Tài liệu miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Download Tài liệu học tập miễn phí Nông - Lâm - Ngư

Bài thuyết trình: Bệnh nhiễm khuẩn do họ vibrionaceae ở động vật thủy sản nuôi

Bệnh phát sáng ở giáp xác, bệnh nhiễm trùng máu ở giáp xác, bệnh vỏ ở giáp xác, bệnh xuất huyết lở loét ở cá là những nội dung chính trong bài thuyết trình Bệnh nhiễm khuẩn do họ vibrionaceae ở động vật thủy sản nuôi. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:04:43 AM +00:00

Báo cáo bệnh cây chuyên khoa: Một số bệnh thường gặp trên cây tiêu, cà phê, lạc

Báo cáo bệnh cây chuyên khoa Một số bệnh thường gặp trên cây tiêu, cà phê, lạc trình bày về triệu chứng, nguyên nhân, biện pháp phòng bệnh trên cây tiêu, cà phê, lạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:04:39 AM +00:00

Bài tiểu luận: Phát triển bền vững trong nông nghiệp và nông thôn

Bài tiểu luận Phát triển bền vững trong nông nghiệp và nông thôn trình bày tổng quan, hiện trạng, giải pháp phát triển bền vững trong nông nghiệp và nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tiểu luận để nắm bắt đầy đủ nội dung.

8/30/2018 5:04:30 AM +00:00

Đề tài: Ảnh hưởng của thức ăn TMR đối với đàn bò cạn sữa tại Ba Vì

Đề tài: Ảnh hưởng của thức ăn TMR đối với đàn bò cạn sữa tại Ba Vì có thể thấy rằng bò được tính toán khẩu phần và cho ăn TMR thì có khả năng ăn vào và duy trì điểm thể trạng tốt nhằm có bước chuẩn bị tốt trong chu kỹ sữa tiếp theo.

8/30/2018 5:02:56 AM +00:00

Báo cáo kết quả xây dựng trường thực địa FFS Lóng Lăn, huyện Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang - Lào

Sau 10 năm cùng với CHESH Lào, Lóng Lăn đã trở thành một điểm sáng ngời về quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên rừng dựa vào luật tục truyền thống. Bảo tồn được những giá trị văn hóa của người Mông. Người Lóng Lăn đã xóa bỏ hoàn toàn thuốc phiện, hạn chế nương rẫy, chuyển sang chăn nuôi đại gia súc, sản xuất rau sạch trở thành hàng hóa. Cho đến nay đời sống người dân Lóng Lăn ngày càng được nâng cao. Mời các bạn cùng tham khảo Báo cáo kết quả xây dựng trường thực địa FFS Lóng Lăn, huyện Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang - Lào.

8/30/2018 5:02:56 AM +00:00

Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật chế biến phân hữu cơ vi sinh từ chế biến phụ phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất chè an toàn

Mục tiêu của đề tài nhằm nâng cao năng suất, chất lượng chè, tăng thu nhập cho nông dân và cải thiện độ phì đất thông qua việc áp dụng phân hữu cơ vi sinh được chế biến từ phế thải nông nghiệp tại chỗ để sản xuất sản phẩm chè an toàn đáp ứng nhu cầu và quyền lợi của người tiêu dùng.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Đề tài: Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và trồng cây Xoan ta (Melia azedarach. L) cung cấp gỗ có năng suất cao tại tỉnh Hòa Bình

Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm tuyển chọn và phát triển được cây Xoan ta góp phần chuyển đổi cây trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc tăng thu nhập cho người dân địa phương miền núi tỉnh Hòa Bình.

8/30/2018 5:02:55 AM +00:00

Báo cáo dự án: Cải tiến chương trình môn học Nông lâm kết hợp tại trường Đại học Tây Nguyên

Mục tiêu của báo cáo nhằm xem xét, chỉnh sửa khung chương trình đào tạo môn học Nông lâm kết hợp hiện tại đang giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành lâm nghiệp, bao gồm cả mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy, kết hợp đưa các vấn đề chính về kinh tế, thị trường, chính sách, xã hội và môi trường liên quan đến Nông lâm kết hợp vào nội dung giảng dạy.

