cũng như quy trình sản xuất thích hợp tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:07:05 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất vỏ cam non sấy khô

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng quy trình sản xuất vỏ cam non sấy khô, chế biến bán thành phẩm vỏ cam non sấy khô. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo này.

9/15/2019 6:06:52 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu khoa học cấp trường: Nghiên cứu sản xuất nước quách

Mục tiêu nghiên cứu nghiên cứu sản xuất nước quách nhằm đa dạng thêm các sản phẩm về nước quả, có thêm sản phẩm mới trên thị trường, tăng giá trị kinh tế cho quả quách. Xây dựng quy trình sản xuất nước quách đóng chai. Mời các bạn tham khảo!

9/15/2019 6:06:39 AM +00:00