Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Đề tài: Các quá trình xử lý nước trong ao nuôi trồng thủy sản - ĐH Nha Trang

Đề tài: Các quá trình xử lý nước trong ao nuôi trồng thủy sản do nhóm sinh viên khoa Nuôi trồng thủy sản - ĐH Nha Trang thực hiện. Nội dung đề tài gồm 5 phần chính, trình bày hiện trạng nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản, nguyên nhân gây ô nhiễm, quy trình xử lý nước và kết luận.

8/30/2018 4:36:09 AM +00:00

Đề tài: Hiệu quả của nghề trồng lúa nếp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Mục đích nghiên cứu đề tài: “Hiệu quả của nghề trồng lúa nếp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang” tìm hiểu hiệu quả của nghề trồng lúa nếp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang từ năm 2001 đến nay.

8/30/2018 4:36:06 AM +00:00

Khóa luận: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Nghĩa Đàn

Khóa luận: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ở Nghĩa Đàn tìm hiểu sâu các điều kiện phát triển kinh tế của huyện, đặc biệt là nguồn lực đất đai; tìm hiểu hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp và phương hướng sử dụng đất nông nghiệp của huyện.

8/30/2018 4:35:59 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn Hà Nội

Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn trên địa bàn Hà Nội đánh giá thực trạng sản xuất, tiềm năng phát triển rau an toàn trên địa bàn Hà Nội. Từ đó, tham gia xây dựng một số giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất rau an toàn, bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao thu nhập cho người lao động vùng sản xuất rau.

8/30/2018 4:34:25 AM +00:00

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt Nam

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất rau an toàn ở Việt Nam đánh giá thực trạng sản xuất rau an toàn ở Việt Nam, đặc biệt là hai thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; tìm phương pháp nâng cao chất lượng sản lượng của sản xuất rau an toàn ở Việt Nam; tìm giải pháp để mở rộng thị trường tiêu thụ rau an toàn.

8/30/2018 4:34:25 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

Luận văn Thạc sỹ Kinh tế: Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng các công trình thủy lợi; đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận.

8/30/2018 4:34:25 AM +00:00

Báo cáo: Sản xuất tinh bột sắn

Báo cáo: Sản xuất tinh bột sắn giới thiệu chung về củ sắn, quy trình chế biến, sản xuất tinh bột sắn từ củ sắn. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.

8/30/2018 4:34:13 AM +00:00

Báo cáo: Sấy tầng sôi

Báo cáo: Sấy tầng sôi trình bày sơ lượt về quá trình sấy tầng sôi, sơ đồ quy trình công nghệ, cân bằng vật chất & năng lượng, tốc độ của tác nhân trong tầng sôi, tính thiết bị chính,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.

8/30/2018 4:34:07 AM +00:00

Chủ đề: Tìm hiểu quy trình kĩ thuật nuôi trồng nguyên liệu chiết xuất agar và đề xuất các biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi rong biển kinh tế

Chủ đề: Tìm hiểu quy trình kĩ thuật nuôi trồng nguyên liệu chiết xuất agar và đề xuất các biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi rong biển kinh tế nhằm tìm hiểu quy trình kĩ thuật nuôi trồng rong biển chiết xuất agar, kỹ thuật nuôi trồng rong câu chỉ vàng và các biện pháp khai thác và bảo vệ nguồn lợi rong. Mời bạn đọc tham khảo.

8/30/2018 4:33:54 AM +00:00

Báo cáo thực tập: Thực tập sản xuất nông nghiệp

Báo cáo thực tập: Thực tập sản xuất nông nghiệp giúp bạn đọc củng cố và bổ sung kiến thức lý thuyết đã học, hình thành kĩ năng thực hành để phục vụ cho việc giảng dạy sau này, vận dụng được kiến thức đã học vào thực tiễn, biết và hiểu để có thể làm ví dụ, thiết bị, tranh ảnh dạy học cho học sinh trình về một số thao tác kĩ thuật trong trồng trọt. Mời bạn đọc tham khảo.

8/30/2018 4:32:22 AM +00:00

Báo cáo phương pháp nghiên cứu khoa học: Thuốc lá, tác hại của thuốc lá đến sức khỏe và tình trạng hút thuốc lá hiện nay

Báo cáo phương pháp nghiên cứu khoa học: Thuốc lá, tác hại của thuốc lá đến sức khỏe và tình trạng hút thuốc lá hiện nay, trình bày các nội dung chính: tổng quan về thuốc lá, tác hại của thuốc lá đến sức khỏe, tình trạng hút thuốc lá hiện nay. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành

8/30/2018 4:32:16 AM +00:00

Bài tiểu luận: Quy trình công nghệ bảo quản rau tươi

Bài tiểu luận: Quy trình công nghệ bảo quản rau tươi trình bày các nội dung: giới thiệu sơ nét về rau tươi và tổng quan về vấn đề bảo quản rau tươi hiện nay, quy trình công nghệ bảo quản rau tươi. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Nông nghiệp.