8/30/2018 5:02:54 AM +00:00

Bài thuyết trình: Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản

Bài thuyết trình Quy hoạch và quản lý nuôi trồng thủy sản thông tin khái quát về dự án nuôi cua biển Scylla paramamosain thương phẩm tại Cà Mau, đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội ở Cà Mau, các mục tiêu về dự án nuôi cua biển,... Với các bạn chuyên ngành Nông - Lâm - Ngư thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

8/30/2018 5:02:53 AM +00:00

Báo cáo chuyên đề: Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tại Tp. HCM đến năm 2020 tầm nhìn 2025

Đánh giá thực trạng nuôi trồng thủy sản, nội dung quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 tầm nhìn 2025 là những nội dung chính trong Báo cáo chuyên đề: Quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tại Tp. HCM đến năm 2020 tầm nhìn 2025. Hy vọng, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

8/30/2018 5:02:52 AM +00:00

Báo cáo tổng hợp: Dự án quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Long An đến năm 2020

Báo cáo tổng hợp: Dự án quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Long An đến năm 2020 với kết cấu gồm 5 phần giới thiệu những nội dung về đánh giá điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế, xã hội liên quan đến ngành thủy sản tỉnh Long An, đánh giá hiện trạng phát triển ngành thủy sản tỉnh Long An giai đoạn 2000-2011,...Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:52 AM +00:00

Báo cáo chuyên đề: Quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đến năm 2020

Báo cáo chuyên đề: Quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đến năm 2020 trình bày những nội dung về mục tiêu quy hoạch, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến vùng quy hoạch, đánh giá hiện trạng hoạt động nuôi trồng thủy sản trong vùng quy hoạch.

8/30/2018 5:02:52 AM +00:00

Báo cáo chuyên đề: Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Báo cáo chuyên đề: Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 với kết cấu gồm 7 phần giới thiệu những nội dung chính như: Đánh giá điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế-xã hội liên quan đến thủy sản Trà Vinh, đánh giá hiện trạng phát triển thủy sản tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2005-2012,...Mời các bạn tham khảo.

8/30/2018 5:02:52 AM +00:00

Đề tài: Ứng dụng Gis phục vụ cho quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tại huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận

Mục tiêu chung của đề tài nhằm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để hỗ trợ việc xác định vùng thích nghi phát triển nuôi thủy sản tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt được nội dung chi tiết.

8/30/2018 5:02:52 AM +00:00

Báo cáo: Hiện trạng và nhu cầu thông tin Lâm nghiệp tại trường Đại học Lâm nghiệp

Báo cáo: Hiện trạng và nhu cầu thông tin Lâm nghiệp tại trường Đại học Lâm nghiệp trình bày những nội dung như thực trạng nhu cầu thông tin về lâm nghiệp theo nhóm người dùng, nhu cầu thông tin theo chuyên ngành, thực trạng sử dụng nguồn tài nguyên điện tử.

8/30/2018 5:02:52 AM +00:00

Bài thuyết trình: Phản ứng Elisa

Định nghĩa Elisa, nguyên tắc Elisa, Có hai phương pháp xét nghiệm Elisa, các loại enzyme thường dùng là những nội dung chính trong Bài thuyết trình: Phản ứng Elisa. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:52 AM +00:00

Đề tài thảo luận: Tìm hiểu về phân lân vi sinh

Đề tài thảo luận Tìm hiểu về phân lân vi sinh giới thiệu đến người học những nội dung tổng quan về tình hình sản xuất và sử dụng phân vi sinh, các dạng và sự chuyển hóa lân, phân vi sinh phân giải phosphate khó tan, ưu điểm và nhược điểm của phân lân vi sinh trên thị trường hiện nay,...

8/30/2018 5:02:45 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cỏ sả (Panicum maximum) với các mức độ phân bón khác nhau

Với mục tiêu của đề tài là tìm ra mức độ phân bón phù hợp để thu được năng suất cao nhất và chất lượng tốt nhất. Nhằm giải quyết tốt vấn đề thức ăn xanh phục vụ cho chăn nuôi ngày càng phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn tốt nghiệp Khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cỏ sả (Panicum maximum) với các mức độ phân bón khác nhau để nắm bắt đầy đủ thông tin chi tiết.

8/30/2018 5:02:45 AM +00:00

Luận văn kỹ sư: Bước đầu khảo sát quá trình phát sinh bệnh của virus đốm trắng trên tôm sú (Penaeus monodon) bằng mô hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn và phương pháp hóa mô miễn dịch

Đặc điểm sinh học của hệ miễn dịch tôm sú, bệnh đốm trắng và virus gây bệnh đốm trắng, quá trình phát sinh bệnh của virus đốm trắng,... là những nội dung chính trong luận văn kỹ sư Bước đầu khảo sát quá trình phát sinh bệnh của virus đốm trắng trên tôm sú (Penaeus monodon) bằng mô hình gây nhiễm thực nghiệm chuẩn và phương pháp hóa mô miễn dịch. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:02:27 AM +00:00

Bài thuyết trình: Kỹ thuật trồng nấm đông cô

Bài thuyết trình Kỹ thuật trồng nấm đông cô trình bày về nguồn gốc, phân loại, đặc điểm hình thái và chu trình sống, các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển, quy trình nuôi trồng nấm,...

