Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng công nghệ phát hiện dư lượng kháng sinh trong thủy sản – phương pháp phát hiện nhanh

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng công nghệ phát hiện dư lượng kháng sinh trong thủy sản – phương pháp phát hiện nhanh. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:49:47 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Chiến lược phát triển dược sinh học ứng dụng vào ngừa và chữa bệnh do virus gây ra trên gia cầm

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày chiến lược phát triển dược sinh học ứng dụng vào ngừa và chữa bệnh do virus gây ra trên gia cầm. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:49:40 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Ứng dụng plasma trong chế biến và bảo quản thực phẩm

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày ứng dụng plasma trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:49:33 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Gấc và công nghệ sản xuất tiềm năng

Nội dung báo cáo trình bày phương pháp sấy, ép, vi bao hiện đại ứng dụng vào sản xuất nhằm bảo quản tốt hơn, hạn chế thất thoát hàm lượng β-carotene và lycopene trong sản phẩm gấc. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:49:26 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Giải pháp nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu Việt Nam công nghệ sơ chế, bảo quản cà phê hạt

Nội dung báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày giải pháp nâng cao chất lượng cà phê xuất khẩu việt nam công nghệ sơ chế, bảo quản cà phê hạt. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:48:45 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Phân tích công nghệ sản xuất - Ứng dụng nhựa phân hủy sinh học

Nội dung báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày quá trình phân tích công nghệ sản xuất - Ứng dụng nhựa phân hủy sinh họ. Để hiểu rõ hơn mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:48:38 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Cây trồng biến đổi gen – xu hướng phát triển tại Việt Nam và trên thế giới

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày cây trồng biến đổi gen – xu hướng phát triển tại Việt Nam và trên thế giới. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:48:24 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Nghiên cứu chế tạo pin nhiên liệu – triển vọng xu hướng nhiên liệu sạch và xanh

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày nghiên cứu chế tạo pin nhiên liệu – triển vọng xu hướng nhiên liệu sạch và xanh. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết này.

6/18/2020 12:48:16 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng sử dụng thiên địch trong canh tác rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng sử dụng thiên địch trong canh tác rau an toàn trong nhà kính, nhà lưới. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:48:09 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Công nghệ sinh học trong nghiên cứu phát triển vaccine cho nuôi trồng thủy sản

Nội dung báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày công nghệ sinh học trong nghiên cứu phát triển vaccine cho nuôi trồng thủy sản. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:47:56 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Sử dụng chế phẩm sinh học trong canh tác cây trồng

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày việc sử dụng chế phẩm sinh học trong canh tác cây trồng. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:47:35 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Giới thiệu hệ thống tưới khoa học và các ứng dụng thành công tại Việt Nam

Nội dung chính của báo cáo phân tích xu hướng công nghệ là giới thiệu hệ thống tưới khoa học và các ứng dụng thành công tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:47:22 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Nghiên cứu ứng dụng cây trồng biến đổi gen phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Nội dung báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày nghiên cứu ứng dụng cây trồng biến đổi gen phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:46:54 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón thế hệ mới

Nội dung báo cáo phân tích xu hướng công nghệ trình bày xu hướng nghiên cứu và sử dụng phân bón thế hệ mới. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo này.

6/18/2020 12:46:41 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Hướng ứng dụng công nghệ khí hóa từ trấu thải để sử dụng năng lượng nhiệt sấy nông sản và năng lượng điện phục vụ nhà máy xay xát quy mô vừa và nhỏ

Nội dung chính của báo cáo trình bày ứng dụng công nghệ khí hóa từ trấu thải để sử dụng năng lượng nhiệt sấy nông sản và năng lượng điện phục vụ nhà máy xay xát quy mô vừa và nhỏ. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:46:34 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Ứng dụng công nghệ tưới khoa học cho phát triển cây trồng trong điều kiện hạn hán và xâm nhập mặn

Nội dung báo cáo trình bày ứng dụng công nghệ tưới khoa học cho phát triển cây trồng trong điều kiện hạn hán và xâm nhập mặn. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung báo cáo.

6/18/2020 12:46:20 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng sử dụng các hợp chất tự nhiên trong dược, mỹ phẩm – công nghệ bào chế bộ dược, mỹ phẩm dùng cho da nhạy cảm từ cây dương cam cúc

Nội dung báo cáo trình bày xu hướng sử dụng các hợp chất tự nhiên trong dược, mỹ phẩm – công nghệ bào chế bộ dược, mỹ phẩm dùng cho da nhạy cảm từ cây dương cam cúc. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:46:07 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng ứng dụng công nghệ nano trong canh tác cây trồng và thủy sản

Nội dung báo cáo trình bày ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam. Từ đó phân tích xu hƣớng ứng dụng công nghệ nano trong nông nghiệp trên cơ sở số liệu sáng chế quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:46:00 AM +00:00

Báo cáo phân tích xu hướng công nghệ: Xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ có chứng nhận trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ: lúa, điều, tiêu, bưởi da xanh và tôm

Nội dung báo cáo trình bày Xu hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ có chứng nhận trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ: lúa, điều, tiêu, bưởi da xanh và tôm. Mời các bạn tham khảo!

6/18/2020 12:45:53 AM +00:00

Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm

Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống để sử dụng làm tài liệu tham khảo và soạn thảo các bài giảng phù hợp với từng đối tượng phù hợp với từng đối tượng người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

6/18/2020 12:45:39 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu về tác động của sản phẩm ô tô Vinfast (Vingroup) đến cảm nhận hình ảnh thương hiệu Việt Nam của sinh viên.