8/30/2018 4:32:16 AM +00:00

Bài thảo luận môn học: Quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản

Bài thảo luận môn học: Quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản trình bày các nội dung chính: độ dẫn điện, cách đo độ dẫn điện, nồng độ muối, nhận xét, đánh giá. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Nông - Lâm - Ngư.

8/30/2018 4:32:15 AM +00:00

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất dầu lạc tinh chế

Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế nhà máy sản xuất dầu lạc tinh chế trình bày các nội dung: lập luận kinh tế kỹ thuật, tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm, chọn và thuyết minh quy trình công nghệ, cân bằng vật liệu, cân bằng nhiệt, tính xây dựng, tính kinh tế, vệ sinh nhà máy - an toàn lao động kiểm tra sản xuất.

8/30/2018 4:30:43 AM +00:00

Bài thuyết trình Địa lý chăn nuôi

Bài thuyết trình địa lý chăn nuôi gồm 3 phần trong đó phần 1 giới thiệu về vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi, phần 2 đề cập đến các ngành chăn nuôi, phần cuối trình bày các vấn đề liên quan đến ngành nuôi trồng thủy sản. Chăn nuôi là một ngành quan trọng của nông nghiệp hiện đại, nuôi lớn vật nuôi để sản xuất những sản phẩm như: thực phẩm, lông, và sức lao động. Sản phẩm từ chăn nuôi nhằm cung cấp lợi nhuận và phục vụ cho đời sống sinh hoạt của con người. Với những kiến thức được trình bày sinh động, bài thuyết trình sẽ cung cấp cho người đọc những kiến thức bổ ích về ngành chăn nuôi.

8/30/2018 4:30:21 AM +00:00

Khóa luận: Kỹ thuật trồng và sau thu hoạch nấm Linh chi

Khóa luận: Kỹ thuật trồng và sau thu hoạch nấm linh chi tìm hiểu thêm về quy trình trồng nấm từ lúc bắt đầu nuôi trồng cho đến lúc thu hoạch, sự đa dạng của các sản phẩm làm từ nấm Linh chi và quy trình sau thu hoạch nấm Linh chi.

8/30/2018 4:30:15 AM +00:00

Bài thuyết trình Kỹ thuật sản xuất giống cá sấu - ĐH Nha Trang

Bài thuyết trình Kỹ thuật sản xuất giống cá sấu trình bày các nội dung: tuyển chọn và nuôi vỗ cá sấu bố mẹ, cho cá sấu đẻ và ấp trứng, kỹ thuật ương cá giống.

8/30/2018 4:30:12 AM +00:00

Dự thảo: Đề án Tổ chức lại khai thác hải sản

Dự thảo: Đề án Tổ chức lại khai thác hải sản trình bày 4 phần chính. Phần I: Căn cứ để xây dựng đề án tổ chức lại khai thác hải sản, phần II: Quan điểm và mục tiêu của đề án, phần III: Nhiệm vụ và các dự án ưu tiên, phần IV: Các giải pháp và tổ chức thực hiện đề án.

8/30/2018 4:30:02 AM +00:00

Khóa luận Nghiên cứu so sánh sự phát triển sinh khối và hàm lượng β-Glucan ở một ố chủng nấm hương nuôi cấy trong môi trường lỏng

Nước ta có nguồn gen nấm Hương phong phú, có nhiều giống nấm địa phương, rất có điều kiện để phát triển sản xuất sinh khối nhưng trong nuôi trồng nấm chưa có làm giống lỏng, chưa sản xuất sinh khối. Do đó việc nghiên cứu nuôi cấy nấm trong môi trường lỏng có ý nghĩa vô cùng lớn. Khóa luận Nghiên cứu so sánh sự phát triển sinh khối và hàm lượng β-Glucan ở một ố chủng nấm hương nuôi cấy trong môi trường lỏng sẽ giúp người đọc có thêm một số kiến thức về vấn đề trên.

8/30/2018 4:29:57 AM +00:00

Báo cáo: Đánh giá mô hình sinh thái nông nghiệp tích hợp nuôi trồng thủy sản trong hệ thống canh tác ở ĐBSCL

Báo cáo với đề tài Đánh giá mô hình sinh thái nông nghiệp tích hợp nuôi trồng thủy sản trong hệ thống canh tác ở ĐB. SCL trình bày nội dung gồm bốn phần, mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong báo cáo này.

8/30/2018 4:28:27 AM +00:00

Báo cáo: Phân tích chuỗi giá trị cam sành huyện Cầu kè tỉnh Trà Vinh

Báo cáo với đề tài Phân tích chuỗi giá trị cam sành huyện Cầu kè tỉnh Trà Vinh dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành nông nghiệp tham khảo để tìm hiểu về quá trình sản xuất và tiêu thụ cũng như giá trị của cam sành huyện Cầu kè tỉnh Trà Vinh.