8/30/2018 5:00:57 AM +00:00

Bài thuyết trình: Chăn nuôi bò hậu bị

Bài thuyết trình Chăn nuôi bò hậu bị cung cấp cho các bạn những nội dung về chọn giống và nuôi dưỡng, lên giống và gieo tinh nhân tạo, sau sinh sản, chăm sóc bê,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

8/30/2018 5:00:51 AM +00:00

The role of the community in irrigation management

To help you specialized Agriculture - Forestry - Fishing with more data in the process of learning and working, you are invited to consult the thesis The role of the community in irrigation management below. Hopefully document useful service for you.

8/30/2018 5:00:46 AM +00:00

Bài thuyết trình: Vấn đề phát triển lâm nghiệp

Khái quát chung phát triển lâm nghiệp, thực trạng phát triển và phân bố, định hướng phát triển lâm nghiệp là những nội dung chính trong bài thuyết trình Vấn đề phát triển lâm nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 5:00:43 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ, thực trạng và các giải pháp đổi mới phù hợp yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là xây dựng cơ sở lý luận khoa học về nguồn gốc, bản chất, tác dụng của các phương thức tiêu thụ nông sản truyền thống và hiện đại; phân tích hiện trạng việc tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ; kiến nghị xây dựng giải pháp các phương thức tiêu thụ nông sản vùng Đông Nam Bộ phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Việt Nam.

8/30/2018 4:58:54 AM +00:00

Báo cáo tốt nghiệp: Nghiên cứu bọ trĩ gây hại trên cây ớt cay (Capsicum frutescens L) và biện pháp phòng trừ chúng tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo tốt nghiệp Nghiên cứu bọ trĩ gây hại trên cây ớt cay (Capsicum frutescens L) và biện pháp phòng trừ chúng tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến các bạn hiện trạng canh tác và tập quán phòng trừ sâu hại trên cây ớt cay của nông dân ở huyện Củ Chi, thành phần bọ trĩ và mức độ gây hại của bọ trĩ trên cây ớt cay, khả năng phòng trừ bọ trĩ bằng bẫy màu vàng trong việc phòng trừ bọ trĩ trên cây ớt cay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

8/30/2018 4:58:49 AM +00:00

Luận văn tốt nghiệp: Đảng bộ huyện Cái Nước chỉ đạo thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 2008-2011

Luận văn tốt nghiệp Đảng bộ huyện Cái Nước chỉ đạo thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 2008-2011 có kết cấu nội dung gồm 2 chương: Chương 1 quan điểm của Hồ Chí Minh và của Đảng ta về xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương 2 Đảng bộ huyện Cái Nước lãnh đạo thực hiện xây dựng mô hình nông thôn mới giai đoạn 2005-2011, một số giải pháp và bài học kinh nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:45 AM +00:00

Đề tài nghiên cứu: Phân cấp trong quản lý tài nguyên rừng và sinh kế người dân

Đề tài nghiên cứu: Phân cấp trong quản lý tài nguyên rừng và sinh kế người dân bao gồm những nội dug như sau: Tìm hiểu quá trình thực hiện phân quyền trong quản lý tài nguyên rừng tại các cộng đồng nghiên cứu, nghiên cứu tác động của chính sách phân quyền đến sự thay đổi tài nguyên rừng ở các vùng khác nhau, xác định ảnh hưởng của chính sách phân quyền đến sinh kế người dân địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:39 AM +00:00

Báo cáo nghiên cứu: Cây cacao ở Đắk Lắk - Những rào cản chính đối với sự phát triển trong các tộc người thiểu số tại chỗ

Báo cáo nghiên cứu: Cây cacao ở Đắk Lắk - Những rào cản chính đối với sự phát triển trong các tộc người thiểu số tại chỗ. Báo cáo chia làm bốn phần chính: phần đầu là những nét tổng quan về địa bàn nghiên cứu và tộc người M’nông; phần hai trình bày những rào cản đối với sự tham gia của người M’nông ở huyện Lắk vào việc phát triển cây cacao ở địa phương; phần ba phân tích vai trò của các bên liên quan trong nỗ lực phát triển cây cacao ở cộng đồng người M'nông; cuối cùng, nghiên cứu sẽ đưa ra các khuyến nghị đối với việc phát triển cây cacao trong cộng đồng người M'nông ở huyện Lắk.

8/30/2018 4:58:39 AM +00:00

Bài thuyết trình: Thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và những giải pháp

Giới thiệu chung, điều kiện tự nhiên sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, kinh tế, thị trường, giải pháp sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long là những nội dung chính trong bài thuyết trình Thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và những giải pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 4:58:30 AM +00:00

Luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp: Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Nhằm giúp các bạn có những giải pháp tích cực trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất góp phần giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay, mời các bạn cùng tham khảo nội dung luận văn Thạc sỹ Nông nghiệp Đánh giá việc thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hy vọng nội dung bài luận văn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

8/30/2018 4:57:01 AM +00:00