Bài nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các tác động của sản phẩm ô tô Vinfast đến cảm nhận của sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh đến hình ảnh thương hiệu Việt Nam qua việc thu nhận ý kiến của 600 sinh viên thuộc các trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách Khoa và Đại học Sư phạm kỹ thuật tại TP HCM. Qua việc áp dụng các thang đo cho quá trình nghiên cứu, phân tích các dữ liệu thu nhận kết hợp với việc sử dụng các phương pháp phân tích dữ liệu hồi quy, thống kê mô tả, phương pháp đánh giá độ tin cậy Crombach’s Alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA nghiên cứu nhằm tìm ra các tác động, cảm nhận thương hiệu Việt Nam của Vinfast.

5/20/2020 3:48:58 AM +00:00

Báo cáo tổng hợp kết quả đề án: Điều tra, khảo sát đánh giá các cơ sở công nghiệp nông thôn được hỗ trợ vốn khuyến công giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đề án tổng hợp kết quả điều tra và đề xuất cơ quan quản lý nhà nước các giải pháp, cơ chế chính sách nâng cao hiệu quả công tác khuyến công. Mời các bạn cùng tham khảo báo cáo để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

5/4/2020 10:39:09 PM +00:00

Báo cáo Chính sách nông nghiệp Việt Nam 2015

Báo cáo rà soát này đánh giá bối cảnh chính sách và xu hướng chính của nông nghiệp Việt Nam. Báo cáo phân loại và xác định các hỗ trợ cho nông nghiệp bằng cách áp dụng cùng một phương pháp mà OECD dùng để giám sát các chính sách nông nghiệp của các nước OECD và một số nước không phải là thành viên của OECD, như Brazil, Trung Quốc, Colombia, Indonesia, Kazakhstan, Nga, Nam Phi và Ukraine. Theo yêu cầu từ các cơ quan chức năng Việt Nam, Báo cáo bao gồm một chương đặc biệt về môi trường chính sách đầu tư cho nông nghiệp, lấy từ khung chính sách OECD cho đầu tư trong nông nghiệp (PFIA).

5/4/2020 5:13:54 PM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Sử dụng ngọn lá cây thức ăn chứa tanin trong khẩu phần để giảm thiểu phát thải khí mêtan trong chăn nuôi bò thịt

Mục tiêu của đề tài: Xác định được ảnh hưởng của nguồn và mức bổ sung một số loại ngọn lá cây thức ăn chứa tanin vào chất nền đến tốc độ và đặc điểm sinh khí in vitro, lượng mêtan sản sinh, tỷ lệ tiêu hóa in vitro, giá trị năng lượng và lượng axit béo mạch ngắn.

3/30/2020 12:42:48 AM +00:00

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt Triết Giang và vịt TC

Mục đích của đề tài Chọn lọc được 2 giống vịt hướng trứng gồm 4 dòng có năng suất cao đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi và yêu cầu phát triển chăn nuôi vịt chuyên trứng của Việt Nam.

3/30/2020 12:42:41 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp: Chọn lọc nâng cao năng suất trứng của vịt Triết Giang và vịt TC

Mục đích của đề tài Chọn lọc được 2 giống vịt hướng trứng gồm 4 dòng có năng suất cao đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi và yêu cầu phát triển chăn nuôi vịt chuyên trứng của Việt Nam.

3/30/2020 12:41:54 AM +00:00

Dự án phát triển nguồn nước ngọt ở Trà Vinh (3 cửa cống)

Nghiên cứu chuyên sâu đã cho thấy nhiễm mặn sẽ nên nghiêm trọng hơn trong tương lai và khó có thể thỏa mãn nhu cầu ngọt ở tỉnh Trà Vinh nói riêng, vậy nên cần lấy ngọt từ phía thượng nguồn sông Mekong. Để lấy ngọt, dự án quy hoạch nâng cấp công suất một số kênh và xây dựng các cửa cống lớn ở Trà Vinh và Vĩnh Long.

3/30/2020 12:41:12 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ nông nghiệp: Sử dụng ngọn lá cây thức ăn chứa tanin trong khẩu phần để giảm thiểu phát thải khí mêtan trong chăn nuôi bò thịt

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là xác định được ảnh hưởng của nguồn và mức bổ sung một số loại ngọn lá cây thức ăn chứa tanin vào chất nền đến tốc độ và đặc điểm sinh khí in vitro, lượng mêtan sản sinh, tỷ lệ tiêu hóa in vitro, giá trị năng lượng (ME) và lượng axit béo mạch ngắn.

3/30/2020 12:41:03 AM +00:00

Dự án điều tra cơ bản: Điều tra thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực và đề xuất giải pháp phát triển

Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng và vai trò của DNNVV trong chuỗi giá trị gia tăng các mặt hàng nông nghiệp chủ lực (lúa gạo, tôm, cá tra, chè) và đề xuất giải pháp phát triển. Để hiểu hơn, mời các bạn tham khảo!

3/30/2020 12:22:31 AM +00:00

Luận án Tiến sĩ Kĩ thuật: Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định dòng chảy tối thiểu – áp dụng cho hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn

Nội dung chính của luận văn trình bày: Xây dựng được các luận cứ khoa học và phương pháp xác định dòng chảy tối thiếu (DCTT) cho dòng sông/đoạn sông có xét đến tác động điều tiết của các công trình khai thác nước phía thượng nguồn, đảm bảo hài hòa nhu cầu sử dụng nước

3/30/2020 12:17:11 AM +00:00