8/30/2018 4:28:24 AM +00:00

Đề tài: Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tỉnh Đồng Tháp năm 2012

Mục tiêu của đề tài Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình trồng nhãn Edor tỉnh Đồng Tháp năm 2012 nhằm hiểu rõ hơn về hiệu quản kinh tế đem lại từ mô hình, qua đó đề xuất các giải pháp để mở rộng mô hình, cải thiện đời sống của nông hộ trồng nhãn.

8/30/2018 4:28:24 AM +00:00

Luận văn: Nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm linh chi đỏ (Ganoderma Lucidum) trên mạt cưa cao su

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu kỹ thuật trồng nấm linh chi đỏ (Ganoderma Lucidum) trên mạt cưa cao su, khảo sát tốc độ phát triển lan tơ của nấm linh chi, so sánh tốc độ lan tơ của nấm linh chi giống trên hạt lúa và trên thân khoai mì.

8/30/2018 4:28:23 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Hiệu quả của nghề trồng lúa nếp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Đề tài nghiên cứu: Hiệu quả của nghề trồng lúa nếp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang sẽ đi vào tìm hiểu, phân tích vai trò, sự cần thiết của sản xuất lương thực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như những chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề này. Từ đó đưa ra đánh giá về nghề trồng lúa nếp và hiệu quả của nó trong phạm vi không gian, thời gian đề tài nghiên cứu.

8/30/2018 4:28:18 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm vật liệu cháy và hiện trạng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại hạt kiểm lâm huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang

Quá trình cháy rừng chỉ sảy ra khi có sự kết hợp của 3 yếu tố là oxy, nguồn nhiệt và vật liệu cháy. Trong đó: oxy có khắp ở mọi nơi trong khí quyển rất khó kiểm soát, nguồn nhiệt được sinh tra do sự vô ý thức của con người nhưng cũng rất khó loại trừ, còn vật liệu cháy luôn có sẵn ở trong rừng.

8/30/2018 4:26:19 AM +00:00

Đề tài: Tảo lam độc

Việt Nam là một đất nước có rất nhiều các loại hình thủy vực. Ngoài nhiệm vụ điều tiết khí hậu, giao thông, các thủy vực còn là nơi phát triển thủy sản cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Các thực vật phù phiêu sinh trưởng tạo nên năng suất sơ cấp trong các thủy vực, trong đó có một số loài gây hại cho cá, động vật và con người.

8/30/2018 4:26:04 AM +00:00

Tiểu luận: Bệnh bại liệt trước và sau khi sinh

Gia súc cái sinh sản cần ăn đầy đủ dinh dưỡng, bổ sung các nguyên tố vi lượng cho phù hợp từng giai đoạn. Thường xuyên cho gia súc vận động, chăn thả, chuồng trại phải có ánh nắng buổi sáng rọi vào cho tắm nắng.

8/30/2018 4:25:51 AM +00:00

Luận văn quản lý nghề cá: Ảnh hưởng của kích dục tố lên quá trình sinh sản cá trê vàng đực (Clarias macrocephalus)

Luận văn quản lý nghề cá: Ảnh hưởng của kích dục tố lên quá trình sinh sản cá trê vàng đực (Clarias macrocephalus), được thực hiện nhằm mục tiêu xác định tác dụng của một số loại kích dục tố tới sự sinh sản của cá trê vàng được. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu nội dung kiến thức cần thiết và vận dụng vào làm bài luận cùng chủ đề của mình thật tốt.

8/30/2018 4:24:01 AM +00:00

Luận văn thủy sản: Ảnh hưởng của nhiệt độ, oxy, PH lên cá thát lát còm và cá trê vàng giai đọan phôi và cá bột

Luận văn thủy sản: Ảnh hưởng của nhiệt độ, oxy, PH lên cá thát lát còm và cá trê vàng giai đọan phôi và cá bột, nhằm mục tiêu thu thập dẫn liệu về một số chỉ tiêu sinh lý, sinh thái của phôi và cá bột các loài trê vàng, thát lát còm, để góp phần làm cơ sở phát triển kỹ thuật sản xuất cá giống nhân tạo các loài cá đạt hiệu quả cao. Mời các bạn cùng tham khảo luận văn sau đây và vận dụng kiến thức vào làm thật tốt bài luận cùng chủ đề của mình.

8/30/2018 4:24:01 AM +00:00

Báo cáo: Kích thích sinh sản nhân tạo cá mè Vinh (Barbodes gonionotus) bằng một số phương pháp khác nhau

Báo cáo: Kích thích sinh sản nhân tạo cá mè vinh (Barbodes gonionotus) bằng một số phương pháp khác nhau, nhằm mục tiêu so sánh một số chỉ tiêu sinh sản cá mè vinh được kích thích bằng LH-RHa và bằng dòng chảy, góp phần bổ sung tư liệu cho SXG ĐBSCL. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:23:50 AM +00:00